Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 7:1-25

7  Karon nahitabo sa mga adlaw ni Ahaz+ nga anak nga lalaki ni Jotam nga anak nga lalaki ni Uzzias, ang hari sa Juda, nga si Rezin+ nga hari sa Sirya ug si Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias, ang hari sa Israel, mitungas sa Jerusalem aron makiggubat niini, ug siya wala makaarang sa pagpakiggubat niini.+  Ug usa ka taho gisugilon ngadto sa balay ni David, nga nag-ingon: “Ang Sirya misandig sa Epraim.”+ Ug ang iyang kasingkasing ug ang kasingkasing sa iyang katawhan nangurog, sama sa pagkurog sa mga kahoy sa lasang tungod sa hangin.+  Ug si Jehova miingon kang Isaias: “Gula, palihog, aron sa pagtagbo kang Ahaz, ikaw ug si Sear-jasub+ nga imong anak nga lalaki, ngadto sa tumoy sa agianan sa tubig+ sa ibabaw nga linaw sa may dakong dalan sa yuta sa maglalaba.+  Ug ingna siya, ‘Pagbantay ug pagpabiling wala matugaw.+ Ayaw kahadlok, ug ayaw tugoting ang imong kasingkasing makulbaan+ tungod sa duha ka tumoy niining nagaasong mga batang, tungod sa mainit nga kasuko ni Rezin ug sa Sirya ug sa anak nga lalaki ni Remalias,+  tungod kay ang Sirya uban sa Epraim ug ang anak nga lalaki ni Remalias naglaraw ug daotan batok kanimo, nga nag-ingon:  “Manungas kita batok sa Juda ug bungkagon kini ug pinaagi sa mga pagdasdas atong kuhaon kini alang sa atong kaugalingon; ug laing hari ang atong pamandoon sulod niini, ang anak nga lalaki ni Tabeel.”+  “‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kini dili mobarog, ni mahitabo kini.+  Kay ang ulo sa Sirya mao ang Damasco, ug ang ulo sa Damasco mao si Rezin; ug sulod lamang sa kan-umag-lima ka tuig ang Epraim gupokon aron dili mahimong usa ka katawhan.+  Ug ang ulo sa Epraim mao ang Samaria,+ ug ang ulo sa Samaria mao ang anak nga lalaki ni Remalias.+ Gawas kon kamo adunay pagtuo, niana nga kahimtang kamo dili magdugay.”’”+ 10  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti ug dugang kang Ahaz, nga nag-ingon: 11  “Pangayo ug ilhanan gikan ni Jehova nga imong Diyos,+ nga maghimo niini nga ingon ka lawom sa Sheol o maghimo niini nga hataas ingon sa habog nga mga rehiyon.” 12  Apan si Ahaz miingon: “Dili ako mangayo, ni ibutang ko si Jehova sa pagsulay.” 13  Ug siya miingon: “Pamati, palihog, Oh balay ni David. Gamay lang ba diay nga butang alang kaninyo nga hagoon ang mga tawo, nga inyong hagoon usab ang akong Diyos?+ 14  Busa si Jehova maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan: Tan-awa! Ang usa ka dalaga+ magmabdos,+ ug siya manganak ug usa ka anak nga lalaki,+ ug iyang pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. 15  Mantekilya ug dugos maoy iyang kaonon sa panahon nga siya mahibalo na kon unsaon pagsalikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo.+ 16  Kay sa dili pa mahibalo ang maong bata kon unsaon pagsalikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo,+ ang yuta nianang duha ka hari nga imong gikalisangan sa hilabihan mabiyaan sa bug-os.+ 17  Batok kanimo+ ug batok sa imong katawhan ug batok sa balay sa imong amahan ipadangat ni Jehova ang mga adlaw nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa adlaw nga mipahilayo ang Epraim gikan sa kiliran sa Juda,+ nga mao, ang hari sa Asirya.+ 18  “Ug mahitabo nianang adlawa nga taghoyan ni Jehova ang mga langaw nga anaa sa kinatumyan sa mga kasapaan sa Nilo sa Ehipto ug ang mga putyokan+ nga anaa sa yuta sa Asirya,+ 19  ug kini manulod ug mopuyo, kining tanan, diha sa pangpangong bul-oganang walog ug diha sa mga giwang sa dagkong bato ug diha sa tanang kalibonan sa mga tunok ug diha sa tanang tubigon nga mga dapit.+ 20  “Nianang adlawa, pinaagig inabangan nga labaha sa rehiyon sa Suba,+ bisan pinaagi sa hari sa Asirya,+ si Jehova magkiskis sa ulo ug sa buhok sa mga tiil, ug kini mag-ut-ot bisan sa mga bungot.+ 21  “Ug mahitabo nianang adlawa nga ang usa ka tawo magtipig nga buhi sa usa ka dumalagang baka sa panon ug sa duha ka karnero.+ 22  Ug mahitabo nga, tungod sa kadagaya sa ipatunghang gatas, siya mokaon ug mantekilya; tungod kay ang mantekilya ug dugos+ mao ang kaonon sa matag usa nga mahibilin taliwala sa yuta. 23  “Ug mahitabo nianang adlawa nga ang matag dapit diin kanhi adunay usa ka libong paras, nga mibili ug usa ka libong pirasong plata,+ mamahimo—nga alang sa mga tunokong tanom ug alang sa mga bunglayon.+ 24  Uban sa mga udyong ug sa busogan siya moadto,+ tungod kay ang tibuok yuta mahimong mga tunokong tanom ug mga bunglayon. 25  Ug ang tanang kabukiran nga kanhi gihawanan sa samok nga mga tanom pinaagig sarol—ikaw dili moadto didto tungod sa kahadlok sa mga tunokong tanom ug sa mga bunglayon; ug tino nga kini mahimong usa ka dapit nga pagabuhian sa mga torong baka ug usa ka dapit nga pagatumban sa mga karnero.”+

Mga Footnote