Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 65:1-25

65  “Gitugotan ko nga ako pangitaon+ nilang wala magpakisayod bahin kanako.+ Gitugotan ko nga ako makaplagan nilang wala mangita kanako.+ Ako miingon, ‘Ania ako, ania ako!’+ ngadto sa usa ka nasod nga wala magtawag sa akong ngalan.+  “Sa tibuok adlaw gibukhad ko ang akong mga kamot alang sa usa ka katawhang gahian,+ kadtong naglakaw sa dalan nga dili maayo,+ sunod sa ilang mga hunahuna;+  ang katawhan nga gilangkoban nilang nagpasuko+ kanunay kanako sa akong atubangan mismo, nga naghalad diha sa mga tanaman+ ug naghimog gipaaso nga halad+ ibabaw sa mga tisa,  nga nanglingkod taliwala sa mga lubnganan,+ nga nagpalabay usab sa kagabhion diha mismo sa mga bantayanang payag, nga nagkaon sa unod sa baboy,+ bisan sa sabaw sa hugaw nga mga butang+ diha sa ilang mga sudlanan;  kadtong nag-ingon, ‘Diha ka lang. Ayaw pagduol kanako, kay akong ipadangat gayod ang pagkabalaan kanimo.’+ Kini maoy aso sa mga buho sa akong ilong,+ usa ka kalayo nga nagadilaab sa tibuok adlaw.+  “Tan-awa! Kini gisulat sa akong atubangan.+ Dili ako maghilom,+ apan ako magabalos;+ ako mismo magabalos nganha sa ilang sabakan,+  tungod sa ilang kaugalingong kasaypanan ug tungod sa kasaypanan sa ilang mga katigulangan sa samang higayon,”+ miingon si Jehova. “Tungod kay sila naghimog gipaaso nga halad ibabaw sa kabukiran, ug sa kabungtoran+ sila nagpakaulaw kanako,+ akong pagasukdon usab ang ilang suhol una sa tanan nganha sa ilang sabakan.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Sa samang paagi nga ang bag-ong bino+ makaplagan diha sa pungpong ug ang usa magaingon, ‘Ayaw kini daota,+ tungod kay adunay panalangin niini,’+ mao man usab ang akong buhaton tungod sa akong mga alagad aron dili ang tanan malaglag.+  Ug pagulaon ko gikan kang Jacob ang usa ka kaliwat+ ug gikan kang Juda ang manununod nga manag-iya sa akong kabukiran;+ ug ang akong mga pinili manag-iya niini,+ ug ang akong mga alagad mopuyo didto.+ 10  Ug ang Saron+ mahimo gayod nga usa ka sibsibanan sa mga karnero+ ug ang ubos nga patag sa Akor+ usa ka dapit-pahulayan sa mga baka, alang sa akong katawhan nga mangita kanako.+ 11  “Apan kamo mao kadtong namiya kang Jehova,+ kadtong nakalimot sa akong balaang bukid,+ kadtong nag-andam ug usa ka lamesa alang sa diyos sa Suwerte+ ug kadtong nagpuno ug sinagolan nga bino alang sa diyos sa Kapalaran.+ 12  Ug itagana ko kamo sa espada,+ ug kamong tanan mangyukbo ingong mga gipamatay;+ tungod kay ako mitawag,+ apan kamo wala motubag; ako misulti, apan kamo wala mamati;+ ug kamo nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa akong mga mata,+ ug inyong gipili ang butang nga ako walay kahimuot.”+ 13  Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tan-awa! Ang akong mga alagad mangaon,+ apan kamo panggutomon.+ Tan-awa! Ang akong mga alagad manginom,+ apan kamo pang-uhawon.+ Tan-awa! Ang akong mga alagad managmaya,+ apan kamo manag-antos sa kaulawan.+ 14  Tan-awa! Ang akong mga alagad managhugyaw sa kalipay tungod sa maayong kahimtang sa kasingkasing,+ apan kamo managtuaw tungod sa kasakit sa kasingkasing ug kamo motiyabaw tungod sa bug-os nga pagkahugno sa espiritu.+ 15  Ug kamo tinong maghimo sa inyong ngalan nga usa ka panumpa sa akong mga pinili, ug ang Soberanong Ginoong Jehova sa tinuod mopatay kaninyo+ nga tagsatagsa, apan ang iyang mga alagad iyang pagatawgon sa laing ngalan;+ 16  aron nga si bisan kinsa nga nagpanalangin sa iyang kaugalingon diha sa yuta magpanalangin sa iyang kaugalingon pinaagi sa Diyos sa pagtuo,+ ug si bisan kinsa nga naghimog usa ka gipanumpaang pahayag diha sa yuta manumpa pinaagi sa Diyos sa pagtuo;+ tungod kay ang kanhing mga kasakit mahikalimtan gayod ug tungod kay kini sila matago gayod gikan sa akong mga mata.+ 17  “Kay ania, ako naglalang ug bag-ong mga langit+ ug usa ka bag-ong yuta;+ ug ang unang mga butang dili na pagahinumdoman,+ ni kini sila motungha pa sa kasingkasing.+ 18  Apan pagsadya kamo+ ug paglipay hangtod sa kahangtoran sa kon unsay akong gilalang.+ Kay ania, akong gilalang ang Jerusalem nga usa ka hinungdan sa kalipay ug ang iyang katawhan nga usa ka hinungdan sa kasadya.+ 19  Ug ako magakalipay sa Jerusalem ug magasadya sa akong katawhan;+ ug dili na madungog diha kaniya ang tingog sa paghilak o ang tingog sa pagdanguyngoy.”+ 20  “Wala na unyay masuso nga pipila ka adlaw ang kagulangon gikan sa maong dapit,+ ni usa ka tigulang nga dili makabug-os sa iyang mga adlaw;+ kay ang usa mamatay ingong bata lamang, bisan tuod usa ka gatos ka tuig ang panuigon; ug kon bahin sa makasasala, bisan tuod usa ka gatos ka tuig ang panuigon siya panghimaraoton.+ 21  Ug sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini;+ ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga.+ 22  Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy;+ ug gamiton sa bug-os sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot.+ 23  Dili sila magbudlay sa walay kapuslanan,+ ni sila manganak alang sa kahasol;+ tungod kay sila mao ang mga anak nga gilangkoban sa mga gipanalanginan ni Jehova,+ ug ang ilang mga kaliwat kauban nila.+ 24  Ug mahitabo gayod nga sa dili pa sila motawag ako mismo motubag;+ samtang sila nagasulti pa, ako mamati.+ 25  “Ang lobo+ ug ang nating karnero mag-usa sa pagpaningaon,+ ug ang leyon mokaon ug uhot ingon sa torong baka;+ ug kon bahin sa halas, ang iyang pagkaon mao unyay abog.+ Sila dili mohimog kadaot+ ni magpahinabog bisan unsang kadaot sa tibuok nakong balaan nga bukid,”+ nag-ingon si Jehova.

Mga Footnote