Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 63:1-19

63  Kinsa kining nagsingabot gikan sa Edom,+ ang usa nga may mga besti nga magilawon ang mga bulok gikan sa Bozra,+ kining usa nga dungganon sa iyang besti, nga naglakaw diha sa kadagaya sa iyang kusog? “Ako, ang Usa nga nagsulti sa pagkamatarong,+ ang Usa nga dagaya sa gahom aron sa pagluwas.”+  Nganong pula man ang imong besti, ug ang imong mga sapot sama nianang sa usa nga nagtamaktamak sa pug-anan sa bino?+  “Ako nagtamaktamak sa pasong sa bino nga ako ra,+ sa dihang walay tawo nga uban kanako gikan sa mga katawhan. Ug ako nagtamaktamak kanila sa akong kasuko,+ ug ako nagyatak kanila sa akong kaaligutgot.+ Ug ang ilang nagsidlit nga dugo mipisik sa akong mga besti,+ ug ang tanan nakong mga besti akong nahugawan.  Kay ang adlaw sa panimalos ania sa akong kasingkasing,+ ug ang mismong tuig sa akong mga linukat miabot na.  Ug ako mitan-aw, apan walay magtatabang; ug ako mismo mipakita nga nahingangha, apan walay usa nga nagtanyag ug tabang.+ Busa ang akong bukton mihatag kanakog kaluwasan,+ ug ang akong kaaligutgot+ mao ang nagpalig-on kanako.  Ug ako nagtamak sa mga katawhan sa akong kasuko, ug akong gihubog sila sa akong kaaligutgot+ ug giula ang ilang nagsidlit nga dugo sa yuta.”+  Ang mga mahigugmaong-kalulot ni Jehova akong pagahisgotan,+ ang mga pagdayeg kang Jehova, sumala sa tanang gibuhat ni Jehova kanato,+ bisan ang dagayang pagkamaayo ngadto sa balay sa Israel+ nga iyang gibuhat kanila sumala sa iyang mga kaluoy+ ug sumala sa kadagaya sa iyang mga mahigugmaong-kalulot.  Ug siya miingon: “Sa pagkatinuod sila akong katawhan,+ mga anak nga dili magaluib.”+ Busa siya nahimong Manluluwas alang kanila.+  Sa panahon sa tanan nilang kasakit kadto nakapasakit kaniya.+ Ug ang iyang kaugalingong mensahero nagluwas kanila.+ Sa iyang gugma ug sa iyang kaluoy siya naglukat kanila,+ ug siya nagsakwat kanila ug nagdala kanila sa tanang adlaw kanhi.+ 10  Apan sila misukol+ ug nagpasakit sa iyang balaang espiritu.+ Siya karon nahimo na nga ilang kaaway;+ siya nakiggubat batok kanila.+ 11  Ug siya nahinumdom sa mga adlaw kanhi, kang Moises nga iyang alagad: “Hain man ang Usa nga nagpagawas kanila gikan sa dagat+ uban sa mga magbalantay sa iyang panon?+ Hain man ang Usa nga nagbutang sa sulod niya sa Iyang balaang espiritu?+ 12  Ang Usa nga nagpauban sa Iyang matahom nga bukton+ sa tuong kamot ni Moises; ang Usa nga nagpikas sa mga tubig gikan sa ilang atubangan+ aron sa paghimog usa ka ngalan nga mohangtod sa panahong walay tino alang sa iyang kaugalingon;+ 13  ang Usa nga nagpalakaw kanila latas sa nagbul-og nga katubigan mao nga, sama sa usa ka kabayo diha sa kamingawan, sila wala mapandol?+ 14  Ingon sa dihang ang usa ka mananap molugsong ngadto sa patag sa walog, ang mismong espiritu ni Jehova nagpapahulay kanila.”+ Sa ingon gitultolan mo ang imong katawhan aron sa paghimog usa ka matahom nga ngalan alang sa imong kaugalingon.+ 15  Dungaw gikan sa langit+ ug lantaw gikan sa imong halangdong puloy-anan sa pagkabalaan ug katahom.+ Hain man ang imong kasibot+ ug ang imong bug-os nga gahom, ang kagubot sa imong kahiladmang mga bahin,+ ug ang imong mga kaluoy?+ Ngari kanako sila nagpugong sa ilang kaugalingon.+ 16  Kay ikaw ang among Amahan;+ bisan tuod si Abraham mahimong wala makaila kanamo ug si Israel mahimong dili makaila kanamo, ikaw, Oh Jehova, ang among Amahan. Ang among Manlulukat dugay na kanhi mao ang imong ngalan.+ 17  Nganong ikaw, Oh Jehova, nagpasalaag kanamo gikan sa imong mga dalan? Nganong imong gipatig-a ang among mga kasingkasing gikan sa pagkahadlok kanimo?+ Balik tungod sa imong mga alagad, ang mga tribo nga imong panulondon.+ 18  Sa hamubo nga panahon ang imong balaang katawhan+ nanag-iya. Ang among kaugalingong mga kaaway nagyatak sa imong sangtuwaryo.+ 19  Kami sa taas nga panahon nahisama niadtong wala nimo mandoi, sama niadtong wala tawga sa imong ngalan.+

Mga Footnote