Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 62:1-12

62  Tungod sa Zion ako dili magpakahilom,+ ug tungod sa Jerusalem+ ako dili magpabiling walay timik hangtod nga ang iyang pagkamatarong mosidlak sama gayod sa kahayag,+ ug ang iyang kaluwasan sama sa sulo nga nagdilaab.+  “Ug ang kanasoran makakita gayod sa imong pagkamatarong,+ Oh babaye,+ ug ang tanang hari sa imong himaya.+ Ug ikaw sa pagkatinuod pagatawgon sa usa ka bag-ong ngalan,+ nga paganganlan sa mismong baba ni Jehova.  Ug ikaw mahimo gayod nga usa ka matahom nga purongpurong diha sa kamot ni Jehova,+ ug usa ka harianong purong diha sa palad sa imong Diyos.  Dili ka na pagatawgong usa ka babayeng bug-os nga biniyaan;+ ug ang imong kaugalingong yuta dili na pagaingnong biniyaan;+ apan ikaw tawgong Ang Akong Kahimuot Anaa Kaniya,+ ug ang imong yuta Gipanag-iya Ingong Asawa. Kay si Jehova magbaton ug kahimuot kanimo, ug ang imong kaugalingong yuta panag-iyahon ingong usa ka asawa.+  Kay ingon nga ang usa ka batan-ong lalaki magapanag-iya sa usa ka ulay ingong iyang asawa, ang imong mga anak nga lalaki magapanag-iya kanimo ingong asawa.+ Ug uban sa kasadya sa usa ka pamanhonon tungod sa pangasaw-onon,+ ang imong Diyos magsadya gayod tungod kanimo.+  Ibabaw sa imong mga paril, Oh Jerusalem, ako nagtudlog mga tigbantay.+ Sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii, sa kanunay, ayaw itugot nga sila magpabiling walay timik.+ “Kamo nga naghisgot kang Jehova,+ ayaw kamo paghilom,+  ug ayaw siya hatagi ug bisan unsang kahilom hangtod nga iyang mapalig-on, oo, hangtod nga iyang mahimo ang Jerusalem nga kadayeganan sa yuta.”+  Si Jehova nanumpa pinaagi sa iyang tuong kamot+ ug pinaagi sa iyang kusgang bukton:+ “Dili na nako ihatag ang imong mga lugas ingon nga pagkaon sa imong mga kaaway,+ ni ang mga langyaw moinom sa imong bag-ong bino,+ nga alang niana ikaw nagbudlay.  Apan ang mismong nagtigom niini mokaon niini, ug sila tinong magdayeg kang Jehova; ug ang mismong naghipos niini moinom niini sa akong balaang mga sawang.”+ 10  Panggawas, panggawas kamo sa mga ganghaan. Hawani ang dalan sa katawhan.+ Tambaki, tambaki ang dakong dalan. Kuhai kini sa mga bato.+ Pagpatindog ug usa ka timaan alang sa mga katawhan.+ 11  Tan-awa! Si Jehova nagpahinabo niini nga madungog hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta:+ “Ingna ninyo ang anak nga babaye sa Zion,+ ‘Tan-awa! Ang imong kaluwasan nagsingabot.+ Tan-awa! Ang ganti nga iyang ihatag anaa kaniya,+ ug ang suhol nga iyang ibayad anaa sa iyang atubangan.’”+ 12  Ug ang mga tawo magtawag gayod kanila nga balaang katawhan,+ kadtong mga linukat ni Jehova;+ ug ikaw mismo tawgon nga Pinangita, usa ka Siyudad nga Wala Biyai sa Bug-os.+

Mga Footnote