Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 6:1-13

6  Sa tuig nga namatay si Haring Uzzias+ ako, hinunoa, nakakita kang Jehova,+ nga naglingkod sa usa ka trono+ nga hataas ug tinuboy, ug ang sidsid sa iyang mga besti nakapuno sa templo.+  Ang mga serapin nagbarog ibabaw kaniya.+ Ang matag usa may unom ka pako. Ang duha iyang gigamit sa pagtabon sa iyang nawong,+ ug ang duha sa pagtabon sa iyang mga tiil, ug ang duha sa paglupad.  Ug kini siya misinggit ngadto sa usa ug miingon: “Balaan, balaan, balaan si Jehova sa mga panon.+ Ang kabug-osan sa tibuok yuta mao ang iyang himaya.”  Ug ang mga tuyokan+ sa mga bakanan mikurog tungod sa tingog niya nga nagatawag, ug ang balay mismo inanay nga napuno sa aso.+  Ug ako miingon: “Alaot ako! Kay ako nahimong ingon sa gipahilom, tungod kay ako usa ka tawong mahugaw sa ngabil,+ ug ako nagapuyo sa taliwala sa usa ka katawhang mahugaw sa ngabil;+ kay nakita sa akong mga mata ang Hari, si Jehova sa mga panon!”+  Niana, usa sa mga serapin milupad ngari kanako, ug sa iyang kamot dihay nagbaga nga uling+ nga iyang gikuha pinaagig kumpit gikan sa halaran.+  Ug iyang gipadapat kini sa akong baba+ ug miingon: “Tan-awa! Kini midapat sa imong mga ngabil, ug ang imong kasaypanan gikuha na ug ang imong sala gitabonan na.”+  Ug ako nakadungog sa tingog ni Jehova nga nag-ingon: “Kinsa ang akong ipadala, ug kinsa ang moadto alang kanamo?”+ Ug ako miingon: “Ania ako! Ipadala ako.”+  Ug siya miingon: “Lakaw, ug ikaw magaingon niini nga katawhan, ‘Maminaw kamo nga sublisubli, Oh mga tawo, apan dili kamo makasabot; ug motan-aw nga sublisubli, apan dili makabaton ug kahibalo.’+ 10  Himoa nga dili-madinawaton ang kasingkasing niini nga katawhan,+ ug himoa nga dili makadungog ang ilang mga dalunggan,+ ug mapiyong ang ilang mga mata, aron sila dili makakita pinaagi sa ilang mga mata ug pinaagi sa ilang mga dalunggan sila dili makadungog, ug aron ang ilang kaugalingong kasingkasing dili makasabot ug aron sila gayod dili mobalik ug makabaton ug pagkaayo alang sa ilang kaugalingon.”+ 11  Niini ako miingon: “Hangtod kanus-a, Oh Jehova?”+ Unya siya miingon: “Hangtod nga ang mga siyudad magun-ob gayod, mawad-ag molupyo, ug ang mga balay mawad-ag yutan-ong tawo, ug ang yuta madaot ngadto sa pagkabiniyaan;+ 12  ug ipahilayo gayod ni Jehova ang yutan-ong mga tawo, ug ang biniyaang kahimtang molukop pag-ayo taliwala sa yuta.+ 13  Ug aduna pa gihapon unyay ikanapulo niana,+ ug kini gayod mahimo na usab nga usa ka butang alang sa pagkaugdaw, sama sa usa ka dakong kahoy ug sama sa usa ka nagbuntaog nga kahoy nga niini, sa dihang putlon kini,+ adunay tuod;+ usa unya ka balaang binhi ang tuod niini.”+

Mga Footnote