Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 59:1-21

59  Tan-awa! Ang kamot ni Jehova wala mahimong mubo kaayo nga kana dili makaluwas,+ ni ang iyang dalunggan bug-at kaayo nga kana dili makadungog.+  Hinunoa, ang mismong mga kasaypanan ninyo nahimong mga butang nga nagpahinabog panagkabahin tali kaninyo ug sa inyong Diyos,+ ug ang inyong kaugalingong mga sala nagpahinabo sa pagtago sa iyang nawong gikan kaninyo aron dili makadungog.+  Kay nahugawan sa dugo ang inyong mga palad,+ ug sa kasaypanan ang inyong mga tudlo. Ang inyong mga ngabil nagsulti ug kabakakan.+ Ang inyong dila nagsigeg yamyam ug lunlon pagkadili-matarong.+  Walay usa nga nagatawag sa pagkamatarong,+ ug wala gayoy usa nga miadto sa korte sa pagkamatinumanon. Dihay pagsalig sa dili tinuod,+ ug pagsultig walay kapuslanan.+ Dihay pagpanamkon sa kasamok, ug pagpanganak sa kon unsay makadaot.+  Sila namusa ug mga itlog sa usa ka malalang bitin, ug sila naghablon sa balay lamang sa lawalawa.+ Si bisan kinsa nga mokaon sa pipila sa ilang mga itlog mamatay, ug ang itlog nga napusgay mapusa ingong usa ka bitin.+  Ang ilang balay lamang sa lawalawa dili magsilbi ingon nga besti, ni mabukotan nila ang ilang kaugalingon sa ilang mga binuhatan.+ Ang ilang mga binuhatan maoy madaotong mga buhat, ug ang kalihokan sa kapintasan anaa sa ilang mga palad.+  Ang ilang mga tiil nagpadayon sa pagdagan paingon sa bug-os nga pagkadaotan,+ ug sila nagdali sa pag-ula ug inosenteng dugo.+ Ang ilang mga hunahuna maoy madaotong mga hunahuna;+ pagpangagaw ug pagkahugno anaa sa ilang dagkong kadalanan.+  Ang dalan sa pakigdait+ wala nila panumbalinga, ug walay hustisya sa ilang mga alagianan.+ Ang ilang mga dalan ilang gihimong baliko alang sa ilang kaugalingon.+ Wala gayoy usa nga nagsubay niana ang tinuod nga makailag pakigdait.+  Mao nga ang hustisya nahilayo kanamo, ug ang pagkamatarong wala makaapas kanamo. Nagpadayon kami sa paglaom alang sa kahayag, apan, tan-awa! kangitngitan; alang sa kasanag, apan sa nagapadayong kangiob kami naglakaw.+ 10  Nagpadayon kami sa pagpangapkap sa bungbong samag mga buta, ug sama sa mga walay mata kami nagpadayon sa pagpangapkap.+ Nangapandol kami sa udtong tutok nga samag diha sa kangitngit sa kagabhion; taliwala sa mga supang kami maoy sama lamang sa mga tawong patay.+ 11  Nagpadayon kami sa pag-agulo, kaming tanan, sama gayod sa mga oso; ug sama sa mga salampati kami mabakhoon nga nag-agumod.+ Nagpadayon kami paglaom alang sa hustisya,+ apan wala; alang sa kaluwasan, apan kini nagpabiling halayo kanamo.+ 12  Kay ang among mga pagsukol nahimong daghan sa imong atubangan;+ ug bahin sa among mga sala, ang matag usa nagpamatuod batok kanamo.+ Kay ang among mga pagsukol ania uban kanamo; ug bahin sa among mga kasaypanan, kami nahibalo pag-ayo niini.+ 13  Dihay paglapas ug paglimod kang Jehova;+ ug dihay pagsibog gikan sa atong Diyos, pagsultig pagpanglupig ug pag-alsa,+ paghunahuna ug pagyamyam ug mga pulong sa kabakakan gikan sa kasingkasing mismo.+ 14  Ug ang hustisya napugos sa pagsibog,+ ug ang pagkamatarong nagbarog lamang sa halayo.+ Kay ang kamatuoran napukan bisan diha sa plasa, ug kon unsay matul-id dili makasulod.+ 15  Ug wala nay kamatuoran,+ ug si bisan kinsa nga nagpahilayo gikan sa pagkadaotan ginaagawan.+ Ug si Jehova nakakita, ug daotan sa iyang mga mata nga walay hustisya.+ 16  Ug sa dihang iyang nakita nga walay tawo, siya mismo nagpakitang nahingangha nga walay usa nga nagpataliwala.+ Ug ang iyang bukton nagluwas alang kaniya, ug ang iyang pagkamatarong mao ang butang nga nagpalig-on kaniya.+ 17  Unya iyang gisul-ob ang pagkamatarong ingong kotamaya,+ ug ang helmet sa kaluwasan sa iyang ulo.+ Dugang pa, iyang gisul-ob ang mga besti sa panimalos ingong sapot+ ug gibukotan ang iyang kaugalingon sa kasibot nga daw usa ka kupo nga walay bukton.+ 18  Sumala sa mga pakiglabot siya magaganti uyon niana,+ kaaligutgot ngadto sa iyang mga kaaway, nahiangay nga pagbalos ngadto sa iyang mga kaaway.+ Ngadto sa kapuloan iyang ibayad ang nahiangay nga pagbalos.+ 19  Ug gikan sa salopanan sa adlaw sila mosugod sa pagkahadlok sa ngalan ni Jehova,+ ug gikan sa silangan sa adlaw sa iyang himaya,+ kay siya mosulod sama sa nagasakit nga suba, nga ginahandos sa mismong espiritu ni Jehova.+ 20  “Ug tinong moabot sa Zion+ ang Manlulukat,+ ug sa mga mitalikod sa kalapasan diha kang Jacob,”+ mao ang giingon ni Jehova. 21  “Ug bahin kanako, mao kini ang akong pakigsaad uban kanila,”+ nag-ingon si Jehova. “Ang akong espiritu nga anaa ibabaw kanimo+ ug ang akong mga pulong nga akong gibutang sa imong baba+—kini sila dili kuhaon gikan sa imong baba o gikan sa baba sa imong kaliwat o gikan sa baba sa kaliwat sa imong kaliwat,” nag-ingon si Jehova, “sukad karon bisan hangtod sa panahong walay tino.”+

Mga Footnote