Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 58:1-14

58  “Tawag sa makusog; ayaw pagpugong.+ Ipatugbaw ang imong tingog sama gayod sa usa ka budyong, ug sultihi ang akong katawhan sa ilang pag-alsa,+ ug ang balay ni Jacob sa ilang mga sala.  Apan sa adlaw-adlaw ako mao ang ilang ginapangita, ug diha sa kahibalo sa akong mga dalan nga sila magpahayag ug kahimuot,+ sama sa usa ka nasod nga nagbuhat sa pagkamatarong ug wala mobiya sa mismong hustisya sa ilang Diyos,+ sa pagkaagi nga sila nagsigeg pangayo kanako ug matarong nga mga paghukom, nga nagpaduol sa Diyos nga ilang gikahimut-an,+  “‘Unsay hinungdan nga kami nagpuasa ug wala nimo makita,+ ug kami nagsakit sa among kalag+ ug wala nimo matikdi?’+ “Sa pagkatinuod kamo nakakaplag ug kahimuot sa adlaw mismo sa inyong pagpuasa, sa dihang dinha ang tanan ninyong mga mamumuo nga padayon ninyong gipugos sa pagtrabaho.+  Sa pagkatinuod kamo nagpuasa alang sa panag-away ug panagbisogay,+ ug alang sa pagdapat pinaagi sa kumo sa pagkadaotan.+ Wala ba kamo magpuasa ingon sa adlaw nga alang sa pagpadungog sa inyong tingog sa hataas nga dapit?  Ang pagpuasa ba nga akong gipili mahimong sama niini, ingon nga usa ka adlaw alang sa yutan-ong tawo sa pagsakit sa iyang kalag?+ Alang sa pagduko sa iyang ulo sama sa usa ka tikog, ug nga siya magbukhad ug sakong panapton lamang ug mga abo ingong iyang higdaanan?+ Mao ba kini ang imong gitawag nga puasa ug adlaw nga dalawaton kang Jehova?+  “Dili ba kini mao ang puasa nga akong gipili? Aron badbaron ang mga talikala sa pagkadaotan,+ aron tangtangon ang mga bugkos sa yugo,+ ug sa pagpagawas sa mga dinaogdaog,+ ug aron inyong balion ang tanang yugo?+  Dili ba ang pakigbahin sa imong tinapay ngadto sa gigutom,+ ug nga imong dad-on ang sinakit, mga tawong walay puloy-anan ngadto sa imong balay?+ Nga, kon pananglit ikaw makakita sa usa nga hubo, imo siyang pagabestihan,+ ug nga dili ka magtago gikan sa imong kaugalingong unod?+  “Nianang kahimtanga ang imong kahayag mosidlak sama gayod sa kaadlawon;+ ug ang imong pagkaayo motungha sa madali.+ Ug ang imong pagkamatarong tinong maglakaw nga una kanimo;+ ang mismong himaya ni Jehova mahimong imong magbalantay sa luyo.+  Nianang kahimtanga ikaw motawag, ug si Jehova motubag; ikaw motuaw alang sa tabang,+ ug siya moingon, ‘Ania ako!’ “Kon imong kuhaon sa imong taliwala ang yugo,+ ang pagtulisok sa tudlo+ ug ang pagsulti kon unsay makadaot;+ 10  ug imong ihatag sa gigutom ang tinguha sa imong kalag,+ ug imong tagbawon ang kalag nga ginasakit, ang imong kahayag usab tinong mokidlap bisan diha sa kangitngit, ug ang imong kangiob mahisama sa kaudtohon.+ 11  Ug si Jehova magtultol+ kanimo sa kanunay+ ug magtagbaw sa imong kalag bisan diha sa napagbang yuta,+ ug iyang pabaskogon ang imong kabukogan;+ ug ikaw mahisama sa usa ka maayong pagkatubig nga tanaman,+ ug sama sa tuboran sa tubig, nga ang katubigan niini dili mohubas. 12  Ug sa imong pag-aghat tinong tukoron sa mga tawo ang mga dapit nga nagun-ob sa dugay nga panahon;+ imong patindogon bisan ang mga patukoranan sa nagpadayong mga kaliwatan.+ Ug ikaw pagatawgon gayod nga mag-aayo sa kal-ang,+ ang tigpasig-uli sa mga dalan nga pagapuy-an. 13  “Kon tungod sa igpapahulay imong ilikay ang imong tiil kon bahin sa pagbuhat sa imong kaugalingong mga gikahimut-an diha sa akong balaang adlaw,+ ug pagatawgon gayod ang igpapahulay nga tumang kalipay, usa ka balaang adlaw ni Jehova, usa nga ginahimaya,+ ug pagahimayaon gayod kini inay nga buhaton ang imong kaugalingong mga paagi, inay nga mangita sa kon unsay makapahimuot kanimo ug magasultig pulong; 14  sa ingon ikaw makakaplag sa imong tumang kalipay diha kang Jehova,+ ug pasakyon ko ikaw ibabaw sa hatag-as nga mga dapit sa yuta;+ ug pakan-on ko ikaw gikan sa kabilin ni Jacob nga imong katigulangan,+ kay ang baba ni Jehova nagsulti niini.”+

Mga Footnote