Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 57:1-21

57  Ang usa nga matarong nawagtang,+ apan walay usa nga nagbutang niini sa kasingkasing.+ Ug ang mga tawong may mahigugmaong-kalulot ginatigom ngadto sa mga patay,+ samtang walay usa nga nakasabot nga maoy tungod sa katalagman nga ang usa nga matarong nahanaw.+  Siya mosulod sa kalinaw;+ sila mamahulay+ ibabaw sa ilang mga higdaanan,+ ang matag usa nga nagalakaw sa katul-id.+  “Kon bahin kaninyo, duol kamo diri,+ kamong mga anak sa usa ka babayeng mananag-an,+ binhi sa usa ka mananapaw ug sa usa ka babaye nga naghimog pagpamampam:+  Tungod kang kinsa nga kamo naglipaylipay?+ Batok kang kinsa nga kamo nagnganga pag-ayo sa baba, nga nagdiwalwal sa dila?+ Dili ba kamo mga anak sa kalapasan, ang binhi sa kabakakan,+  kinsa nagpadilaab sa pangibog taliwala sa dagkong kakahoyan,+ ilalom sa matag malamboong kahoy,+ nga nagpatay sa kabataan diha sa bul-oganang walog ilalom sa mga giwang sa dagkong bato?+  “Uban sa hamis nga kabatoan sa bul-oganang walog mao ang imong bahin.+ Sila—sila mao ang imong kabahinan.+ Dugang pa, alang kanila ikaw nagbubo ug halad-nga-ilimnon,+ ikaw nagtanyag ug gasa. Tungod ba niining mga butanga nga akong hupayon ang akong kaugalingon?+  Sa usa ka bukid nga habog ug hataas imong gipahimutang ang imong higdaanan.+ Didto usab ikaw mitungas aron sa pagtanyag ug halad.+  Ug luyo sa pultahan ug sa poste sa pultahan imong gibutang ang imong handomanan.+ Kay bulag kanako ikaw naghubo ug mitungas; imong gipaluag ang imong higdaanan.+ Ug alang sa imong kaugalingon ikaw mihimog pakigsaad uban kanila. Gihigugma mo ang higdaanan uban kanila.+ Ang kinatawo sa lalaki imong nakita.  Ug ikaw miadto kang Melek dala ang lana, ug nagpadagaya sa imong mga pahumot.+ Ug ikaw nagpadala sa imong mga sinugo ngadto sa halayo, sa ingon imong gipaubos ang mga butang ngadto sa Sheol.+ 10  Sa daghan nimong mga dalan ikaw nagbudlay.+ Wala ka moingon, ‘Wala nay paglaom!’ Nakaplagan mo nga mibalik ang imong kusog.+ Mao nga ikaw wala masakit.+ 11  “Kang kinsa ka man nalisang ug nahadlok,+ mao nga ikaw namakak?+ Apan dili ako ang imong nahinumdoman.+ Wala kay gibutang sa imong kasingkasing.+ Wala ba ako maghilom ug magtago sa mga butang?+ Busa ikaw wala mahadlok bisan kanako.+ 12  Ako magpahayag sa imong pagkamatarong+ ug sa imong mga buhat,+ nga sila dili magpulos kanimo.+ 13  Sa dihang ikaw mosinggit alang sa tabang ang imong gipanigom nga mga butang dili makaluwas kanimo,+ apan ang hangin magpadpad kanilang tanan sa halayo.+ Ang hinungaw magdala kanila, apan ang usa nga modangop kanako+ makapanunod sa yuta ug makapanag-iya sa akong balaan nga bukid.+ 14  Ug ang usa tinong moingon, ‘Tambaki ninyo, tambaki ninyo! Hawani ang dalan.+ Kuhaa ang bisan unsang babag gikan sa dalan sa akong katawhan.’”+ 15  Kay mao kini ang giingon sa Hataas ug Halangdon nga Usa,+ kinsa nagpuyo hangtod sa kahangtoran+ ug kansang ngalan maoy balaan:+ “Sa kahitas-an ug sa balaang dapit ako magapuyo,+ uban usab sa nahugno ug mapaubsanon sa espiritu,+ aron buhion pag-usab ang espiritu sa mga mapainubsanon ug aron buhion pag-usab ang kasingkasing sa mga nangahugno.+ 16  Kay dili hangtod sa panahong walay tino nga ako makigtigi, ni hangtod sa kahangtoran nga ako masuko;+ kay tungod kanako ang espiritu maluya,+ bisan ang nagaginhawang mga linalang nga akong gibuhat.+ 17  “Sa pagkamasalaypon sa iyang dili-minatarong nga kinitaan+ ako nasuko, ug ako mihampak kaniya, nga nagtago sa akong nawong,+ samtang ako nasuko. Apan siya nagpadayon sa paglakaw ingong usa ka masukihon+ diha sa dalan sa iyang kasingkasing. 18  Akong nakita ang iya mismong mga dalan; ug ako nag-ayo kaniya+ ug nag-agak kaniya+ ug nagbayad uban ang paghupay+ kaniya ug sa iyang mga nagbangotan.”+ 19  “Ako naglalang sa bunga sa mga ngabil.+ Aduna unyay mapinadayonong pakigdait sa usa nga halayo ug sa usa nga haduol,”+ nag-ingon si Jehova, “ug ako magaayo kaniya.”+ 20  “Apan ang daotan maoy sama sa dagat nga gikusokuso, sa dihang kini dili mahimong linaw, nga ang katubigan niini nagpadayon pagtugpo ug lusay ug lapok. 21  Walay pakigdait,” nag-ingon ang akong Diyos, “alang sa mga daotan.”+

Mga Footnote