Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 55:1-13

55  Hoy, kamong tanan nga ginauhaw!+ Umari kamo sa tubig.+ Ug ang mga walay salapi! Umari kamo, palit ug kaon.+ Oo, umari kamo, palit ug bino+ ug gatas+ bisag walay salapi ug walay bayad.+  Nganong kamo nagbayad ug salapi alang sa dili tinapay, ug nganong kamo nagbudlay alang nianang dili makapatagbaw?+ Pamati pag-ayo kanako, ug kaon kon unsay maayo,+ ug tugoting makakaplag ang inyong kalag sa tumang kalipay niini diha sa katambok mismo.+  Ikiling ang inyong igdulungog+ ug ari kanako.+ Pamati kamo, ug ang inyong kalag magpadayong buhi,+ ug andam kong himoon uban kaninyo ang usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino+ maylabot sa kasaligan nga mga mahigugmaong-kalulot kang David.+  Tan-awa! Ingong saksi+ ngadto sa nasodnong mga pundok+ akong gihatag siya,+ ingong pangulo+ ug komandante+ ngadto sa nasodnong mga pundok.  Tan-awa! Usa ka nasod nga wala mo mailhi imong pagatawgon,+ ug silang iya sa usa ka nasod nga wala makaila kanimo modagan nganha kanimo,+ tungod kang Jehova nga imong Diyos,+ ug alang sa Balaang Usa sa Israel,+ tungod kay siya magpatahom kanimo.+  Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya makaplagan pa.+ Sangpita siya samtang siya anaa pa sa duol.+  Pabiyaa ang tawong daotan sa iyang dalan,+ ug ang tawong madaoton sa iyang mga hunahuna;+ ug pabalika siya kang Jehova, nga maluoy kaniya,+ ug ngadto sa atong Diyos, kay siya magpasaylo sa madagayaon gayod.+  “Kay ang inyong mga hunahuna dili akong mga hunahuna,+ ni ang akong mga dalan inyong mga dalan,”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Kay ingon nga ang mga langit mas taas kay sa yuta,+ mao man usab ang akong mga dalan mas taas kay sa inyong mga dalan,+ ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.+ 10  Kay ingon nga ang ulan mobunok, ug ang niyebe, gikan sa mga langit ug dili mobalik sa maong dapit, gawas kon ang yuta matumog gayod niini ug magpabunga niini ug magpasalingsing,+ ug ang binhi igahatag gayod ngadto sa magpupugas ug ang tinapay ngadto sa kumakaon,+ 11  maingon niana ang akong pulong nga mogula gikan sa akong baba.+ Kini dili mobalik kanako nga walay sangpotanan,+ apan kini tinong magbuhat nianang akong gikahimut-an,+ ug kini tinong magpalampos sa butang nga tungod niana kini akong gipadala.+ 12  “Kay uban sa pagmaya kamo manggula,+ ug uban sa pakigdait kamo isulod.+ Ang kabukiran ug ang kabungtoran magmaya sa inyong atubangan uban ang hugyaw sa kalipay,+ ug ang kakahoyan sa kapatagan mopakpak sa ilang mga kamot.+ 13  Imbes nga kalibonan sa mga tunok, ang kahoyng junipero motubo.+ Imbes nga dapawong tanom, ang kahoyng mirto motubo.+ Ug kini mahimong butang nga bantog alang kang Jehova,+ usa ka ilhanan hangtod sa panahong walay tino+ nga dili pagaputlon.”

Mga Footnote