Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 54:1-17

54  “Hugyaw sa kalipay, ikaw babayeng apuli nga wala manganak!+ Pagmaya uban ang hugyaw sa kalipay ug singgit nga taliis,+ ikaw nga wala mobati ug kasakit sa pagpanganak,+ kay ang mga anak sa usa nga biniyaan mas daghan kay sa mga anak sa babaye nga may banang tag-iya,”+ si Jehova nag-ingon.  “Himoang mas luag ang dapit sa imong tolda.+ Ug ipabuklad ang mga tabil sa tolda sa imong dakong tabernakulo. Ayaw pagpugong. Lugwayi ang mga pisi sa imong tolda, ug lig-ona ang imong mga ugsok sa tolda.+  Kay ngadto sa tuo ug ngadto sa wala ikaw magpasangkad,+ ug ang imong kaliwat manag-iya bisan sa mga nasod,+ ug sila mopuyo bisan sa biniyaan nga mga siyudad.+  Ayaw kahadlok,+ kay ikaw dili mapakaulawan;+ ug ayaw pagbating napaubos, kay ikaw dili mahigawad.+ Kay ikaw malimot bisan sa kaulawan sa panahon sa imong pagkabatan-on,+ ug ang pagkatinamay sa imong padayong pagkabalo dili na nimo mahinumdoman pa.”  “Kay ang imong Dakong Magbubuhat+ mao ang imong banang tag-iya,+ si Jehova sa mga panon mao ang iyang ngalan;+ ug ang Balaang Usa sa Israel mao ang imong Manlulukat.+ Siya pagatawgong ang Diyos sa tibuok yuta.+  Kay si Jehova nagtawag kanimo nga samag ikaw usa ka asawa nga bug-os nga gibiyaan ug nagmagul-anon sa espiritu,+ ug samag usa ka asawa sa panahon sa pagkabatan-on+ nga unya gisalikway,”+ ang imong Diyos nag-ingon.  “Sa makadiyot akong gibiyaan ka sa bug-os,+ apan sa dako uyamot nga kaluoy pagatigomon ko ikaw.+  Tungod sa bul-og sa kasuko akong gitagoan ang akong nawong gikan kanimo nga daklit lamang,+ apan tungod sa mahigugmaong-kalulot hangtod sa panahong walay tino ako maluoy kanimo,”+ nag-ingon ang imong Manlulukat,+ si Jehova.  “Kini maoy sama gayod sa mga adlaw ni Noe alang kanako.+ Ingon nga ako nanumpa nga ang katubigan ni Noe dili na moagi sa yuta,+ ako nanumpa usab nga dili na ako masuko kanimo ni magbadlong kanimo.+ 10  Kay ang kabukiran mahimong mawagtang, ug ang mga bungtod mahimong matay-og,+ apan ang akong mahigugmaong-kalulot dili pagakuhaon gikan kanimo,+ ni ang akong pakigsaad sa pakigdait matay-og,”+ nag-ingon si Jehova, ang Usa nga may kaluoy kanimo.+ 11  “Oh babayeng sinakit,+ gikusokuso sa kusog nga bagyo,+ wala hupaya,+ ania, ginapahiluna ko ang imong mga bato uban sa gahing argamasa,+ ug ipahiluna ko ang imong patukoranan+ uban sa mga sapiro.+ 12  Ug akong himoon ang imong mga pang-ibabawng salipdanan sa mga rubi, ug ang imong mga ganghaan sa pulahong naggilakgilak nga mga bato,+ ug ang tanan nimong mga utlanan sa maanindot nga mga bato. 13  Ug ang tanan nimong mga anak+ mahimong mga tinudloan ni Jehova,+ ug dagaya unya ang pakigdait sa imong mga anak.+ 14  Ikaw lig-ong matukod sa pagkamatarong.+ Ikaw mahilayo gikan sa pagpanglupig+—kay wala kay kahadlokan—ug gikan sa bisan unsa nga makapalisang, kay kini dili moduol kanimo.+ 15  Kon aduna man gayoy mosulong, kini dili tungod sa akong pagmando.+ Si bisan kinsa nga mosulong kanimo mapukan tungod kanimo.”+ 16  “Tan-awa! Ako ang naglalang sa artesano, ang usa nga naghuyop+ sa kalayo sa baga+ ug nagpatunghag hinagiban ingon nga iyang ginama. Ako naglalang usab sa tawong mangguguba+ alang sa buluhatong pangguba. 17  Bisan unsa nga hinagiban nga buhaton batok kanimo dili magmalamposon,+ ug ang matag dila nga mosulti batok kanimo sa paghukom imong pagahukman.+ Mao kini ang panulondon sa mga alagad ni Jehova,+ ug ang ilang pagkamatarong maoy gikan kanako,” mao ang giingon ni Jehova.+

Mga Footnote