Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 52:1-15

52  Pagmata, pagmata, isul-ob ang imong kusog,+ Oh Zion! Isul-ob ang imong matahom nga mga besti,+ Oh Jerusalem, ang balaang siyudad!+ Kay dili na moanha kanimo pag-usab ang usa nga dili-tinuli ug mahugaw.+  Taktaki ang imong kaugalingon sa abog,+ bangon, lingkod, Oh Jerusalem. Luagi alang kanimo ang mga higot diha sa imong liog, Oh binihag nga anak nga babaye sa Zion.+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Sa walay-bili nga kamo gibaligya,+ ug sa walay salapi unya nga kamo lukaton.”+  Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Sa Ehipto nga ang akong katawhan miadto sa unang higayon aron sa pagpuyo didto ingong mga langyaw;+ ug sa walay hinungdan ang Asirya, sa iyang bahin, naglupig kanila.”  “Ug karon, sa unsa ako interesado dinhi?” mao ang giingon ni Jehova. “Kay sa walay-bili nga ang akong katawhan gikuha.+ Ang mismong mga nagamando kanila nagpadayon sa pag-uwang,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ug kanunay, sa tibuok adlaw, ang akong ngalan gipasipalahan.+  Sa maong katarongan ang akong katawhan makaila sa akong ngalan,+ sa maong katarongan gayod nianang adlawa, tungod kay ako mao ang Usa nga nagasulti.+ Tan-awa! Ako kini.”  Pagkatahom ibabaw sa kabukiran sa mga tiil+ sa usa nga nagdalag maayong balita,+ ang usa nga nagmantalag pakigdait,+ ang usa nga nagdalag maayong balita sa butang nga mas maayo,+ ang usa nga nagmantalag kaluwasan,+ ang usa nga nag-ingon ngadto sa Zion: “Ang imong Diyos nahimong hari!”+  Pamati! Ang imong mga tigbantay+ nagpatugbaw sa ilang tingog.+ Sila dungan nga naghugyaw sa kalipay; kay mata ngadto sa mata+ unya nga sila makakita sa dihang tigomon pag-usab ni Jehova ang Zion.+  Magmaya kamo, pagdungan sa paghugyaw sa kalipay, kamong nagun-ob nga mga dapit sa Jerusalem,+ kay gihupay ni Jehova ang iyang katawhan;+ iyang gilukat ang Jerusalem.+ 10  Gihukasan ni Jehova ang iyang balaang bukton atubangan sa mga mata sa tanang nasod;+ ug ang tanang tumoy sa yuta makakita gayod sa kaluwasan sa atong Diyos.+ 11  Pahilayo, pahilayo, gula gikan dinha,+ ayaw paghikap ug mahugaw;+ gula gikan sa iyang taliwala,+ pagpabilin kamong hinlo, kamo nga nagdala sa mga galamiton ni Jehova.+ 12  Kay kamo mogula nga dili malisang, ug kamo molakaw nga dili mangalagiw.+ Kay si Jehova magauna mismo kaninyo,+ ug ang Diyos sa Israel mao ang inyong magbalantay sa luyo.+ 13  Tan-awa! Ang akong alagad+ molihok uban ang hait nga salabotan.+ Siya mahimutang sa hataas nga katungdanan ug tinong igatuboy ug igabayaw pag-ayo.+ 14  Sa sukod nga daghan ang nagtutok kaniya sa kahibulong+—ingon usab kadako ang pagkadaot kon bahin sa iyang panagway+ nga labi pa kay nianang ni bisan kinsang tawo ug kon bahin sa iyang kaambongan+ nga labi pa kay nianang sa mga anak sa katawhan— 15  siya usab makapakugang sa daghang kanasoran.+ Tungod kaniya ang mga hari magtak-om sa ilang baba,+ tungod kay ilang makita mismo ang wala ikasugilon kanila, ug sila magaliso sa ilang pagtagad ngadto sa wala nila madunggi.+

Mga Footnote