Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 48:1-22

48  Pamatia kini, Oh balay ni Jacob, kamo nga nagtawag sa inyong kaugalingon sa ngalan sa Israel+ ug nga migula gikan sa mismong katubigan sa Juda,+ kamo nga nanumpa sa ngalan ni Jehova+ ug naghisgot bisan sa Diyos sa Israel,+ nga dili sa kamatuoran ug dili sa pagkamatarong.+  Kay ilang gitawag ang ilang kaugalingon ingong gikan sa balaang siyudad,+ ug sa Diyos sa Israel ilang gisandig ang ilang kaugalingon,+ nga Jehova sa mga panon ang iyang ngalan.+  “Ang unang mga butang nga akong gisulti bisan sukad sa maong panahon, ug gikan sa akong kaugalingong baba kini sila migula, ug ako nagpadayon sa pagpadungog niini.+ Sa kalit milihok ako, ug ang mga butang nangabot.+  Tungod sa akong pagkahibalo nga ikaw matig-a+ ug nga ang imong liog maoy usa ka ugat nga puthaw+ ug ang imong agtang maoy tumbaga,+  ako usab nagpadayon sa pagsulti kanimo sukad sa maong panahon. Sa wala pa kini moabot, akong gipadungog kini kanimo,+ aron dili ka moingon, ‘Ang akong idolo ang naghimo kanila, ug ang akong linilok nga larawan ug ang akong inumol nga larawan ang nagsugo kanila.’+  Imong nadungog.+ Tan-awa kining tanan.+ Kon bahin kaninyo, dili ba ninyo isulti kini?+ Akong gipadungog kaninyo ang bag-ong mga butang sukad karon, bisan ang mga butang nga gitipigan, nga wala ninyo mahibaloi.+  Sa pagkakaron sila pagalalangon, ug dili sukad nianang panahona, bisan ang mga butang nga wala nimo madungog sa wala pa kining adlawa, aron dili ka moingon, ‘Tan-awa! Ako nang nahibaloan kini sila.’+  “Dugang pa, wala nimo madungog,+ ni imong nahibaloan, ni sukad nianang panahona nabuksan ang imong igdulungog. Kay ako nahibalo pag-ayo nga ikaw nagpadayon gayod sa pagpakiglabot nga malipoton,+ ug usa ka ‘malapason gikan pa sa tiyan’ ikaw gitawag.+  Tungod sa akong ngalan pugngan ko ang akong kasuko,+ ug alang sa akong kadayeganan pugngan ko ang akong kaugalingon labot kanimo aron dili ka pagalaglagon.+ 10  Tan-awa! Gidalisay ko ikaw, apan dili ingong plata.+ Gipili ko ikaw diha sa tunawanang hudno sa kasakitan.+ 11  Tungod sa akong kaugalingon, tungod sa akong kaugalingon ako molihok,+ kay motugot ba ang usa nga siya panamastamasan?+ Ug dili ko ihatag ang akong kaugalingong himaya kang bisan kinsa.+ 12  “Pamati kanako, Oh Jacob, ug ikaw Israel nga akong tinawag. Ako mao gihapon Siya.+ Ako ang una.+ Ako usab ang ulahi.+ 13  Dugang pa, ang akong kamot nagpahimutang sa patukoranan sa yuta,+ ug ang akong tuong kamot nagbuklad sa kalangitan.+ Ako nagtawag kanila, aron sila magpadayon sa pagbarog nga tingob.+ 14  “Magtapok kamong tanan, ug patalinghog.+ Kinsa taliwala kanila ang nagsaysay niining mga butanga? Si Jehova nahigugma kaniya.+ Iyang buhaton sa Babilonya kon unsa ang iyang gikahimut-an,+ ug ang iyang bukton anha unya sa mga Caldeanhon.+ 15  Ako—ako maoy nagsulti. Dugang pa, akong gitawag siya.+ Akong gidala siya sa sulod, ug himoon nga malamposon ang iyang dalan.+ 16  “Duol kamo kanako. Pamatia kini. Sukad sa sinugdan ako nagsulti dili gayod diha sa tagoanang dapit.+ Sukad sa panahon sa pagkahitabo niini ako dinha na.” Ug karon ang Soberanong Ginoong Jehova mismo nagpadala kanako, bisan sa iyang espiritu.+ 17  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong Manlulukat,+ ang Balaang Usa sa Israel:+ “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan,+ ang Usa nga nagpalakaw kanimo sa dalan nga angay mong pagalaktan.+ 18  Oh kon ikaw mamati lamang unta gayod sa akong mga sugo!+ Niana ang imong kalinaw mahimong sama gayod sa usa ka suba,+ ug ang imong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat.+ 19  Ug ang imong kaliwat mahimong sama gayod sa balas, ug ang mga kaliwat gikan sa imong kahiladmang mga bahin sama sa mga lugas niini.+ Ang ngalan sa usa dili putlon o laglagon gikan sa akong atubangan.”+ 20  Gula kamo gikan sa Babilonya!+ Dagan kamo palayo sa mga Caldeanhon.+ Ipahayag uban ang hugyaw sa kalipay, himoa kining madungog.+ Paabta kini hangtod sa kinatumyan sa yuta.+ Isulti: “Si Jehova naglukat sa iyang alagad nga si Jacob.+ 21  Ug sila wala uhawa+ dihang siya nagpalakaw kanila bisan agi sa nagun-ob nga mga dapit.+ Ang tubig gikan sa bato iyang gipaagay alang kanila, ug iyang gipikas ang bato aron ang tubig mobuhagay.”+ 22  “Walay kalinaw,” si Jehova nag-ingon, “alang sa mga daotan.”+

Mga Footnote