Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 45:1-25

45  Mao kini ang giingon ni Jehova sa iyang dinihogan,+ kang Ciro, kansang tuong kamot akong gigunitan,+ aron mamukan sa iyang atubangan ug mga nasod,+ aron akong matangtangan ug bakos bisan ang mga hawak sa mga hari; aron mabuksan sa iyang atubangan ang duhay-palid nga mga pultahan, aron nga bisan ang mga ganghaan dili masirhan:  “Ako magauna kanimo,+ ug ang mga bugdobugdo sa yuta akong patagon.+ Ang mga pultahan nga tumbaga akong dugmokon, ug ang mga trangka nga puthaw akong putlon.+  Ug akong igahatag kanimo ang mga bahandi+ diha sa kangitngit ug ang tinagong mga bahandi diha sa tagoanang mga dapit, aron ikaw mahibalo nga ako mao si Jehova, ang Usa nga nagtawag kanimo pinaagi sa imong ngalan,+ ang Diyos sa Israel.  Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug sa Israel nga akong pinili,+ ako nagtawag gayod kanimo pinaagi sa imong ngalan; ako naghatag kanimo ug usa ka ngalan nga dungganon, bisan kon ikaw wala makaila kanako.+  Ako mao si Jehova, ug wala nay lain.+ Gawas kanako wala nay Diyos.+ Ako magbakos kanimo pag-ayo, bisan kon ikaw wala makaila kanako,  aron ang katawhan mahibalo gikan sa silangan sa adlaw ug gikan sa kasadpan niini nga walay usa gawas kanako.+ Ako mao si Jehova, ug wala nay lain.+  Naghimo sa kahayag+ ug naglalang sa kangitngit,+ naghimog pakigdait+ ug naglalang ug katalagman,+ ako, si Jehova, nagbuhat sa tanan niining mga butanga.+  “Oh kamong kalangitan, magpatulo gikan sa itaas;+ ug padaligdiga sa pagkamatarong ang panganorong kalangitan.+ Pabukha ang yuta, ug himoa nga magmabungahon kini sa kaluwasan, ug ipasubol niini ang pagkamatarong+ sa samang higayon. Ako, si Jehova, maoy naglalang niini.”+  Alaot ang usa nga nakiglalis sa iyang Mag-uumol,+ ingon sa usa ka bika batok sa ubang bika sa yuta! Moingon ba ang yutang-kulonon+ sa iyang mag-uumol: “Unsay imong ginahimo?” Ug ang imong hinimo moingon: “Siya walay mga kamot”? 10  Alaot ang usa nga moingon sa usa ka amahan: “Sa unsa nga ikaw nahimong amahan?” ug sa asawa: “Sa unsa nga ikaw nagbati?”+ 11  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Balaang Usa sa Israel+ ug ang iyang Mag-uumol:+ “Pangutan-a ako bisan sa mga butang nga umaabot+ mahitungod sa akong mga anak;+ ug mahitungod sa kalihokan+ sa akong mga kamot sugoa ninyo ako. 12  Ako naghimo sa yuta+ ug naglalang bisan sa tawo ibabaw niana.+ Ako—ang akong mga kamot nagbuklad sa kalangitan,+ ug ang tanan nilang panon akong gimandoan.”+ 13  “Ako may gipukaw diha sa pagkamatarong,+ ug ang tanan niyang mga dalan akong tul-iron.+ Siya ang magtukod sa akong siyudad,+ ug kadtong mga akoa nga anaa sa pagkadestiyero iyang pagabuhian,+ dili tungod sa usa ka bili+ ni tungod sa panghiphip,” nag-ingon si Jehova sa mga panon. 14  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ang dili-binayrang mga mamumuo sa Ehipto+ ug ang mga magpapatigayon sa Etiopia ug ang mga Sabeanhon,+ nga tag-as nga mga tawo,+ sila manganha gayod kanimo, ug sila mahimong imoha.+ Sa imong luyo manglakaw sila; manganha sila nga tinalikalaan,+ ug kanimo sila moyukbo.+ Kanimo sila moampo, nga mag-ingon, ‘Sa pagkatinuod ang Diyos nahiusa kanimo,+ ug wala nay lain; wala nay laing Diyos.’”+ 15  Sa pagkamatuod ikaw maoy usa ka Diyos nga nagatago sa imong kaugalingon,+ ang Diyos sa Israel, usa ka Manluluwas.+ 16  Sila tinong mangaulaw ug gani silang tanan mapaubos. Ang mga tiggamag mga idolong larawan sa tingob manglakaw gayod nga mapaubos.+ 17  Kon bahin sa Israel, siya tinong luwason nga nahiusa ni Jehova+ sa usa ka kaluwasan alang sa mga panahong walay tino.+ Kamo dili maulaw,+ ni kamo pakaulawan+ hangtod sa panahong walay tino nga walay kataposan. 18  Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang Maglalalang sa mga langit,+ Siya nga mao ang matuod nga Diyos,+ ang Mag-uumol sa yuta ug ang Magbubuhat niini,+ Siya nga mao ang Usa nga lig-ong nagtukod niini,+ nga wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan, nga nag-umol niini aron pagapuy-an:+ “Ako si Jehova, ug wala nay lain.+ 19  Diha sa usa ka tagoanang dapit ako wala mosulti,+ sa usa ka ngitngit nga dapit sa yuta; ni miingon ako sa binhi ni Jacob, ‘Pangitaa ninyo ako sa wala lamay kapuslanan.’+ Ako si Jehova, nga nagsulti kon unsay matarong, nagpahayag kon unsay matul-id.+ 20  “Pagtapok kamo ug umari.+ Pagtingob kamo, kamong mga nakaikyas gikan sa mga nasod.+ Kadtong mga nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan wala makadangat sa bisan unsang kahibalo, ni kadtong nag-ampo sa usa ka diyos nga dili makaluwas.+ 21  Himoa ang inyong taho ug ang inyong pagpahayag.+ Oo, magsabotsabot sila sa tingob. Kinsay nagpahinabong madungog kini sukad sa dugay nang panahon kanhi?+ Kinsay nagtaho niini sukad gayod niadtong panahona?+ Dili ba ako, si Jehova, nga gawas kanako wala nay laing Diyos;+ usa ka matarong nga Diyos ug usa ka Manluluwas,+ nga wala nay lain gawas kanako?+ 22  “Dangop kamo kanako ug maluwas,+ kamong tanan diha sa mga kinatumyan sa yuta; kay ako Diyos, ug wala nay lain.+ 23  Pinaagi sa akong kaugalingon ako nanumpa+—⁠gikan sa akong baba sa pagkamatarong ang pulong migula,+ aron kini dili mobalik+—⁠aron kanako ang tanang tuhod moluhod,+ ang tanang dila manumpa,+ 24  nga mag-ingon, ‘Tino nga diha kang Jehova adunay bug-os nga pagkamatarong ug kusog.+ Silang tanan nga nanginit batok kaniya mangadto deretso kaniya ug maulawan.+ 25  Diha kang Jehova ang tanang binhi+ sa Israel mahimong matarong+ ug magpasigarbo labot sa ilang kaugalingon.’”+

Mga Footnote