Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 44:1-28

44  “Ug karon pamati, Oh Jacob nga akong alagad,+ ug ikaw, Oh Israel, nga akong gipili.+  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong Magbubuhat+ ug ang imong Mag-uumol,+ nga nagpadayon sa pagtabang kanimo bisan gikan sa tiyan,+ ‘Ayaw kahadlok,+ Oh akong alagad nga Jacob, ug ikaw, Jesurun,+ nga akong gipili.  Kay buboan ko ug tubig ang giuhaw,+ ug nagdagayday nga mga sapa ang mala nga dapit.+ Igabubo ko ang akong espiritu sa imong binhi,+ ug ang akong panalangin sa imong mga kaliwat.  Ug sila mosubol gayod samag taliwala sa lunhawng balili,+ samag mga alamo+ sa daplin sa mga kanal sa tubig.  Kining usa moingon: “Ako iya ni Jehova.”+ Ug kanang usa motawag sa iyang kaugalingon sa ngalan ni Jacob,+ ug ang lain mosulat diha sa iyang kamot: “Iya ni Jehova.” Ug pinaagi sa ngalan sa Israel ang usa magbansag sa iyang kaugalingon.’+  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Hari sa Israel+ ug ang iyang Manlulukat,+ si Jehova sa mga panon, ‘Ako ang una ug ako ang ulahi,+ ug gawas kanako wala nay Diyos.+  Ug kinsa ba ang sama kanako?+ Papahayaga siya, aron iyang ikasaysay kini ug ikapakita kini kanako.+ Sukad sa panahong gitudlo ko ang katawhan dugay na kanhi,+ ang mga butang nga moabot ug ang mga butang nga mosulod isugid nila.  Ayaw kamo kalisang, ug ayaw kakurat.+ Sukad niadtong panahona wala ba nako ipahinabo sa matag usa nga makadungog ug makapahayag niini?+ Ug kamo mao ang akong mga saksi.+ Aduna bay Diyos gawas kanako?+ Wala, walay Bato.+ Walay usa nga akong nailhan.’”  Ang mga mag-uumol sa linilok nga larawan silang tanan dili tinuod,+ ug ang ilang mga minahal mismo mawalay-kapuslanan;+ ug ingong ilang mga saksi sila walay nakitang bisan unsa ug walay nahibaloang bisan unsa,+ aron sila mangaulaw.+ 10  Kinsay naghimo sa usa ka diyos o naghulma sa usa lamang ka inumol nga larawan?+ Kini wala gayod magpulos.+ 11  Tan-awa! Ang tanan niyang mga kauban mangaulaw,+ ug ang mga artesano maoy gikan sa yutan-ong mga tawo. Silang tanan managtapok.+ Sila mobarog nga walay paglihok. Sila panguyawan. Sila mangaulaw sa samang higayon.+ 12  Kon bahin sa maglililok sa puthaw pinaagi sa panglilok, siya nagkapuliki niini uban sa mga baga; ug pinaagi sa mga martilyo siya nag-umol niini, ug siya padayong nagkapuliki niini pinaagi sa iyang kusgang bukton.+ Labot pa, gigutom siya, ug mao nga walay kusog. Wala siya makainom ug tubig; mao nga siya gikapoy. 13  Kon bahin sa maglililok sa kahoy, siya miunat sa pising igsusukod; siya nagbadlis niini pinaagi sa pulang tisas; siya nagbuhat niini pinaagig tigib; ug pinaagi sa kompas siya nagpadayon sa pagbadlis niini, ug sa inanay siya naghimo niini nga larawan sa usa ka tawo,+ sama sa katahom sa tawo, aron palingkoron sa usa ka balay.+ 14  Adunay usa kansang buhat maoy pagputol ug mga sedro; ug siya nagkuhag usa ka matang sa kahoy, usa ka nagbuntaog nga kahoy, ug siya nagpalig-on niini alang sa iyang kaugalingon taliwala sa kakahoyan sa lasang.+ Iyang gitanom ang kahoyng lawrel, ug ang ulan nagpadako niini. 15  Ug alang sa tawo kini nahimong igsusugnod. Busa siya nagkuhag bahin niini aron iyang mapainitan ang iyang kaugalingon. Sa pagkatinuod siya naghaling ug kalayo ug nagluto ug tinapay. Siya usab nagbuhat ug usa ka diyos nga iyang mayukboan.+ Siya naghimo niana nga usa ka linilok nga larawan,+ ug siya mihapa niana. 16  Ang katunga niini gisunog niya sa kalayo. Diha sa katunga niini siya nagsugba sa unod nga iyang kaonon, ug siya nabusog. Siya usab nagdangka sa iyang kaugalingon ug nag-ingon: “Aha! Napainitan ko na ang akong kaugalingon. Nakita ko na ang siga sa kalayo.” 17  Apan ang nahibilin niana gihimo niya nga usa ka diyos, nga iyang linilok nga larawan. Siya mihapa niana ug miyukbo ug nag-ampo niana ug nag-ingon: “Luwasa ako, kay ikaw mao ang akong diyos.”+ 18  Sila wala mahibalo,+ ni sila nakasabot,+ tungod kay ang ilang mga mata gibulitan aron dili makakita,+ ang ilang kasingkasing aron dili makabaton ug hait nga salabotan.+ 19  Ug walay nagpahinumdom sa iyang kasingkasing+ o may kahibalo o pagsabot,+ nga nag-ingon: “Ang katunga niini akong gisunog sa kalayo, ug sa mga baga niini ako usab nagluto ug tinapay; ako nagsugba ug unod ug mikaon. Apan ang nahibilin niini himoon ko ba nga usa lamang ka dulumtanang butang?+ Mohapa ba ako sa usa ka napaugang kahoy?” 20  Siya nagkaon sa abo.+ Ang iyang kasingkasing nga nalimbongan nagpahisalaag kaniya.+ Ug siya wala magluwas sa iyang kalag, ni siya nag-ingon: “Wala bay kabakakan sa akong tuong kamot?”+ 21  “Hinumdomi kining mga butanga, Oh Jacob,+ ug ikaw, Oh Israel, tungod kay ikaw akong alagad.+ Ako nag-umol kanimo.+ Ikaw usa ka alagad nga akoa. Oh Israel, sa akong bahin ikaw dili hikalimtan.+ 22  Akong papason ang imong mga kalapasan ingon sa panganod,+ ug ang imong mga sala ingon sa bagang panganod. Balik kanako,+ kay ako maglukat kanimo.+ 23  “Hugyaw sa kalipay, kamong kalangitan,+ kay si Jehova milihok na!+ Singgit sa kadaogan,+ kamong kinaubsang bahin sa yuta!+ Magmaya, kamong kabukiran,+ uban ang hugyaw sa kalipay, ikaw lasang ug kamong tanang kakahoyan niini! Kay si Jehova naglukat kang Jacob, ug iyang gipakita sa Israel ang iyang katahom.”+ 24  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong Manlulukat+ ug ang Mag-uumol kanimo gikan sa tiyan: “Ako, si Jehova, nagbuhat sa tanang butang, nga nagbuklad sa kalangitan,+ nga nagpahimutang sa yuta.+ Kinsa bay uban kanako? 25  Akong gipakyas ang mga ilhanan sa mga tigsultig walay-pulos, ug ako ang Usa nga naghimo sa mga mananag-an nga molihok nga binuangbuang;+ ang Usa nga nagpasibog sa mga tawong maalamon, ug ang Usa nga nagahimo sa ilang kahibalo nga kabuangan;+ 26  ang Usa nga nagpatuman sa pulong sa iyang alagad, ug ang Usa nga bug-os nagbuhat sa laraw sa iyang mga mensahero;+ ang Usa nga nag-ingon labot sa Jerusalem, ‘Siya pagapuy-an,’+ ug labot sa mga siyudad sa Juda, ‘Sila pagatukoron pag-usab,+ ug ang iyang biniyaan nga mga dapit akong patindogon’;+ 27  ang Usa nga nag-ingon sa halawom nga katubigan, ‘Mahubas ka; ug ang tanan mong kasubaan akong pamalhon’;+ 28  ang Usa nga nag-ingon labot kang Ciro,+ ‘Siya mao ang akong magbalantay, ug ang tanan nga akong kahimut-an iyang bug-os nga buhaton’;+ bisan sa akong mga pulong labot sa Jerusalem, ‘Siya pagatukoron pag-usab,’ ug labot sa templo, ‘Mapahimutang ang imong patukoranan.’”+

Mga Footnote