Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 43:1-28

43  Ug karon mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong Maglalalang,+ Oh Jacob, ug ang imong Mag-uumol,+ Oh Israel: “Ayaw kahadlok, kay ako naglukat kanimo.+ Ako nagtawag kanimo pinaagi sa imong ngalan.+ Ikaw akoa.+  Kon ikaw molatas sa katubigan,+ ako magauban kanimo;+ ug latas sa kasubaan, sila dili magalapaw kanimo.+ Kon pananglit ikaw molatas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ikaw mapaso sa kalayo.+  Kay ako mao si Jehova nga imong Diyos, ang Balaang Usa sa Israel nga imong Manluluwas.+ Akong gihatag ang Ehipto ingong lukat alang kanimo,+ ang Etiopia+ ug ang Seba puli kanimo.  Sanglit ikaw bililhon sa akong mga mata,+ ikaw giisip nga dungganon, ug ako nahigugma kanimo.+ Ug ako maghatag ug mga tawo puli kanimo, ug nasodnong mga pundok puli sa imong kalag.+  “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo.+ Gikan sa silangan sa adlaw akong dad-on ang imong binhi, ug gikan sa kasadpan sa adlaw tapokon ko ikaw.+  Ako moingon sa amihanan,+ ‘Ihatag!’ ug sa habagatan, ‘Ayaw pugngi. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo, ug ang akong mga anak nga babaye gikan sa kinatumyan sa yuta,+  ang matag usa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan+ ug nga akong gilalang alang sa akong kaugalingong himaya,+ nga akong giumol, oo, nga akong gibuhat.’+  “Dad-a ang usa ka katawhan nga buta bisan tuod adunay mga mata, ug mga bungol bisan tuod sila adunay mga dalunggan.+  Patapoka ang tanang nasod sa usa ka dapit, ug patigoma ang nasodnong mga pundok.+ Kinsa sa ilang taliwala ang makasaysay niini?+ O ila bang ikapadungog kanato bisan ang unang mga butang?+ Ipatungha nila ang ilang mga saksi,+ aron sila ikapahayag nga matarong, o papamatia sila ug paingna, ‘Kini mao ang kamatuoran!’”+ 10  “Kamo mao ang akong mga saksi,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ang akong alagad nga akong gipili,+ aron kamo makaila+ ug magbaton ug pagtuo kanako,+ ug kamo makasabot nga ako mao gihapon Siya.+ Una kanako walay Diyos nga nahimo,+ ug wala nay mosunod pa kanako.+ 11  Ako—⁠ako mao si Jehova,+ ug gawas kanako wala nay manluluwas.”+ 12  “Ako nagpahayag ug nagluwas ug nagpahinabo nga kini madungog,+ sa dihang walay estranyong diyos sa inyong taliwala.+ Busa kamo mao ang akong mga saksi,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ug ako mao ang Diyos.+ 13  Labot pa, sa tanang panahon ako mao gihapon Siya;+ ug walay usa nga makapahinabog kaluwasan gikan sa akong kamot.+ Ako molihok,+ ug kinsay makapabalik niini?”+ 14  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang inyong Manlulukat,+ ang Balaang Usa sa Israel:+ “Tungod kaninyo ako magpasugo ngadto sa Babilonya ug ipahinabo nga ipaubos ang mga trangka sa mga bilanggoan,+ ug ang mga Caldeanhon diha sa barko maniyabaw.+ 15  Ako si Jehova nga inyong Balaang Usa,+ ang Maglalalang sa Israel,+ ang inyong Hari.”+ 16  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Usa nga nagahimog usa ka dalan latas sa dagat ug usa ka alagianan bisan latas sa kusog nga katubigan,+ 17  ang Usa nga nagdala sa karo nga iggugubat ug sa kabayo, sa kasundalohan ug sa mga tawong kusgan sa samang higayon:+ “Sila manghigda.+ Sila dili mamangon.+ Sila tinong pagahanawon.+ Sama sa usa ka pabilong lino sila pagapalongon.”+ 18  “Ayaw hinumdomi ang unang mga butang, ug ayaw ninyo tagda ang kanhing mga butang. 19  Tan-awa! Ako magbuhat ug butang nga bag-o.+ Karon motungha kini. Mahibalo kamo niini, dili ba?+ Sa pagkatinuod, latas sa kamingawan akong himoon ang usa ka dalan,+ latas sa desyerto ang mga suba.+ 20  Ang ihalas nga mananap sa kabanikahan maghimaya kanako,+ ang mga iro nga ihalas ug ang mga ostrik;+ tungod kay ako maghatag ug tubig bisan sa kamingawan, mga suba sa desyerto,+ sa pagpainom sa akong katawhan, ang akong pinili,+ 21  ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron ilang isugilon ang akong kadayeganan.+ 22  “Apan wala ka mosangpit kanako, Oh Jacob,+ tungod kay ikaw gipul-an na kanako, Oh Israel.+ 23  Wala nimo dad-a kanako ang mga karnero sa tibuok nimong mga halad-nga-sinunog, ug pinaagi sa imong mga halad wala mo ako himayaa.+ Wala ako magpugos kanimo sa pag-alagad kanako pinaagi sa gasa, ni ako nagpapuol kanimo pinaagi sa kamangyan.+ 24  Pinaagig salapi ikaw wala magpalit ug humot nga caña+ alang kanako; ug wala ka magtugob kanako pinaagi sa tambok sa imong mga halad.+ Sa pagkatinuod ikaw nagpugos kanako sa pag-alagad tungod sa imong mga sala; ako gipapuol mo sa imong mga kasaypanan.+ 25  “Ako—⁠ako ang Usa nga nagpala+ sa imong mga kalapasan+ tungod kanako,+ ug dili ko pagahinumdoman ang imong mga sala.+ 26  Pahinumdomi ako; ibutang nato ang atong kaugalingon sa paghukom;+ isulti ang imong asoy niini aron ikaw maanaa sa husto.+ 27  Ang imong amahan, ang una, nakasala,+ ug ang imong mga tigpamaba nakalapas batok kanako.+ 28  Busa akong pasipalahan ang mga prinsipe sa balaang dapit, ug akong igatugyan si Jacob ingong usa ka tawong gikatugyan ngadto sa kalaglagan ug ang Israel ngadto sa mga pulong nga mapasipad-on.+

Mga Footnote