Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 38:1-22

38  Niadtong mga adlawa si Ezequias nasakit nga himalatyon na.+ Busa si Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz nga manalagna miadto kaniya ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Paghatag ug mga sugo sa imong panimalay,+ kay ikaw mamatay gayod ug dili mabuhi.’”+  Niana si Ezequias miatubang sa bungbong+ ug miampo kang Jehova+  ug miingon: “Ako nangamuyo kanimo, Oh Jehova, hinumdomi,+ palihog, kon giunsa ko paglakaw+ sa imong atubangan sa pagkamatinud-anon+ ug uban sa bug-os nga kasingkasing,+ ug kon unsay maayo sa imong mga mata akong gibuhat.” Ug si Ezequias mihilak sa hilabihan.+  Ug ang pulong+ ni Jehova midangat karon ngadto kang Isaias, nga nag-ingon:  “Lakaw, ug sultihi si Ezequias, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos ni David nga imong katigulangan:+ “Akong nadungog ang imong pag-ampo.+ Akong nakita ang imong mga luha.+ Ania, akong dugangan ang imong mga adlaw ug napulog-lima ka tuig;+  ug gikan sa kamot sa hari sa Asirya luwason ko ikaw ug kini nga siyudad, ug panalipdan ko kini nga siyudad.+  Ug mao kini ang ilhanan alang kanimo gikan kang Jehova nga buhaton ni Jehova ang pulong nga iyang gisulti:+  Ania, akong pasibogon ug napulo ka ang-ang+ ang anino sa mga ang-ang nga mipaubos diha sa mga ang-ang sa hagdanan ni Ahaz pinaagi sa adlaw.”’”+ Ug ang adlaw inanayng mibalik ug napulo ka ang-ang diha sa mga ang-ang sa hagdanan nga gikanaogan niini.+  Usa ka sinulat ni Ezequias nga hari sa Juda, sa dihang siya nasakit+ ug naulian sa iyang sakit.+ 10  Ako miingon: “Taliwala sa akong mga adlaw ako mosulod sa mga ganghaan+ sa Sheol.Ako pagahikawan sa nahibilin+ sa akong katuigan.” 11  Ako miingon: “Dili ko na makita si Jah, si Jah mismo, sa yuta sa mga buhi.+Dili ko na matan-aw ang katawhan—⁠uban sa mga molupyo sa yuta sa paghunong. 12  Ang akong kaugalingong puloy-anan giibot+ ug gikuha gikan kanako sama sa tolda sa mga magbalantay sa kahayopan.Akong gilukot ang akong kinabuhi sama sa usa ka maghahabol;Siya nagputol kanako+ gikan sa mga hilo mismo sa lindog sa hablon.Sukad sa adlaw hangtod sa gabii, padayon mo akong gitugyan.+ 13  Akong gihupay ang akong kaugalingon hangtod sa buntag.+Sama sa usa ka leyon, sa ingon siya nagpadayon sa pagbali sa tanan nakong mga bukog;+Sukad sa adlaw hangtod sa gabii, padayon mo akong gitugyan.+ 14  Sama sa sayaw, sa tagbaya, sa ingon usab ako nagpadayon sa pagtuwit-tuwit;+Ako nagpadayon sa pag-agumod sama sa salampati.+ Ang akong mga mata mitan-awng maluyloyon sa kahitas-an:+‘Oh Jehova, ako ginalupigan. Barog dapig kanako.’+ 15  Unsay akong isulti, ug unsa gayod ang iyang isulti kanako?+Siya mismo milihok usab.+Ako nagpadayon sa paglakaw nga maugdang sa tanan nakong katuigan diha sa kapait sa akong kalag.+ 16  ‘Oh Jehova, gumikan niana sila nagpadayong buhi; ug sama sa tanan, diha niana ang kinabuhi sa akong espiritu.+Ug ako imong ipasig-uli sa kahimsog ug tinong magtipig kanako nga buhi.+ 17  Tan-awa! Alang sa pakigdait akong nabatonan ang mapait, oo, mapait;+Ug ikaw nalangkit sa akong kalag ug nagbantay niini gikan sa gahong sa pagkabungkag.+Kay imong gisalibay sa imong luyo ang tanan nakong mga sala.+ 18  Kay ang Sheol dili makadayeg kanimo;+ ang kamatayon dili makadayeg kanimo.+Kadtong moadto sa gahong dili makalantaw nga malaomon sa imong kamatinud-anon.+ 19  Ang buhi, ang buhi, siya mao ang makadayeg kanimo,+Maingon nga ako makahimo niining adlawa.+Ang amahan makahatag ug kahibalo+ sa iyang kaugalingong mga anak labot sa imong kamatinud-anon. 20  Oh Jehova, himoa ang pagluwas kanako,+ ug among patokaron ang akong mga piniling alawiton sa kuwerdas+Sa tanang adlaw sa among kinabuhi diha sa balay ni Jehova.’”+ 21  Ug si Isaias miingon: “Pakuhaa silag tinapay sa pinisa nga pinaugang mga igos ug ihidhid kini sa hubag,+ aron siya mamaayo.”+ 22  Sa kasamtangan, si Ezequias miingon: “Unsa ang ilhanan nga ako motungas ngadto sa balay ni Jehova?”+

Mga Footnote