Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 36:1-22

36  Karon nahitabo sa ikanapulog-upat ka tuig ni Haring Ezequias nga si Senakerib+ nga hari sa Asirya+ mitungas batok sa tanang kinutaang mga siyudad sa Juda ug miilog kanila.+  Ug ang hari sa Asirya sa kataposan nagpadala kang Rabsake+ gikan sa Lakis+ ngadto sa Jerusalem,+ ngadto kang Haring Ezequias, uban ang usa ka dakong panon sa kasundalohan, ug siya mihunong duol sa agianan sa tubig+ sa ibabaw nga linaw+ didto sa dakong dalan sa yuta sa maglalaba.+  Unya migula kaniya si Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga nagdumala sa panimalay, ug si Sebna+ nga sekretaryo ug si Joa+ nga anak nga lalaki ni Asap+ nga tigtala.+  Busa si Rabsake miingon kanila: “Palihog, sultihi si Ezequias, ‘Mao kini ang giingon sa dakong hari,+ ang hari sa Asirya:+ “Unsa kining pagsalig nga imong gilaoman?+  Ikaw miingon (apan kini maoy pulong sa mga ngabil), ‘Adunay laraw ug pagkagamhanan alang sa gubat.’+ Karon kang kinsa ka ba misalig, nga ikaw misukol man batok kanako?+  Tan-awa! Ikaw misalig sa tukod niining gupok nga tangbo,+ sa Ehipto,+ nga, kon ang usa ka tawo manukod niana, tinong modulot sa iyang palad ug motusok niini. Ingon niana si Paraon+ nga hari sa Ehipto sa tanan nga nagasalig kaniya.+  Ug kon ikaw moingon kanako, ‘Si Jehova nga among Diyos ang among gisaligan,’ dili ba siya ang usa kansang hatag-as nga mga dapit+ ug kansang mga halaran giwagtang ni Ezequias,+ samtang siya nag-ingon sa Juda ug sa Jerusalem, ‘Atubangan niini nga halaran kamo moyukbo’?”’+  Nan, karon, pakigpusta,+ palihog, sa akong ginoo nga hari sa Asirya,+ ug hatagan ko ikaw ug duha ka libo ka kabayo aron tan-awon kon ikaw ba makahimo, sa imong bahin, sa pagbutang ug mga magsasakay diha kanila.+  Nan, unsaon man nimo pagpalingiw sa nawong sa usa ka tagdumala sa kinagamyang mga alagad sa akong ginoo,+ samtang ikaw, sa imong bahin, misalig sa Ehipto alang sa mga karo ug sa mga mangangabayo?+ 10  Ug karon wala bay pagtugot ni Jehova nga ako mitungas batok niining yutaa aron sa paglaglag niini? Si Jehova miingon kanako,+ ‘Tungas batok niining yutaa, ug laglagon mo gayod kini.’”+ 11  Niini si Eliakim+ ug si Sebna+ ug si Joa+ miingon kang Rabsake:+ “Palihog, pakigsulti sa imong mga alagad sa pinulongang Siryanhon,+ kay kami makasabot; ug ayaw pakigsulti kanamo sa pinulongan sa mga Hudiyo+ sa igdulungog sa katawhan nga anaa sa paril.”+ 12  Apan si Rabsake miingon: “Nganha ba sa imong ginoo ug kanimo nga ang akong ginoo nagpadala kanako aron sa pagsulti niining mga pulonga? Dili ba sa mga tawo nga naglingkod ibabaw sa paril, aron kan-on nila ang ilang kaugalingong hugaw ug imnon ang ilang kaugalingong ihi uban kaninyo?”+ 13  Ug si Rabsake nagpadayon sa pagtindog+ ug misinggit sa kusog nga tingog sa pinulongan sa mga Hudiyo,+ ug siya miingon: “Pamatia ninyo ang mga pulong sa dakong hari, ang hari sa Asirya.+ 14  Mao kini ang giingon sa hari, ‘Ayaw kamo pagpalimbong ni Ezequias,+ kay siya dili makaluwas kaninyo.+ 15  Ug ayaw tugoting pasaligon kamo ni Ezequias kang Jehova,+ nga magaingon: “Sa walay pakyas si Jehova magluwas kanato.+ Kini nga siyudad dili ihatag ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.”+ 16  Ayaw pamati kang Ezequias, kay mao kini ang giingon sa hari sa Asirya: “Ampo kanako+ ug umari kanako ug pakan-a ang matag usa gikan sa iyang kaugalingong paras ug ang matag usa gikan sa iyang kaugalingong kahoyng igos+ ug paimna ang matag usa sa tubig sa iyang kaugalingong atabay,+ 17  hangtod nga ako moabot ug magdala kaninyo ngadto sa usa ka yuta nga sama sa inyong kaugalingong yuta,+ usa ka yuta sa mga lugas ug sa bag-ong bino, usa ka yuta sa tinapay ug mga kaparasan; 18  aron nga si Ezequias dili maghaylo kaninyo,+ nga mag-ingon, ‘Si Jehova mismo magaluwas kanato.’ Ang mga diyos sa mga nasod nakaluwas ba ang matag usa sa iyang kaugalingong yuta gikan sa kamot sa hari sa Asirya?+ 19  Hain man ang mga diyos sa Hamat+ ug sa Arpad?+ Hain man ang mga diyos sa Separvaim?+ Ug naluwas ba nila ang Samaria gikan sa akong kamot?+ 20  Kinsa taliwala sa tanang diyos niining mga yutaa ang nakaluwas sa ilang yuta gikan sa akong kamot+ aron nga si Jehova magluwas sa Jerusalem gikan sa akong kamot?”’”+ 21  Ug sila nagpadayon sa pagpakahilom ug wala motubag kaniya ug usa ka pulong,+ kay ang sugo sa hari nag-ingon: “Dili gayod kamo motubag kaniya.”+ 22  Apan si Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga nagdumala sa panimalay,+ ug si Sebna+ nga sekretaryo ug si Joa+ nga anak nga lalaki ni Asap nga tigtala nangadto kang Ezequias nga ginisi ang ilang mga besti,+ ug nagsugilon kaniya sa mga pulong ni Rabsake.+

Mga Footnote