Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 34:1-17

34  Duol, kamong mga nasod, aron maminaw;+ ug kamong nasodnong mga pundok,+ patalinghog. Papamatia ang yuta ug kanang anaa niana,+ ang mabungahong yuta+ ug ang tanang abot niini.+  Kay si Jehova may kasuko batok sa tanang nasod,+ ug kaaligutgot batok sa tanan nilang kasundalohan.+ Siya magatugyan kanila ngadto sa kalaglagan; siya magahatag kanila ngadto sa pagpamatay.+  Ug ang ilang mga patay isalibay; ug kon bahin sa ilang mga patayng lawas, mangalisbo ang ilang baho;+ ug ang kabukiran matunaw gayod tungod sa ilang dugo.+  Ug ang tanan niadtong sa panon sa mga langit maut-ot gayod.+ Ug ang mga langit pagalukoton,+ sama sa usa ka linukot nga basahon; ug ang ilang kasundalohan mangalarag ang tanan, maingon nga ang mga dahon malarag gikan sa paras ug sama sa larag nga igos gikan sa kahoyng igos.+  “Kay sa mga langit ang akong espada+ tinong mahumod pag-ayo. Tan-awa! Kini manaog sa Edom,+ ug sa katawhan nga akong gitugyan ngadto sa kalaglagan+ subay sa hustisya.  Si Jehova adunay espada; kini madigo sa dugo;+ kini mahimong mantikaon tungod sa tambok, sa dugo sa mga laking nating karnero ug sa mga laking kanding, sa tambok+ sa mga amimislon sa mga laking karnero. Kay si Jehova adunay halad sa Bozra, ug usa ka dakong pag-ihaw sa yuta sa Edom.+  Ug ang ihalas nga mga torong baka+ manaog uban kanila, ug ang mga toreyong baka uban sa mga kusgan;+ ug ang ilang yuta matuhop sa dugo, ug ang ilang abog mismo mahimong mantikaon tungod sa tambok.”+  Kay si Jehova adunay usa ka adlaw sa panimalos,+ usa ka tuig sa mga pagbalos alang sa legal nga kaso labot sa Zion.+  Ug ang iyang kasapaan mahimong bulitik, ug ang iyang abog mahimong asupre; ug ang iyang yuta mahimong sama sa nagdilaab nga bulitik.+ 10  Magabii man o maadlaw kini dili mapalong; hangtod sa panahong walay tino ang aso niini padayong mag-utbo.+ Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan siya mag-uga;+ hangtod sa kahangtoran walay usa nga moagi kaniya.+ 11  Ug ang pelikano ug ang porcupino magapanag-iya kaniya, ug ang taas-ug-dunggan nga mga ngiwngiw ug ang mga uwak mopuyo kaniya;+ ug iyang pagaunaton ibabaw kaniya ang pisi nga igsusukod+ sa kawalay-sulod ug ang mga bato sa pagkabiya. 12  Ang iyang mga hamili—wala didto nga ilang matawag alang sa pagkahari, ug ang iya mismong mga prinsipe mawalay-kapuslanan ang tanan.+ 13  Sa iyang puloy-anang mga torre motungha gayod ang mga sampinit, mga dapawong tanom ug mga tunokong bunglayon diha sa iyang kinutaang mga dapit;+ ug siya mahimong puloy-anang dapit sa mga iro nga ihalas,+ ang nataran alang sa mga ostrik.+ 14  Ug ang mga tigpuyo sa walay-tubig nga mga rehiyon motagbo sa nagauwang nga mga hayop, ug bisan ang pormag-kanding nga demonyo+ motawag sa iyang kauban. Oo, didto ang langgam sa gabii tinong magpahayahay ug makakaplag ug dapit-pahulayan alang sa iyang kaugalingon.+ 15  Didto ang samag-udyong nga bitin naghimo sa salag niini ug nangitlog, ug kini magpusa kanila ug magtigom kanila ilalom sa iyang landong. Oo, didto magatapok ang mga sikop,+ ang matag usa uban sa iyang paris. 16  Susiha ninyo diha sa basahon+ ni Jehova ug basahag kusog: walay usa kanila nga nawala;+ sila wala gayod mapakyas ang matag usa sa pagkabaton sa iyang paris, kay ang baba ni Jehova mao ang naghatag sa sugo,+ ug ang iyang espiritu mao ang nagtapok kanila.+ 17  Ug Siya mao ang nagripa alang kanila, ug ang iyang kaugalingong kamot nagbahinbahin sa dapit ngadto kanila pinaagi sa pisi nga igsusukod.+ Hangtod sa panahong walay tino sila manag-iya niini; sa sunodsunod nga mga kaliwatan sila mopuyo niini.

Mga Footnote