Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 33:1-24

33  Alaot ikaw nga nagalaglag, nga ikaw wala laglaga, ug ikaw nga nagmaluibon, nga ang uban wala magmaluibon kanimo!+ Sa dihang ikaw makahuman ingong maglalaglag, ikaw pagalaglagon.+ Sa dihang ikaw makahuman sa pagluib, sila magmaluibon kanimo.+  Oh Jehova, pakitai kamig pabor.+ Kanimo kami naglaom.+ Mahimo kang among bukton+ matag buntag,+ oo, among kaluwasan sa panahon sa kasakit.+  Sa tingog sa kaguliyang ang mga katawhan nangalagiw.+ Sa imong pagtindog ang mga nasod natibuagsa.+  Ug ang inyong mga inagaw+ sa gubat tigomon sama sa mga uk-ok dihang magatigom, sama sa paghasmag sa mga panon sa dulon nga mohasmag batok sa usa.+  Si Jehova tinong igapataas,+ kay siya nagpuyo man sa kahitas-an.+ Iya gayong pun-on ang Zion sa hustisya ug sa pagkamatarong.+  Ug ang pagkakasaligan sa imong mga panahon mahimo gayong bahandi sa mga kaluwasan+—kaalam ug kahibalo,+ ang kahadlok kang Jehova,+ nga mao ang iyang bahandi.  Tan-awa! Ang ilang mga bayani mitiyabaw diha sa dalan; ang mga mensahero sa pakigdait+ modanguyngoy sa kapait.  Ang mga dagkong dalan gihimong biniyaan;+ ang nagaagi sa alagianan wala na.+ Iyang gilapas ang pakigsaad;+ iyang gitamay ang mga siyudad;+ wala niya hatagig pagtagad ang may-kamatayong tawo.+  Ang yuta nagbangotan, mikaging.+ Ang Lebanon nanglipaghong;+ kini nadugmok. Ang Saron+ nahimong sama sa desyertong kapatagan; ug ang Basan ug ang Carmelo nagdagdag sa ilang mga dahon.+ 10  “Karon ako motindog,”+ nag-ingon si Jehova, “karon akong bayawon ang akong kaugalingon;+ karon akong ipataas ang akong kaugalingon.+ 11  Nanamkon kamo ug laya nga balili;+ manganak kamo ug dagami. Ang inyong espiritu mismo, ingon sa usa ka kalayo,+ molamoy kaninyo.+ 12  Ug ang mga katawhan mahimo gayong sama sa mga sinunog nga apog. Ingong mga sampinit nga pinutol, sila padilaabon sa kalayo.+ 13  Pamati, kamong anaa sa halayo, kon unsay akong pagabuhaton!+ Ug hibaloi ninyo, kamong anaa sa haduol, ang akong pagkagamhanan.+ 14  Sa Zion ang mga makasasala gipanguyawan;+ ang pagpangurog mihakgom sa mga apostata:+ ‘Kinsa kanato ang makapuyo sa bisan unsang panahon uban sa usa ka nagalamoy nga kalayo?+ Kinsa kanato ang makapuyo sa bisan unsang panahon uban sa dagkong mga sunog nga malungtaron?’+ 15  “Adunay usa nga naglakaw sa mapinadayonong pagkamatarong+ ug nagsulti kon unsa ang matul-id,+ nga nagsalikway sa dili-minatarong nga kinitaan gikan sa mga pagpanikas,+ nga nagwilik sa iyang mga kamot sa dili pagdawat ug hiphip,+ nga nagsampong sa iyang dalunggan sa dili pagpamati sa pag-ula ug dugo, ug nga nagpiyong sa iyang mga mata aron dili makakita kon unsay daotan.+ 16  Siya ang usa nga mopuyo sa mga kahitas-an;+ ang iyang luwas nga hataas nga dapit maoy batoong mga dapit nga lisod duolon.+ Ang iyang kaugalingong tinapay tinong ihatag kaniya;+ ang iyang abiyo nga tubig dili mahurot.”+ 17  Ang imong mga mata makakita sa usa ka hari sa iyang kaambongan;+ sila makakita ug usa ka yuta sa halayo.+ 18  Ang imong kasingkasing mopahayag sa hinayng tingog+ labot sa makalilisang nga butang: “Hain ang sekretaryo? Hain ang tigbayad?+ Hain ang nagaihap sa mga torre?”+ 19  Wala kay makitang bagis nga katawhan, usa ka katawhan nga ang pinulongan labihan ka lawom aron pamatian, sa dila nga nganga nga dili nimo masabot.+ 20  Tan-awa ang Zion,+ ang lungsod sa atong kapistahan!+ Ang imong mga mata makakita sa Jerusalem nga usa ka puloy-anang dapit nga walay-pagkatugaw, usa ka tolda nga walay maghipos.+ Dili gayod ibton ang mga ugsok sa tolda niini, ug walay usa sa mga pisi niini nga bugtoon.+ 21  Apan didto, ang Halangdong Usa,+ si Jehova, alang kanato maoy usa ka dapit sa mga suba,+ sa halapad nga mga kanal. Ibabaw niini walay panon sa mga sakayang ginaoran nga motadlas, ug walay halangdong barko nga moagi diha niana. 22  Kay si Jehova mao ang atong Maghuhukom,+ si Jehova mao ang atong Maghahatag-lagda,+ si Jehova mao ang atong Hari;+ siya mismo magluwas kanato.+ 23  Ang imong mga pisi magbitay; ang ilang palo dili nila pabarogong lig-on; sila wala makabukhad sa layag. Nianang higayona bisan ang daghang inagaw sa gubat pagabahinbahinon; ang mga bakol makakuha gayod ug dakong inagaw.+ 24  Ug walay pumoluyo nga moingon: “Ako masakiton.”+ Ang katawhan nga magpuyo sa yuta mao kadtong mga gipasaylo sa ilang kasaypanan.+

Mga Footnote