Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 32:1-20

32  Tan-awa! Usa ka hari+ magahari alang sa pagkamatarong;+ ug mahitungod sa mga prinsipe,+ sila magmando ingong mga prinsipe alang sa hustisya.  Ug ang matag usa mahimong sama sa usa ka tagoanang dapit gikan sa hangin ug usa ka salipdanang dapit gikan sa bagyo,+ sama sa mga sapa sa tubig sa usa ka walay-tubig nga yuta,+ sama sa landong sa usa ka dako kaayong bato sa usa ka umaw nga yuta.+  Ug ang mga mata niadtong managpakakita dili piyongon, ug ang mga dalunggan niadtong managpakadungog mamati.+  Ug ang kasingkasing niadtong mga madalidalion kaayo magpalandong sa kahibalo,+ ug bisan ang dila sa mga nganga magmaabtik sa pagsulti ug tin-aw nga mga butang.+  Ang usa nga walay salabotan dili na tawgon nga mahinatagon; ug kon bahin sa tawong walay prinsipyo, siya dili ikaingon nga hamili;+  tungod kay ang walay salabotan mosulti ug kawalay-salabotan lamang,+ ug ang iyang kasingkasing magbuhat sa kon unsay makadaot,+ aron sa pagbuhat sa apostasya+ ug sa pagsulti batok kang Jehova sa kon unsay masukihon, aron ipahinabong mahaw-ang ang kalag sa usa nga gigutom,+ ug bisan ang usa nga giuhaw iyang ipahinabong dili makainom.  Kon bahin sa tawong walay prinsipyo, ang iyang mga galamiton maoy daotan;+ siya naghatag ug tambag alang sa mga buhat sa malaw-ayng panggawi,+ aron sa pagdaot sa mga sinakit pinaagig bakak nga mga sulti,+ bisan pa sa dihang ang usa ka kabos mosulti sa matarong.  Kon bahin sa mahinatagon, maoy alang sa dagayang mga butang nga siya naghatag ug tambag; ug dapig sa dagayang mga butang siya motindog.+  “Kamong mga babaye nga anaa sa kahayahay, tindog, pamati sa akong tingog!+ Kamong walay pagkabalaka nga mga anak nga babaye, paminaw sa akong pulong! 10  Sulod sa usa ka tuig ug pipila ka adlaw kamong mga walay pagkabalaka samokon,+ tungod kay ang pagpamupo sa ubas matapos apan walay pagpamupo sa bunga nga moabot.+ 11  Pangurog, kamong mga babaye nga anaa sa kahayahay! Mangasamok kamo, kamong mga walay pagkabalaka! Paghukas kamo ug himoa ang inyong kaugalingon nga hubo, ug pagbakos ug sakong panapton sa mga balat-ang.+ 12  Pukpoka ang inyong dughan sa pagminatay+ tungod sa tilinguhaong mga uma,+ tungod sa nagapamungang paras. 13  Sa yuta sa akong katawhan mga sampinit lamang, mga tunokong kahoykahoy ang manungha,+ kay sila anaa sa tanang balay sa kasadya, oo, ang hilabihan ka masadyaong lungsod.+ 14  Kay ang puloy-anang torre gitalikdan,+ ang kaguliyang sa siyudad gibiyaan; ang Opel+ ug ang bantayanang torre nahimong upaw nga kapatagan, sulod sa panahong walay tino ang kasadya sa mga sebra, ang sibsibanan sa mga panon sa kahayopan; 15  hangtod nga nganhi kanato ang espiritu ibubo gikan sa itaas,+ ug ang kamingawan mahimong prutasan, ug ang prutasan isipon nga usa ka tinuod nga lasang.+ 16  “Ug sa kamingawan ang hustisya tinong mopuyo, ug sa prutasan ang pagkamatarong mopuyo.+ 17  Ug ang buhat sa matuod nga pagkamatarong mahimong pakigdait;+ ug ang pag-alagad sa matuod nga pagkamatarong, kalinaw ug kasegurohan hangtod sa panahong walay tino.+ 18  Ug ang akong katawhan magapuyo sa malinawong puloy-anang dapit ug sa mga pinuy-anan sa bug-os nga pagsalig ug sa walay-pagkatugaw nga mga dapit-pahulayan.+ 19  Ug tinong mag-ulan ug yelo sa dihang mahapay ang lasang+ ug ang siyudad modangat sa ubos uyamot nga kahimtang.+ 20  “Malipayon kamo nga nagpugas ug binhi daplin sa tanang katubigan,+ nga nagpalakaw sa tiil sa torong baka ug sa asno.”+

Mga Footnote