Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 30:1-33

30  “Alaot ang gahiang mga anak,”+ mao ang giingon ni Jehova, “kadtong mga nakiling sa pagtuman sa laraw, apan dili nianang gikan kanako;+ ug sa pagbubo ug halad-nga-ilimnon, apan dili uban sa akong espiritu, aron sa pagdugang ug sala sa sala;+  kadtong mga nanglugsong sa Ehipto+ ug wala magpakisayod gikan sa akong kaugalingong baba,+ aron mopasilong sa salipdanan ni Paraon ug modangop sa landong sa Ehipto!+  Ug ang salipdanan ni Paraon mahimo gayong usa ka hinungdan sa kaulaw bisan nganha kaninyo,+ ug ang dalangpanan diha sa landong sa Ehipto usa ka hinungdan sa kaulawan.+  Kay ang iyang mga prinsipe didto sa Zoan,+ ug ang iyang kaugalingong mga sinugo nangabot bisan sa Hanes.  Ang matag usa mangaulaw gayod labot sa usa ka katawhan nga walay ikahatag nga kaayohan sa usa, nga walay ikatabang ug walay ikahatag nga kaayohan, apan hinungdan sa kaulawan ug usab hinungdan sa pagsaway.”+  Ang pahayag batok sa mga mananap sa habagatan:+ Latas sa yuta sa kasakit+ ug malisod nga mga kahimtang, sa leyon ug sa leopardo nga nagngulob, sa bitin ug sa nagalupad nga malalang bitin,+ sa mga abaga sa hingkod nga mga asno ilang ginadala ang ilang mga kahinguhaan, ug ang ilang mga abiyo sa mga bugdo sa bukobuko sa mga kamelyo.+ Alang sa katawhan kini sila dili magpulos.  Ug ang mga Ehiptohanon kakawangan lamang, ug sila motabang sa walay kapuslanan lamang.+ Busa akong gitawag kini siya nga: “Rahab+—sila alang sa paglingkod nga walay lihok.”  “Karon umari ka, isulat kini sa usa ka papan uban kanila, ug ipatik kini diha mismo sa usa ka basahon,+ aron kini magsilbi sa umaabot nga adlaw, ingong usa ka saksi hangtod sa panahong walay tino.+  Kay kini usa ka masuklanong katawhan,+ dili-matinud-anong mga anak,+ mga anak nga dili buot mamati sa balaod ni Jehova;+ 10  nga nag-ingon ngadto sa mga nakakita, ‘Ayaw gayod kamo pagtan-aw,’ ug ngadto sa mga adunay mga panan-awon, ‘Ayaw gayod kamo pagpanan-aw alang kanamo ug bisan unsang matul-id nga mga butang.+ Sultihi kami ug kahimut-anang mga butang; pagpanan-aw ug malimbongong mga butang.+ 11  Simang gikan sa dalan; tipas gikan sa alagianan.+ Pahunonga ang Balaang Usa sa Israel gumikan lamang kanamo.’”+ 12  Busa mao kini ang giingon sa Balaang Usa sa Israel: “Tungod sa inyong pagsalikway niini nga pulong,+ ug sanglit kamo nagsalig sa pagpanikas ug sa kon unsay hiwi ug kamo nanginabuhi niana,+ 13  busa alang kaninyo kini nga kasaypanan mahimong sama sa naguba nga bahin nga hapit nang matumpag, usa ka siad sa gipatas-an pag-ayo nga paril,+ nga ang pagkahugno niini moabot sa kalit, sa hinanali.+ 14  Ug ang usa magbuak gayod niini sama sa pagbuak sa usa ka tadyaw sa mga magkukulon,+ nga magdugmok nga walay mahibilin niini, mao nga walay makaplagan taliwala sa mga buak niini nga usa ka bika nga ikakahig sa kalayo gikan sa dapog o ikahapaw ug tubig gikan sa kalamakan.”+ 15  Kay kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ang Balaang Usa sa Israel:+ “Pinaagi sa pagpamalik ug sa pagpahulay kamo maluwas. Ang inyong pagkagamhanan mapamatud-an nga anaa ra sa pagpadayong walay-pagkatugaw ug sa pagkamasaligon.”+ Apan dili kamo buot niana.+ 16  Ug kamo miingon: “Dili, kondili kami mokalagiw sakay sa mga kabayo!”+ Mao nga kamo mokalagiw. “Ug sa matulin nga mga kabayo kami mosakay!”+ Mao nga kadtong mga naggukod kaninyo magpakita sa ilang kaugalingon nga matulin.+ 17  Ang usa ka libo mangurog gumikan sa pagbadlong sa usa;+ gumikan sa pagbadlong sa lima kamo mokalagiw hangtod nga kamo mahibilin sama sa usa ka palo sa tumoy sa usa ka bukid ug sama sa usa ka timaan ibabaw sa usa ka bungtod.+ 18  Ug busa si Jehova magpadayon sa pagpaabot nga pakitaan kamog pabor,+ ug busa siya motindog aron pakitaan kamog kaluoy.+ Kay si Jehova usa ka Diyos sa paghukom.+ Malipayon+ kadtong tanan nga nagapaabot kaniya.+ 19  Sa dihang ang katawhan mismo sa Zion+ mopuyo sa Jerusalem,+ ikaw dili gayod mohilak.+ Siya sa walay pakyas magpakitag pabor kanimo sa tingog sa imong pagtuaw; inigkadungog gayod niya niini siya sa tinuod motubag kanimo.+ 20  Ug si Jehova tinong mohatag kaninyo ug tinapay nga kasakit ug tubig nga pagpanglupig;+ bisan pa niana ang imong Dakong Instruktor dili na magtago sa iyang kaugalingon, ug ang imong mga mata mahimo gayong mga mata nga makakita sa imong Dakong Instruktor.+ 21  Ug ang imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo nga mag-ingon: “Mao kini ang dalan.+ Lakaw kamo niini,” kon kamo moadto sa tuo o kon kamo moadto sa wala.+ 22  Ug inyong hugawan ang haklap sa inyong kinulit nga mga larawang plata+ ug ang maayong-pagkasigong hal-op sa inyong inumol+ nga estatwang bulawan.+ Inyong katagon kini sila.+ Sama sa usa ka babayeng may regla, kamo magaingon niini: “Hugaw lamang kini!”+ 23  Ug siya tinong maghatag sa ulan alang sa imong binhi nga maoy imong gipugas sa yuta,+ ug tinapay ingong abot sa yuta, nga mahimo gayong tambok ug mantikaon.+ Ang imong kahayopan manibsib nianang adlawa sa usa ka luag nga sibsibanan.+ 24  Ug ang mga baka ug ang hingkod nga mga asno nga nagadaro sa yuta mokaon ug kompay nga sinaktan ug asedera, nga gipaliran pinaagi sa pala+ ug sa kahig. 25  Ug sa matag hataas nga bukid ug sa matag habog nga bungtod aduna gayod unyay mga sapa,+ mga kanal sa tubig, sa adlaw sa dakong pagpamatay dihang ang mga torre mapukan.+ 26  Ug ang kahayag sa takdol nga bulan mahimo gayod nga sama sa kahayag sa nagadan-ag nga adlaw; ug ang kahayag mismo sa nagadan-ag nga adlaw mahimong pito ka pilo nga labi pa,+ sama sa kahayag sa pito ka adlaw, sa adlaw nga bugkosan ni Jehova ang kadaot+ sa iyang katawhan ug ayohon+ bisan ang grabeng samad nga resulta sa iyang paghampak. 27  Tan-awa! Ang ngalan ni Jehova nagsingabot gikan sa halayo, nagdilaab uban ang iyang kasuko+ ug uban ang mabagang mga panganod. Kon bahin sa iyang mga ngabil, kini napuno sa mahukmanong pagsaway, ug ang iyang dila maoy sama sa nagalamoy nga kalayo.+ 28  Ug ang iyang espiritu sama sa nagbaha nga suba nga tagaliog,+ aron sa pag-ayag sa mga nasod pinaagig ayagan+ sa kawalay-kapuslanan; ug ang usa ka busal+ nga magpasalaag sa usa maanaa unya sa apapangig sa mga katawhan.+ 29  Kamo aduna unyay awit+ nga sama nianang sa gabii nga balaanon sa usa ang kaugalingon alang sa usa ka pista,+ ug pagmaya sa kasingkasing sama nianang sa usa nga naglakaw nga may plawta+ sa pagsulod ngadto sa bukid ni Jehova,+ ngadto sa Bato sa Israel.+ 30  Ug tinong himoon ni Jehova nga madungog ang dignidad sa iyang tingog+ ug makita ang pagpaubos sa iyang bukton,+ diha sa pagsilaob sa kasuko+ ug sa siga sa nagalamoy nga kalayo+ ug sa pagbunok sa ulan ug sa bagyo+ ug sa ulan nga yelo.+ 31  Kay tungod sa tingog ni Jehova ang Asirya malisang;+ iyang hampakon gayod kini sa sungkod.+ 32  Ug ang matag huyad sa iyang bunal sa pagkastigo nga ipahamtang ni Jehova sa Asirya tinong maoy uban sa mga tamborin ug sa mga alpa;+ ug uban sa mga gubat sa pagwarawara siya makig-away gayod batok kanila.+ 33  Kay ang iyang Topet+ hapsay nga giandam sukad sa bag-o pang kapanahonan; kini giandam usab alang sa hari.+ Iyang gipalawom ang tapok niini. Ang kalayo ug kahoy daghan. Ang gininhawa ni Jehova, sama sa usa ka sapa sa asupre, nagsunog niini.+

Mga Footnote