Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 29:1-24

29  “Alaot ang Ariel,+ ang Ariel, ang lungsod diin nagkampo si David!+ Dugangi ninyo ang tuig sa tuig; padangata ang mga pista+ sa iyang panahon.  Ug himoon ko nga pig-ot+ ang mga butang alang sa Ariel, ug aduna gayoy pagbangotan ug pagminatay,+ ug alang kanako siya mahimong ingon sa abohan sa halaran sa Diyos.+  Ug ako magkampo sa tanang kiliran batok kanimo, ug ako maglikos kanimo pinaagig koral nga mga ugsok ug magpatindog batok kanimo ug mga panglikos.+  Ug ikaw mahimong ubos mao nga ikaw mosulti gikan sa yuta mismo, ug ingong gikan sa abog ang imong sulti mohinay.+ Ug sama sa usa ka espiritista ang imong tingog mahimong gikan mismo sa yuta, ug gikan sa abog ikaw magyamyam sa imong pulong.+  Ug ang panon niadtong mga estranyo alang kanimo mahimong sama sa pinong abog,+ ug ang panon sa mga malupigon+ sama sa tahop nga molabay.+ Ug kini mahitabo sa hinanali, sa kalit.+  Gikan kang Jehova sa mga panon ikaw pagatagdon uban sa dalugdog ug sa linog ug sa makusog nga dahunog, unos ug kusog nga bagyo, ug sa siga sa nagalamoy nga kalayo.”+  Ug mahitabo samag diha sa usa ka damgo, diha sa usa ka panan-awon sa gabii, mahitungod sa panon sa katawhan sa tanang kanasoran nga nakiggubat batok sa Ariel,+ kadtong tanan nga nakiggubat batok kaniya, ug ang pang-asdang nga mga torre batok kaniya ug kadtong mga nagpapig-ot sa mga butang alang kaniya.+  Oo, mahitabo gayod sama sa dihang ang usa nga gigutom magdamgo ug ania, siya nagkaon, ug siya mahigmata ug ang iyang kalag walay sulod;+ ug sama sa dihang ang usa nga giuhaw magdamgo ug ania, siya nag-inom, ug siya mahigmata ug ania, siya gikapoy ug ang iyang kalag uga; sa ingon kini mahitabo sa panon sa katawhan sa tanang kanasoran nga nakiggubat batok sa Bukid sa Zion.+  Pagpabilin kamo ug mangahibulong;+ butahi ang inyong kaugalingon, ug pangabuta.+ Sila nangahubog,+ apan dili sa bino; sila nagparagparag, apan dili tungod sa makahubog nga ilimnon.+ 10  Kay kaninyo si Jehova nagbubo sa iyang espiritu sa pagkahinanok;+ ug siya nagpapiyong sa inyong mga mata, ang mga manalagna,+ ug iyang gitabonan bisan ang inyong mga ulo,+ ang mga bisyonaryo.+ 11  Ug alang kaninyo ang panan-awon sa tanang butang mahimong sama sa mga pulong sa basahon nga gitimbrehan,+ nga ilang ihatag sa usa nga makahibalo sa mga sulat, nga magaingon: “Palihog, basaha kini sa makusog,” ug siya moingon: “Dili ako makahimo, kay kini tinimbrehan”;+ 12  ug ang basahon ihatag ngadto sa usa nga walay hibangkaagan sa mga sinulat, ang usa magaingon: “Palihog, basaha kini sa makusog,” ug siya moingon: “Wala gayod akoy hibangkaagan sa mga sinulat.” 13  Ug si Jehova nag-ingon: “Tungod kay kining katawhan miduol pinaagi sa ilang baba, ug sila naghimaya kanako pinaagi lamang sa ilang mga ngabil,+ ug ang ilang kasingkasing ilang gipalayo gikan kanako,+ ug ang ilang kahadlok kanako nahimong sugo sa mga tawo nga maoy ginatudlo,+ 14  busa ania ako, ang Usa nga sa katingalahan molihok pag-usab labot niini nga katawhan,+ sa katingalahang paagi ug sa usa ka butang nga katingalahan; ug ang kaalam sa ilang mga tawong maalamon mahanaw gayod, ug ang pagsabot sa ilang mga tawong maayog pagsabot magtago.”+ 15  Alaot kadtong nagmabug-oson sa pagtago sa laraw gikan kang Jehova mismo,+ ug kansang mga buhat nahitabo sa ngitngit nga dapit,+ samtang sila nagaingon: “Kinsay nakakita kanato, ug kinsay nahibalo labot kanato?”+ 16  Pagkahiwi ninyo! Pagaisipon ba ang magkukulon nga sama sa yutang-kulonon?+ Kay ang butang gihimo moingon ba labot sa magbubuhat niini: “Wala niya ako buhata”?+ Ug ang butang mismo nga giumol moingon ba gayod labot sa mag-uumol niini: “Wala siya magpakitag pagkamasinaboton”?+ 17  Dili ba diyutay na lamang kaayong panahon ug ang Lebanon mahimo gayong usa ka prutasan+ ug ang prutasan isipong sama sa usa ka lasang?+ 18  Ug nianang adlawa ang mga bungol tinong makadungog sa mga pulong sa basahon,+ ug gikan sa kangiob ug gikan sa kangitngit bisan ang mga mata sa mga buta makakita.+ 19  Ug ang mga maaghop+ tinong magpausbaw sa ilang pagmaya diha kang Jehova, ug bisan ang mga kabos sa katawhan magmalipayon sa Balaang Usa sa Israel,+ 20  tungod kay ang malupigon modangat gayod sa iyang kataposan,+ ug ang tigpanghambog moabot gayod sa iyang pagkatapos,+ ug silang tanan nga nagpadayong alisto sa pagbuhat ug kadaot+ pagalaglagon, 21  silang nagdaldal sa usa ka tawo sa sala pinaagi sa iyang pulong,+ ug silang nagbutang ug paon bisan alang kaniya nga nagbadlong diha sa ganghaan,+ ug silang nagwakli kaniya nga matarong pinaagig walay unod nga mga argumento.+ 22  Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa balay ni Jacob, siya nga nagtubos kang Abraham:+ “Si Jacob karon dili maulaw, ni ang iyang nawong mangluspad;+ 23  kay sa dihang iyang makita ang iyang mga anak, ang buhat sa akong mga kamot, sa iyang taliwala,+ ilang balaanon ang akong ngalan,+ ug ilang balaanon gayod ang Balaang Usa ni Jacob,+ ug ang Diyos sa Israel ilang tamdon uban ang kataha.+ 24  Ug kadtong mga nagmasalaypon sa ilang espiritu sa pagkatinuod makabaton ug pagsabot, ug bisan kadtong mga nagbagulbol makadawat ug pagtudlo.”+

Mga Footnote