Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 23:1-18

23  Ang pahayag sa Tiro:+ Tiyabaw, kamong mga barko sa Tarsis!+ kay kini giguba ingong dunggoanan, ingong dapit nga pagasudlan.+ Gikan sa yuta sa Kitim+ kini gipadayag kanila.  Hilom, kamong mga molupyo sa kabaybayonan. Ang mga magpapatigayon gikan sa Sidon,+ ang mga nanabok sa dagat—sila nagpuno kanimo.  Ug diha sa ibabaw sa daghang katubigan ang binhi sa Sihor,+ ang ani sa Nilo, ang iyang kita; ug kini nahimong ganansiya sa kanasoran.+  Maulaw ka, Oh Sidon;+ tungod kay ang dagat, Oh ikaw nga salipdanan sa dagat, nag-ingon: “Ako wala pa makaagig mga kasakit sa pagpanganak, ug ako wala pa makapanganak, ni ako nakamatuto ug batan-ong mga lalaki, nakapadako ug mga ulay.”+  Maingon sa taho mahitungod sa Ehipto,+ ang mga tawo mobati usab ug grabeng mga kasakit sa taho labot sa Tiro.+  Tabok ngadto sa Tarsis; tiyabaw, kamong mga molupyo sa kabaybayonan.  Kini ba ang inyong siyudad nga nagmasadyaon sukad sa kanhing mga adlaw, sukad sa iyang unang kapanahonan? Siya ginadala sa iyang mga tiil sa halayo aron sa pagpuyo ingong usa ka langyaw.  Kinsa ba ang naglaraw+ niini batok sa Tiro, ang maghahatag sa mga purongpurong, kansang mga magpapatigayon maoy mga prinsipe, kansang mga komersiyante mao ang mga dungganon sa yuta?+  Si Jehova sa mga panon naghatag niini nga laraw,+ aron pasipalahan ang garbo sa tanang katahom,+ aron tamayon ang tanang dungganon sa yuta.+ 10  Tabok sa imong yuta sama sa Suba sa Nilo, Oh anak nga babaye sa Tarsis.+ Wala nay pandayanag barko.+ 11  Ang iyang kamot iyang gituy-od ibabaw sa dagat; iyang gipahinabong mauyog ang mga gingharian.+ Si Jehova naghatag ug usa ka mando batok sa Fenicia, sa paglaglag sa iyang mga salipdanan.+ 12  Ug siya nag-ingon: “Dili na gayod ikaw magsadya pag-usab,+ Oh linupigan, ang ulay nga anak nga babaye sa Sidon.+ Tindog, tabok ngadto sa Kitim.+ Bisan didto dili ka makapahulay.” 13  Tan-awa! Ang yuta sa mga Caldeanhon.+ Kini mao ang katawhan—dili ang Asirya+—sila nagtukod kaniya alang sa mga tigpuyo sa desyerto.+ Sila nagtukod sa ilang mga pang-asdang nga torre;+ ilang gihuboan ang iyang mga puloy-anang torre;+ ang usa naghimo kaniya nga usa ka kagun-oban.+ 14  Tiyabaw, kamong mga barko sa Tarsis, kay ang inyong salipdanan giguba.+ 15  Ug mahitabo nianang adlawa nga ang Tiro pagakalimtan sa kapitoan ka tuig,+ sama sa mga adlaw sa usa ka hari. Pagkatapos sa kapitoan ka tuig mahitabo sa Tiro ang ingon sa awit sa usa ka pampam: 16  “Pagkuha ug alpa, libota ang siyudad, Oh kinalimtang pampam.+ Tugtoga ang labing maayo sa kinuldasang tulonggon; padaghana ang imong mga awit, aron ikaw mahinumdoman.” 17  Ug mahitabo pagkatapos sa kapitoan ka tuig nga iliso ni Jehova ang iyang pagtagad sa Tiro, ug kini siya mobalik gayod sa iyang suhol+ ug maghimog pagpamampam uban sa tanang gingharian sa kalibotan sa nawong sa yuta.+ 18  Ug ang iyang ganansiya ug ang iyang suhol+ mahimong butang nga balaan kang Jehova. Kini dili tigomon, ni tipigan, tungod kay ang iyang suhol mahimong alang niadtong nagpuyo atubangan kang Jehova,+ alang sa pagkaon hangtod sa pagkabusog ug alang sa maanindot nga sapot.+

Mga Footnote