Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 2:1-22

2  Ang butang nga nakita ni Isaias nga anak nga lalaki ni Amoz mahitungod sa Juda ug sa Jerusalem:+  Ug mahitabo sa kaulahiang bahin sa mga adlaw+ nga ang bukid sa balay+ ni Jehova lig-ong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran,+ ug kini igatuboy gayod ibabaw sa kabungtoran;+ ug nganha niini ang tanang kanasoran magaganayan.+  Ug daghang katawhan ang moadto gayod ug moingon: “Umari kamo,+ ug manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova, ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob; ug siya magatudlo kanato bahin sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan.”+ Kay gikan sa Zion ang balaod mogula, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.+  Ug siya magahukom gayod taliwala sa mga nasod+ ug magatul-id sa mga butang+ labot sa daghang mga katawhan.+ Ug ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab.+ Usa ka nasod dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.+  Oh mga tawo sa balay ni Jacob, umari kamo ug manglakaw kita sa kahayag ni Jehova.+  Kay imong gitalikdan ang imong katawhan, ang balay ni Jacob.+ Kay sila nangapuno sa kon unsay gikan sa Sidlakan,+ ug sila mga salamangkero+ sama sa mga Filistehanon, ug daghan silag mga anak sa mga langyaw.+  Ug ang ilang yuta napuno sa plata ug bulawan, ug walay kinutoban ang ilang bahandi.+ Ug ang ilang yuta napuno sa mga kabayo, ug walay limite ang ilang mga karo.+  Ug ang ilang yuta napuno sa walay-bili nga mga diyos.+ Nagayukbo sila sa binuhat sa mga kamot, nianang hinimo sa mga tudlo sa usa ka tawo.+  Ug ang yutan-ong tawo magayukbo, ug ang tawo mahimong ubos, ug ikaw dili makapasaylo kanila.+ 10  Sumulod ka sa bato ug pagtago sa abog tungod sa pagkamakalilisang ni Jehova, ug gikan sa iyang mahimayaong pagkalabaw.+ 11  Ang mapahitas-ong mga mata sa yutan-ong tawo mapaubos, ug ang pagkahataas sa mga tawo igapaubos;+ ug si Jehova lamang ang igatuboy nianang adlawa.+ 12  Kay kana ang adlaw nga iya ni Jehova sa mga panon.+ Kana modangat sa matag usa nga nagbayaw sa kaugalingon ug nagpataas, ug sa matag usa nga tinuboy o ubos;+ 13  ug sa tanang sedro sa Lebanon+ nga habog ug tinuboy ug sa tanang nagbuntaog nga mga kahoy sa Basan;+ 14  ug sa tanang bukid nga habog ug sa tanang bungtod nga tinuboy;+ 15  ug sa matag hataas nga torre ug sa matag kinutaang paril;+ 16  ug sa tanang barko sa Tarsis+ ug sa tanang tilinguhaong sakayan. 17  Ug ang pagkamapahitas-on sa yutan-ong tawo igapaubos, ug ang pagkahataas sa mga tawo mapaubos;+ ug si Jehova lamang ang igatuboy nianang adlawa.+ 18  Ug ang walay-bili nga mga diyos mahanaw sa bug-os.+ 19  Ug ang katawhan mosulod sa mga langob sa mga bato ug sa mga lungag sa abog tungod sa pagkamakalilisang ni Jehova ug gikan sa iyang mahimayaong pagkalabaw,+ sa dihang siya motindog aron ang yuta mokurog.+ 20  Nianang adlawa isalibay sa yutan-ong tawo ang iyang walay-pulos nga mga diyos nga plata ug ang iyang walay-bili nga mga diyos nga bulawan nga ilang gihimo aron iyang yukboan ngadto sa samag-ilaga nga mga mananap ug sa mga kabog,+ 21  aron sa pagsulod sa mga lungag diha sa mga bato ug sa mga giwang sa dagkong bato, tungod sa pagkamakalilisang ni Jehova ug gikan sa iyang mahimayaong pagkalabaw,+ sa dihang siya motindog aron ang yuta mokurog. 22  Alang sa inyong kaayohan, ayaw pagduol sa yutan-ong tawo, kansang gininhawa anaa sa mga buho sa iyang ilong,+ kay sa unsang pasukaranan nga siya pagatagdon?+

Mga Footnote