Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 19:1-25

19  Ang pahayag batok sa Ehipto:+ Tan-awa! Si Jehova nagsakay sa matuling panganod+ ug nagsingabot sa Ehipto. Ug ang walay-bili nga mga diyos sa Ehipto tinong mangurog tungod kaniya,+ ug ang kasingkasing mismo sa Ehipto matunaw sa taliwala niini.+  “Ug akong igatukmod ang mga Ehiptohanon batok sa mga Ehiptohanon, ug sila tinong makiggubat ang matag usa batok sa iyang igsoon, ug ang matag usa batok sa iyang kauban, siyudad batok siyudad, gingharian batok gingharian.+  Ug ang espiritu sa Ehipto malibog gayod sa taliwala niini,+ ug akong libogon ang kaugalingong laraw niini.+ Ug sila tinong modangop sa walay-bili nga mga diyos+ ug sa mga maglalamat ug sa mga espiritista ug sa mga tigpanag-an sa mga hitabo.+  Ug akong itugyan ang Ehipto ngadto sa kamot sa usa ka mabangis nga agalon, ug kusganon ang hari nga momando kanila,”+ mao ang giingon sa matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon.  Ug ang tubig gikan sa dagat tinong mohubas, ug ang suba mauga ug momala.+  Ug ang mga suba molang-og; ang mga sapa sa Nilo sa Ehipto mohubas ug mauga.+ Ang tangbo+ ug ang tikog madugta.  Ang hawan nga mga dapit daplin sa Suba sa Nilo, sa baba sa Suba sa Nilo, ug ang tanang ginapugsang yuta sa Suba sa Nilo momala.+ Kini tinong ipadpad, ug kini mawala na.  Ug ang mga mangingisda magbangotan, ug kadtong tanan nga mamingwit sa Suba sa Nilo mangasubo, ug bisan kadtong managtaktak sa pukot ibabaw sa tubig mangahanaw gayod.+  Ug ang mga managkigi ug lino+ mangaulaw; usab ang mga maghahabol sa puting panapton. 10  Ug ang iyang mga maghahabol+ mahugno gayod, ang tanang sinuholang trabahante magmagul-anon sa kalag. 11  Ang mga prinsipe sa Zoan+ sa pagkatinuod mga buangbuang. Mahitungod sa mga maalamon sa mga magtatambag ni Paraon, ang ilang tambag dili-makataronganon.+ Unsaon ninyo pag-ingon kang Paraon: “Ako ang anak sa mga maalamon, ang anak sa mga hari sa karaang panahon”? 12  Nan, hain na sila—ang imong mga maalamong tawo+—aron sila karon mosulti kanimo ug aron sila mahibalo kon unsa ang gilaraw ni Jehova sa mga panon mahitungod sa Ehipto?+ 13  Ang mga prinsipe sa Zoan milihok nga binuangbuang,+ ang mga prinsipe sa Nop+ gilimbongan, ang mga sinaligan+ sa iyang mga tribo nagpasalaag sa Ehipto. 14  Gisagol ni Jehova sa iyang taliwala ang espiritu sa kalibog;+ ug ilang gipasalaag ang Ehipto sa tanan niining mga buhat, sama sa usa nga hubog nga nagsamparay diha sa iyang sinuka.+ 15  Ug ang Ehipto wala nay bisan unsang buluhaton nga mabuhat sa ulo o sa ikog, sa udlot o sa tikog.+ 16  Nianang adlawa ang Ehipto mahisama sa mga babaye, ug kini tinong mangurog+ ug kuyawan tungod sa pagwarawara sa kamot ni Jehova sa mga panon nga iyang ginawarawara batok niini.+ 17  Ug ang yuta sa Juda mahimo gayod nga usa ka hinungdan sa pagsarasay alang sa Ehipto.+ Ang tanan nga kaniya kini mahisgotan makuyawan tungod sa laraw ni Jehova sa mga panon nga iyang ginalaraw batok kaniya.+ 18  Nianang adlawa mahitabo nga adunay lima ka siyudad sa yuta sa Ehipto+ nga magasulti sa pinulongan sa Canaan+ ug magapanumpa+ kang Jehova sa mga panon. Ang Siyudad sa Paglumpag maoy itawag sa usa ka siyudad. 19  Nianang adlawa mahitabo nga adunay usa ka halaran alang kang Jehova sa taliwala sa yuta sa Ehipto,+ ug usa ka haligi alang kang Jehova sa tupad sa utlanan niini. 20  Ug kini mahimong ingong usa ka ilhanan ug ingong usa ka saksi alang kang Jehova sa mga panon sa yuta sa Ehipto;+ kay sila motuaw ngadto kang Jehova tungod sa mga malupigon,+ ug siya magpadala kanila ug manluluwas, usa nga dako gayod, nga magaluwas kanila.+ 21  Ug si Jehova tinong mailhan sa mga Ehiptohanon;+ ug ang mga Ehiptohanon moila gayod kang Jehova nianang adlawa, ug sila magatanyag ug halad ug gasa+ ug magahimog panaad kang Jehova ug magbayad niini.+ 22  Ug si Jehova tinong maghampak sa Ehipto.+ Aduna unyay paghampak ug pagpang-ayo;+ ug mobalik gayod sila kang Jehova,+ ug siya magatugot nga siya pangaliyupoan nila ug magaayo kanila.+ 23  Nianang adlawa aduna unyay usa ka dakong dalan+ pagawas sa Ehipto paingon sa Asirya, ug ang Asirya moadto gayod sa Ehipto, ug ang Ehipto ngadto sa Asirya; ug sila tino nga mohimog pag-alagad, ang Ehipto uban sa Asirya. 24  Nianang adlawa ang Israel mahimong ikatulo sa Ehipto ug sa Asirya,+ nga mao, usa ka panalangin taliwala sa yuta,+ 25  tungod kay si Jehova sa mga panon magapanalangin niini,+ nga mag-ingon: “Bulahan ang akong katawhan, ang Ehipto, ug ang buhat sa akong mga kamot, ang Asirya,+ ug ang akong panulondon, ang Israel.”+

Mga Footnote