Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 17:1-14

17  Ang pahayag batok sa Damasco:+ “Tan-awa! Ang Damasco dili na usa ka siyudad, ug siya nahimong usa ka tipun-og, usa ka nagkadugta nga kagun-oban.+  Ang mga siyudad sa Aroer+ nga gibiyaan nahimo na lamang mga dapit alang sa mga panon sa mga hayop, diin sila mismo manghigda, nga walay usa nga magpakurog kanila.+  Ug ang kinutaang siyudad nahanaw gikan sa Epraim,+ ug ang gingharian gikan sa Damasco;+ ug kadtong nanghibilin sa Sirya mahimong sama gayod sa himaya sa mga anak sa Israel,” mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.+  “Ug mahitabo nianang adlawa nga ang himaya ni Jacob mapaubos,+ ug bisan ang katambok sa iyang unod paniwangon.+  Ug mahitabo nga sa dihang ang mag-aani magaani sa nagbarog nga uhay ug ang iyang kaugalingong bukton moani sa mga lugas sa uhay,+ siya mahimo gayod nga sama sa usa nga nanghagdaw sa mga lugas sa uhay sa ubos nga patag sa Repaim.+  Ug niini aduna gayoy pagpanghagdaw pa sama sa dihang adunay pagpanughit sa kahoyng olibo: duha o tulo ka hinog nga olibo sa tumoy sa sanga; upat o lima sa nagpamungang dagkong mga sanga niini,” mao ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel.+  Nianang adlawa ang yutan-ong tawo mohangad ngadto sa iyang Magbubuhat, ug ang iyang kaugalingong mga mata mosud-ong sa Balaang Usa sa Israel mismo.+  Ug siya dili motan-aw sa mga halaran,+ ang buhat sa iyang mga kamot;+ ug sa kon unsay nabuhat sa iyang mga tudlo siya dili mosud-ong, sa sagradong mga poste man o sa mga tungtonganan sa insenso.+  Nianang adlawa ang iyang kuta nga mga siyudad mahimong sama sa usa ka dapit nga biniyaan sa bug-os diha sa kakahoyan, ang sanga mismo nga ilang gibiyaan sa bug-os gumikan sa mga anak sa Israel; ug kini mahimo gayod nga awaaw.+ 10  Kay imong gikalimtan+ ang Diyos sa imong kaluwasan;+ ug ang Bato+ sa imong kuta wala nimo hinumdomi. Mao nga ikaw nagtanom ug maanindot nga katanoman, ug pinaagi sa saha sa usa ka estranyo ikaw nagpahimutang niini. 11  Sa adlaw imong makoralan nga maampingon ang imong katanoman, ug sa buntag imong mapaturok ang imong binhi, apan ang ani tinong mokalagiw sa adlaw sa balatian ug sa kasakit nga walay pagkaayo.+ 12  Ah, ang kagubot sa daghang katawhan, nga masaba sama sa kasaba sa dagat! Ug sa kabanha sa nasodnong mga pundok, nga nagbanha nga sama gayod ka banha sa kusog nga katubigan!+ 13  Ang nasodnong mga pundok+ mismo magbanha nga sama gayod ka banha sa daghang katubigan. Ug Siya tinong magbadlong niini,+ ug kini gayod mokalagiw sa halayo ug ipalid sama sa tahop sa kabukiran atubangan sa hangin ug sama sa tuliyok sa kudyapa atubangan sa unos.+ 14  Sa panahon sa kagabhion, aw, tan-awa! adunay kalit nga kalisang. Sa dili pa ang kabuntagon—kini mawala na.+ Kini mao ang bahin niadtong nagapangilog kanato, ug ang kabahinan nga ila niadtong nagapangagaw kanato.+

Mga Footnote