Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 16:1-14

16  Pagpadala kamog usa ka laking karnero ngadto sa magmamando sa yuta,+ gikan sa Sela paingon sa kamingawan, ngadto sa bukid sa anak nga babaye sa Zion.+  Ug mahitabo nga sama sa usa ka nagakalagiw nga pak-ang linalang, nga giabog gikan sa salag niini,+ mahimong ingon niana ang mga anak nga babaye sa Moab sa mga tabokanang bahin sa Arnon.+  “Ihatag ninyo ang tambag, ipahamtang ang hukom.+ “Himoa ang imong landong nga sama gayod sa kagabhion taliwala sa kaudtohon.+ Tagoi ang mga nangatibulaag;+ ayaw budhii ang bisan kinsang nagakalagiw.+  Hinaot nga ang akong mga nangatibulaag mopuyo ingong mga langyaw diha gayod kanimo, Oh Moab.+ Mahimo kang tagoanang dapit alang kanila tungod sa maglalaglag.+ Kay ang malupigon midangat sa iyang kataposan; ang paglaglag mihunong na; kadtong nagyatak sa uban natibawas na sa yuta.+  “Ug sa mahigugmaong-kalulot ang usa ka trono tino nga lig-ong matukod;+ ug ang usa molingkod gayod niana sa kamatinud-anon diha sa tolda ni David,+ nga magahukom ug magapangitag hustisya ug nga dili maglangan diha sa pagkamatarong.”+  Among nadungog ang garbo sa Moab, nga siya garboso kaayo;+ ang iyang pagkamapahitas-on ug ang iyang garbo ug ang iyang mabangis nga kasuko+—ang iyang sulting walay-pulos dili mahimo nga ingon.+  Busa ang Moab motiyabaw alang sa Moab; ang tanan gayod niini motiyabaw.+ Ang mga gihampak modanguyngoy gayod alang sa mga tinapay nga pasas sa Kir-hareset,+  tungod kay ang mga hinagdang uma sa Hesbon+ nalaya. Ang paras sa Sibma+—ang mga tag-iya sa kanasoran nagputol sa dan-ag-pula nga mga sanga niini. Hangtod sa Jazer+ sila nakaabot; sila naglatagaw sa kamingawan. Ang mga utbong niini gipasagdang molabong sa ilang kaugalingon; nakaabot kini sa dagat.  Mao nga mohilak ako uban sa paghilak sa Jazer tungod sa paras sa Sibma.+ Pinaagi sa akong mga luha humdon ko ikaw, Oh Hesbon+ ug Eleale,+ tungod kay ang pagsinggit bisan labot sa imong ting-init ug labot sa imong ani nahitabo na.+ 10  Ug ang pagmaya ug ang paglipay gikuha gikan sa prutasan; ug sa mga parasan walay paghugyaw sa kalipay, walay gihimong pagsinggit.+ Walay bino sa mga pug-anan nga gitamaktamakan sa tigtamak.+ Gipahunong ko na ang pagsinggit.+ 11  Mao nga saba ang akong kahiladman sama sa usa ka alpa labot sa Moab,+ ug ang kinasuloran nako labot sa Kir-hareset.+ 12  Ug nakit-an nga gipaluya ang Moab diha sa hataas nga dapit;+ ug siya miadto sa iyang sangtuwaryo aron sa pag-ampo,+ ug siya walay mahimo nga bisan unsa.+ 13  Mao kini ang pulong nga gisulti ni Jehova mahitungod sa Moab kaniadto. 14  Ug karon si Jehova misulti, nga nag-ingon: “Sulod sa tulo ka tuig, sumala sa mga tuig sa usa ka sinuholang mamumuo,+ ang himaya+ sa Moab mapakaulawan usab gayod uban sa tanang matang sa daghang kagubot, ug kadtong mahibilin maoy pipila lamang, dili gamhanan.”+

Mga Footnote