Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 13:1-22

13  Ang pahayag batok sa Babilonya+ nga nakita sa panan-awon ni Isaias nga anak nga lalaki ni Amoz:+  “Ibabaw sa usa ka bukid sa hubo nga mga bato pag-isa kamo ug usa ka timaan.+ Ipatugbaw ang tingog kanila, iwarawara ang kamot,+ aron sila mangadto sa mga ganghaan sa mga hamili.+  Ako nagsugo sa akong mga binalaan.+ Ako nagtawag usab sa akong mga gamhanan aron sa pagpahayag sa akong kasuko,+ niadtong mga nagmasadyaon sa talagsaon gayod.  Pamati! Usa ka panon sa katawhan sa kabukiran, sama sa usa ka dakong katawhan!+ Pamati! Ang kagahob sa mga gingharian, sa kanasoran nga nagkatigom!+ Si Jehova sa mga panon nagatigom sa kasundalohan sa gubat.+  Sila nagagikan sa yuta nga halayo,+ gikan sa kinatumyan sa mga langit, si Jehova ug ang mga hinagiban sa iyang mahukmanong pagsaway, aron sa pagguba sa tibuok yuta.+  “Tiyabaw kamo+ kay ang adlaw ni Jehova haduol na!+ Kini moabot ingon nga paglaglag gikan sa Labing Gamhanan.+  Mao nga ang tanang kamot manghuyhoy, ug ang tibuok nga kasingkasing sa may-kamatayon nga tawo matunaw.+  Ug ang katawhan nangatugaw.+ Ang pagpangurog ug ang kasakit sa pagpanganak mohakgom kanila; sila may kasakit sa pagbati sama sa usa ka babayeng manganak.+ Sila magtinan-away sa kahibulong. Ang ilang mga nawong nagsiga.+  “Tan-awa! Ang adlaw ni Jehova nagsingabot, mapintas uban sa mabangis nga kasuko ug sa nagsilaob nga kasuko, aron himoon ang yuta nga usa ka butang nga makapahingangha,+ ug aron laglagon ang mga makasasala sa yuta gikan niini.+ 10  Kay ang mga bituon mismo sa mga langit ug ang ilang mga konstelasyong Kesil+ dili mopakidlap sa ilang kahayag; ang adlaw mongitngit gayod sa pagsubang niini, ug ang bulan mismo dili mopadan-ag sa kahayag niini. 11  Ug akong pagasilotan ang mabungahong yuta tungod sa pagkadaotan niini,+ ug ang mga daotan tungod sa ilang kasaypanan. Ug ang garbo sa mga mapangahason pahunongon ko gayod, ug ang pagkamapahitas-on sa mga malupigon akong ipaubos.+ 12  Akong himoon nga labi pang talagsaon ang may-kamatayong tawo kay sa dinalisay nga bulawan,+ ug ang yutan-ong tawo nga labi pang talagsaon kay sa bulawan sa Opir.+ 13  Mao nga ipahinabo ko nga ang langit mauyog,+ ug ang yuta matay-og nga mahigawas gikan sa dapit niini sa mabangis nga kasuko ni Jehova sa mga panon+ ug sa adlaw sa iyang nagsilaob nga kasuko.+ 14  Ug mahitabo nga, sama sa usa ka gasela nga giabog ug sama sa usa ka panon sa mga hayop nga walay magtigom kanila,+ sila modangop, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong katawhan; ug sila mangalagiw, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong yuta.+ 15  Ang matag usa nga makaplagan pagaduslakon, ug ang matag usa nga masakpan mapukan pinaagi sa espada;+ 16  ug ang ilang mga bata pagadugmokon atubangan sa ilang mga mata.+ Ang ilang mga balay pagatulisan, ug ang ilang kaugalingong mga asawa pagalugoson.+ 17  “Ania, ako nagpukaw sa mga Medianhon+ batok kanila, nga nagpakawalay-pulos sa plata ug kinsa, kon bahin sa bulawan, walay kahimuot niini. 18  Ug ang ilang mga pana magadugmok bisan sa mga batan-ong lalaki.+ Ug ang mga bunga sa tiyan dili nila kaluy-an;+ ang ilang mata dili maluoy sa mga anak. 19  Ug ang Babilonya, ang dayandayan sa mga gingharian,+ ang katahom sa garbo sa mga Caldeanhon,+ mahisama gayod sa dihang gipukan sa Diyos ang Sodoma ug Gomora.+ 20  Siya dili na gayod pagapuy-an,+ ni siya magapuyo sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+ Ug didto ang taga-Arabia dili magpatindog sa iyang tolda, ug walay mga magbalantay nga magpahigda sa ilang panon sa kahayopan didto. 21  Ug mohigda didto ang mga tigpuyo sa walay-tubig nga mga rehiyon, ug ang ilang mga balay mapuno sa mga agilahong ngiwngiw.+ Ug didto ang mga ostrik magapuyo, ug ang pormag-kanding nga mga demonyo magluksolukso didto.+ 22  Ug ang mga irong ihalas magauwang sa iyang puloy-anang mga torre,+ ug ang dakong bitin mahianha sa mga palasyo sa tumang kalipay. Ug ang panahon alang kaniya haduol nang moabot, ug ang iyang mga adlaw dili malangan.”+

Mga Footnote