Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hebreohanon 8:1-13

8  Karon mahitungod sa mga butang nga gihisgotan, kini mao ang pangunang punto: Aduna kitay ingon nga hataas nga saserdote,+ ug siya naglingkod na sa tuong kamot sa trono sa Halangdon didto sa mga langit,+  usa ka publikong alagad sa balaang dapit+ ug sa matuod nga tolda, nga gipatindog ni Jehova,+ ug dili sa tawo.+  Kay ang matag hataas nga saserdote gitudlo aron motanyag ug mga gasa ug mga halad;+ busa gikinahanglan nga siya usab adunay ikahalad.+  Karon, kon siya ania pa sa yuta, dili siya mahimong saserdote,+ kay adunay mga tawo nga nagtanyag sa mga gasa sumala sa Balaod,  apan kining mga tawhana nagahatag ug sagradong pag-alagad ingong hulad+ ug landong+ sa mga butang nga langitnon; ingon nga si Moises, sa dihang hapit na niyang mahuman ang tolda,+ gihatagan ug sugo sa Diyos:+ Kay siya nag-ingon: “Tinoa nga himoon mo ang tanang butang sumala sa ilang sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid.”+  Apan karon si Jesus nakabaton ug mas hamili nga publikong pag-alagad, mao nga siya usab ang tigpataliwala+ sa usa ka katugbang nga mas maayong pakigsaad,+ nga gitukod sa legal nga paagi sa mas maayong mga saad.+  Kay kon kadtong unang pakigsaad walay-ikasaway, wala na unta pangitaig luna ang ikaduha;+  kay siya nakakaplag ug sayop sa katawhan sa dihang siya nag-ingon: “‘Tan-awa! Moabot ang mga adlaw,’ nag-ingon si Jehova, ‘ug pagahimoon ko uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda ang usa ka bag-ong pakigsaad;+  dili sumala sa pakigsaad+ nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan sa adlaw sa akong paggunit sa ilang kamot aron pagawason sila gikan sa yuta sa Ehipto,+ kay wala siya magpabilin sa akong pakigsaad,+ mao nga ako mihunong sa pag-atiman kanila,’ nag-ingon si Jehova.”+ 10  “‘Kay kini mao ang pakigsaad nga akong ipakigsaad sa balay sa Israel human niadtong mga adlawa,’ nag-ingon si Jehova. ‘Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang hunahuna, ug isulat ko kini sa ilang mga kasingkasing.+ Ug ako mahimong ilang Diyos,+ ug sila mahimong akong katawhan.+ 11  “‘Ug sila dili na gayod magtudlo ang matag usa sa iyang isigkalungsoranon ug ang matag usa sa iyang igsoon, nga mag-ingon: “Ilha si Jehova!”+ Kay silang tanan makaila man kanako,+ gikan sa labing ubos hangtod sa labing dako kanila. 12  Kay ako magmaluluy-on man sa ilang dili-matarong nga mga buhat, ug dili ko na gayod hinumdoman pa ang ilang mga sala.’”+ 13  Sa iyang pag-ingon ug “usa ka bag-ong pakigsaad” iyang gihimo ang una nga karaan na.+ Karon kanang gihimong karaan na ug nagkatigulang na, hapit nang mahanaw.+

Mga Footnote