Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Hebreohanon 6:1-20

6  Tungod niini, karon nga ato nang gibiyaan ang pangunang+ doktrina mahitungod kang Kristo,+ manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong,+ nga dili na magpahimutang pag-usab sa patukoranan,+ nga mao, ang paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat,+ ug ang pagtuo ngadto sa Diyos,+  ang pagtulon-an bahin sa mga bawtismo+ ug ang pagpandong sa mga kamot,+ ang pagkabanhaw sa mga patay+ ug ang walay kataposang paghukom.+  Ug pagabuhaton nato kini, kon itugot gayod sa Diyos.+  Kay imposible nga silang sa makausa nalamdagan na,+ ug nakatilaw na sa walay bayad nga langitnong gasa,+ ug nahimong mga mag-aambit sa balaang espiritu,+  ug nakatilaw+ na sa maayong pulong sa Diyos ug sa mga gahom sa umaabot nga sistema sa mga butang,+  apan nahulog,+ ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol,+ tungod kay gilansang nila pag-usab ang Anak sa Diyos alang sa ilang kaugalingon ug nagpakaulaw kaniya sa dayag.+  Pananglitan, ang yuta nga mosuhop sa ulan nga subsob matagak niini, ug unya magpatubo ug mga tanom nga kapuslan nilang alang kanila kini usab giugmad,+ magadawat sa panalangin gikan sa Diyos ingong balos.  Apan kon magpatubo kinig mga sampinit ug mga kudyapa, kini isalikway ug hapit na nga matinunglo;+ ug mosangko kini sa pagkasunog.+  Hinunoa, sa inyong kahimtang, mga hinigugma, kami kombinsido sa mga butang nga mas maayo ug sa mga butang nga inubanan sa kaluwasan, bisan tuod kami nagsulti niining paagiha. 10  Kay ang Diyos dili kay dili-matarong nga kalimtan ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan,+ sa pagkaagi nga kamo nag-alagad sa mga balaan+ ug nagpadayon sa pag-alagad. 11  Apan kami nagtinguha nga ang matag usa kaninyo magpakita sa samang kakugi aron makabaton sa bug-os nga pagsalig+ sa paglaom+ hangtod sa kataposan,+ 12  aron dili kamo mahimong tapolan,+ kondili mahimong mga tigsundog+ kanila nga pinaagi sa pagtuo ug pailob nagapanunod sa mga saad.+ 13  Kay sa pagsaad sa Diyos kang Abraham,+ sanglit wala may mas dako pa kay kaniya nga iyang kapanumpaan, siya nanumpa+ sa iyang kaugalingon, 14  nga nag-ingon: “Sa pagkatinuod sa pagpanalangin ikaw panalanginan ko, ug sa pagpadaghan ikaw padaghanon ko.”+ 15  Ug busa human sa pagpailob ni Abraham, nakab-ot niya kini nga saad.+ 16  Kay ang mga tawo manumpa sa usa nga mas dako,+ ug ang ilang panumpa mao ang magtapos sa matag panaglalis, kay kini usa ka legal nga garantiya kanila.+ 17  Niining paagiha ang Diyos, sa dihang gitinguha niya nga ipasundayag nga mas dagaya ang pagkadili-mausab+ sa iyang katuyoan ngadto sa mga manununod+ sa saad, nangilabot uban ang usa ka panumpa, 18  aron nga, pinaagi sa duha ka butang nga walay pagkausab nga niini dili gayod mahimo nga mamakak ang Diyos,+ kita nga nakakalagiw na ngadto sa dalangpanan makabaton ug dakong kadasig sa pagpangupot sa paglaom+ nga gibutang sa atong atubangan. 19  Kini nga paglaom+ nabatonan nato ingon nga angkla sa kalag, nga seguro ug malig-on, ug kini makasulod ngadto sa kinasuloran sa kortina,+ 20  diin ang usa ka mag-uuna nakasulod alang kanato,+ si Jesus, nga nahimong hataas nga saserdote sa paagi nga sama kang Melquisedek hangtod sa kahangtoran.+

Mga Footnote