Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hebreohanon 2:1-18

2  Mao nga kinahanglan kitang mohatag ug labaw pa kay sa kasagarang pagtagad sa mga butang nga atong nadungog,+ aron dili gayod kita maanod.+  Kay kon ang pulong nga gisulti pinaagi sa mga manulonda+ malig-on, ug ang matag kalapasan ug buhat sa pagkadili-masinugtanon nakadawat ug balos subay sa hustisya;+  unsaon man nato pag-ikyas+ kon kita wala manumbaling+ sa ingon kadako nga kaluwasan+ sa pagkaagi nga kini gisugdan pagsulti pinaagi sa atong Ginoo+ ug gipamatud-an+ kanato pinaagi nila nga nakadungog kaniya,  samtang ang Diyos miduyog sa pagpamatuod pinaagi sa mga ilhanan ingon man usab sa mga tilimad-on ug nagkadaiyang gamhanang mga buhat+ ug sa pagpang-apod-apod+ sa balaang espiritu sumala sa iyang kabubut-on?+  Kay ang puloy-anang yuta sa umaabot+ wala niya ipasakop sa mga manulonda, nga labot niini kita nagasulti.  Apan sa usa ka dapit ang usa ka saksi nagpamatuod, nga nag-ingon: “Unsa ba ang tawo nga ikaw naghunahuna man kaniya,+ o ang anak sa tawo nga ikaw nagaatiman man kaniya?+  Gihimo mo siya nga ubos ug diyutay kay sa mga manulonda; sa himaya ug sa dungog+ gipurongpurongan mo siya, ug gitudlo siya ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot.+  Ang tanang butang gipasakop mo sa ilalom sa iyang mga tiil.”+ Kay sa diha nga iyang gipasakop ang tanang butang kaniya+ ang Diyos wala magbilin ug bisan unsa nga wala masakop kaniya.+ Hinuon, karon wala pa nato makita ang tanang butang nga nahisakop kaniya;+  apan nakita nato si Jesus, nga gihimong ubos ug diyutay kay sa mga manulonda,+ nga gipurongpurongan ug himaya+ ug dungog tungod sa pag-antos sa kamatayon,+ aron nga pinaagi sa dili-takos nga kalulot sa Diyos makatilaw siya ug kamatayon alang sa matag tawo.+ 10  Kay nahiangay sa usa nga alang kaniya naanaa ang tanang butang+ ug pinaagi kaniya naanaa ang tanang butang, sa paghimaya sa daghang anak,+ nga himoong hingpit ang Pangulong Ahente+ sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos.+ 11  Kay siya nga nagbalaan ug kadtong ginabalaan,+ silang tanan usa rag gigikanan,+ ug tungod niini wala niya ikaulaw ang pagtawag kanila nga “mga igsoon,”+ 12  kay siya nag-ingon: “Ipahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon; sa taliwala sa kongregasyon pagadayegon ko ikaw pinaagig awit.”+ 13  Ug usab: “Ako mosalig kaniya.”+ Ug usab: “Tan-awa! Ako ug ang gagmayng mga anak, nga gihatag ni Jehova kanako.”+ 14  Busa, sanglit ang “gagmayng mga anak” mga mag-aambit man sa dugo ug unod, siya susamang miambit usab sa samang mga butang,+ aron nga pinaagi sa iyang kamatayon+ mawagtang+ niya ang usa nga may gahom sa pagpahinabog kamatayon,+ nga mao, ang Yawa;+ 15  ug nga iyang mapagawas+ ang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon+ nailalom sa pagkaulipon sa tibuok nilang kinabuhi.+ 16  Kay sa pagkatinuod wala gayod siya magatabang sa mga manulonda, apan nagatabang siya sa binhi ni Abraham.+ 17  Busa kinahanglan nga siya mahisama sa iyang “mga igsoon” sa tanang paagi,+ aron siya mahimong maluluy-on ug matinumanong hataas nga saserdote sa mga butang maylabot sa Diyos,+ aron sa pagtanyag ug halad pasig-uli+ alang sa mga sala sa katawhan.+ 18  Tungod kay siya nag-antos sa dihang gisulayan,+ siya makaarang sa pagtabang kanila nga ginasulayan.+

Mga Footnote