Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Haggeo 2:1-23

2  Sa ikapito+ ka bulan, sa ikakawhaag-usa ka adlaw sa bulan, midangat ang pulong ni Jehova pinaagi kang Haggeo+ nga manalagna, nga nag-ingon:  “Sultihi, palihog, si Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel,+ ang gobernador sa Juda,+ ug si Josue+ nga anak nga lalaki ni Jehozadak+ nga hataas nga saserdote, ug ang mga nahibilin sa katawhan, nga magaingon,  ‘Kinsa ba kaninyo nga nahibilin ang nakakita niining balaya sa iyang himaya kanhi?+ Ug unsay inyong pagtan-aw niini karon? Dili ba kini, kon itandi niadto, ingon sa walay bili sa inyong mga mata?’+  “‘Apan karon magmalig-on ka, Oh Zorobabel,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug magmalig-on ka,+ Oh Josue nga anak nga lalaki ni Jehozadak nga hataas nga saserdote.’ “‘Ug magmalig-on, kamong tanang katawhan sa yuta,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug magtrabaho kamo.’+ “‘Kay ako nagauban kaninyo,’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.  ‘Hinumdomi ang butang nga gipakigsaad ko kaninyo sa dihang kamo migula gikan sa Ehipto,+ ug sa dihang ang akong espiritu+ nagbarog sa inyong taliwala. Ayaw kamo kahadlok.’”+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Sa makausa pa​—⁠diyutay na lamang nga panahon+​—⁠ug uyogon ko ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang mamala nga yuta.’+  “‘Ug uyogon ko ang tanang kanasoran, ug ang tilinguhaong mga butang sa tanang kanasoran manulod;+ ug pun-on ko kining balaya sa himaya,’+ nag-ingon si Jehova sa mga panon.  “‘Ang plata akoa, ug ang bulawan akoa,’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.  “‘Molabaw pa unya ang himaya niining ulahi nga balay kay nianang sa nauna,’+ nag-ingon si Jehova sa mga panon. “‘Ug niining dapita igahatag ko ang pakigdait,’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.” 10  Sa ikakawhaag-upat ka adlaw sa ikasiyam ka bulan, sa ikaduha ka tuig ni Dario, midangat ang pulong ni Jehova kang Haggeo+ nga manalagna, nga nag-ingon: 11  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Pangutan-a, palihog, ang mga saserdote bahin sa balaod,+ nga magaingon: 12  “Kon ang usa ka tawo magdalag balaang unod diha sa sidsid sa iyang besti, ug pinaagi sa iyang sidsid siya makasaghid ug tinapay o linat-an o bino o lana o bisan unsang matang sa pagkaon, kini ba mahimong balaan?”’”+ Ug ang mga saserdote mitubag ug miingon: “Dili!” 13  Ug si Haggeo miingon: “Kon ang usa ka tawo nga mahugaw tungod sa usa ka patayng kalag makahikap sa bisan unsa niining mga butanga, kini ba mamahugaw?”+ Sa baylo ang mga saserdote mitubag ug miingon: “Kini mamahugaw.” 14  Busa si Haggeo mitubag ug miingon: “‘Ingon niana kini nga katawhan, ug ingon niana kini nga nasod sa akong atubangan,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug ingon niana ang tanang buhat sa ilang mga kamot, ug bisan unsa nga ilang itanyag didto. Kini mahugaw.’+ 15  “‘Apan karon, palihog, tagda kini sa inyong kasingkasing+ sukad niining adlawa ug padayon pa, sa wala pa ipahimutang ang bato ibabaw sa bato sa templo ni Jehova,+ 16  sukad nga kadtong mga butanga nahitabo​—⁠ang usa miabot sa usa ka tapok nga kawhaan ka takos, ug kini maoy napulo lamang; ang usa miadto sa pasong nga pug-anan aron magkuha ug kalim-an ka takos sa pasong sa bino, ug kini maoy kawhaan lamang;+1  gihampak ko kamo pinaagi sa makapagba nga kainit+ ug sa agup-op+ ug sa ulan nga yelo,+ bisan sa tanang buhat sa inyong mga kamot,+ ug walay usa kaninyo nga mibalik kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova​—⁠18   “‘Tagda kini sa inyong kasingkasing,+ palihog, sukad niining adlawa ug padayon pa, sukad sa ikakawhaag-upat ka adlaw sa ikasiyam ka bulan, sukad sa adlaw nga ang patukoranan sa templo ni Jehova gipahimutang;+ palandonga kini sa inyong kasingkasing:19   Aduna pa bay binhi sa pondohanan ug lugas?+ Ug hangtod karon, ang paras ug ang kahoyng igos ug ang kahoyng granada ug ang kahoyng olibo​—⁠kini wala mamunga, dili ba? Sukad niining adlawa ako magapanalangin kaninyo.’”+ 20  Ug ang pulong ni Jehova midangat sa ikaduhang higayon kang Haggeo+ sa ikakawhaag-upat ka adlaw sa bulan,+ nga nag-ingon: 21  “Ingna si Zorobabel nga gobernador sa Juda,+ ‘Uyogon ko ang kalangitan ug ang yuta.+ 22  Ug pukanon ko ang trono sa mga gingharian ug laglagon ang kusog sa mga gingharian sa kanasoran;+ ug pukanon ko ang karo ug ang nagasakay niini, ug ang mga kabayo ug ang nagasakay kanila mangahulog,+ ang tagsatagsa pinaagi sa espada sa iyang igsoon.’”+ 23  “‘Nianang adlawa,’ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘kuhaon ko ikaw, Oh Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel,+ nga akong alagad,’ mao ang giingon ni Jehova; ‘ug himoon ko ikaw nga usa ka timbre nga singsing,+ tungod kay ikaw ang akong gipili,’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.”+

Mga Footnote