Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Habacuc 3:1-19

3  Ang pag-ampo ni Habacuc nga manalagna pinaagi sa mga awit sa pagbangotan:  Oh Jehova, nadungog ko ang taho bahin kanimo.+ Ako nahadlok, Oh Jehova, sa imong kalihokan.+ Oh buhia kini sa taliwala sa katuigan! Sa taliwala sa katuigan hinaot ipahibalo mo kini. Sa panahon sa kasamok, hinaot ikaw mahinumdom sa pagpakitag kaluoy.+  Ang Diyos miabot gikan sa Teman, ang Balaang Usa gikan sa Bukid sa Paran.+ Seʹlah.+ Ang iyang dignidad mitabon sa kalangitan;+ ug ang yuta napuno sa pagdayeg kaniya.+  Kon bahin sa iyang kasanag, kini sama gayod sa kahayag.+ Siya adunay duha ka bidlisiw nga nagagula gikan sa iyang kamot, ug didto gitagoan ang iyang kusog.+  Ang kamatay nagauna kaniya,+ ug ang taas nga hilanat migula sa iyang mga tiil.+  Siya mibarog, aron iyang tay-ogon ang yuta.+ Siya mitan-aw, ug dayon gipalumpat ang kanasoran.+ Ug ang kabukiran nga walay kataposan nangadugmok;+ ang kabungtoran nga mohangtod sa panahong walay tino nangatumpag.+ Ang mga paglakaw sa kanhing panahon iyaha.  Nakita ko ang mga tolda sa Cusan ilalom sa kon unsay makadaot. Ang mga tabil sa tolda sa yuta sa Midian+ nauyog.+  Batok ba sa suba, Oh Jehova, batok ba sa suba nga ang imong kasuko miinit,+ o ang imo bang mabangis nga kasuko batok sa dagat?+ Kay ikaw misakay sa imong mga kabayo;+ ang imong mga karo maoy kaluwasan.+  Ang imong pana gihimong hubo.+ Ang mga panumpa sa mga tribo mao ang butang nga gisulti.+ Seʹlah. Pinaagi sa mga suba imong gipikas ang yuta.+ 10  Ang kabukiran nakakita kanimo; sila gisakitan sa hilabihan.+ Ang katubigan miagi ingon sa bagyong inubanan sa dalugdog. Ang halawom nga katubigan nagpagula sa iyang tingog.+ Ang iyang mga kamot gibayaw sa itaas. 11  Ang adlaw—bulan—mihunong,+ diha sa ilang matugbaw nga puloy-anan.+ Sama sa kahayag ang imong mga pana nagapanaw.+ Ang pangidlap sa imong bangkaw nagsilbing kahayag.+ 12  Uban sa mahukmanong pagsaway ikaw milatas sa yuta. Sa kasuko ikaw naggiok sa kanasoran.+ 13  Ug ikaw migula alang sa kaluwasan sa imong katawhan,+ aron luwason ang imong dinihogan. Imong gidugmok ang pangulo gikan sa balay sa daotan.+ Gipadayag ang patukoranan, hangtod sa liog.+ Seʹlah. 14  Pinaagi sa kaugalingon niyang mga bangkaw imong gipalagbasan+ ang ulo sa iyang mga manggugubat sa dihang sila nagmaharoson sa pagpatibulaag kanako.+ Ang ilang dakong kangaya maoy ingon niadtong buot motukob sa sinakit diha sa tago nga dapit.+ 15  Latas sa dagat ikaw miyatak pinaagi sa imong mga kabayo, latas sa tipun-og sa dakong katubigan.+ 16  Ako nakadungog, ug ang akong tiyan naukay; ang akong mga ngabil nangurog tungod sa tingog; ang pagkadunot misulod sa akong kabukogan;+ ug sa akong kahimtang ako nasamok, aron sa hilom ako maghulat sa adlaw sa kasakit,+ sa iyang pag-adto sa katawhan,+ aron sa pagsulong kanila. 17  Bisan ang kahoyng igos dili mamulak,+ ug walay bunga ang mga paras; ang buhat sa kahoyng olibo mapakyas, ug ang mga hinagdang uma dili mopatunghag pagkaon;+ ang panon sa karnero mahimulag sa toril, ug wala nay panon sa baka sa mga alad;+ 18  Apan, alang kanako, ako magasadya kang Jehova;+ magmalipayon ako sa Diyos sa akong kaluwasan.+ 19  Si Jehova nga Soberanong Ginoo mao ang akong kusog;+ ug ang akong mga tiil iyang himoon nga sama sa mga tiil sa mga bayeng osa,+ ug iya akong palakton sa akong hatag-as nga mga dapit.+ Ngadto sa tagdumala sa akong kinuldasang mga tulonggon.

Mga Footnote