Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Habacuc 2:1-20

2  Ako magabarog sa akong puwestong bantayanan,+ ug ako magapahimutang sa ibabaw sa kuta; ug ako magabantay,+ aron tan-awon kon unsay iyang isulti pinaagi kanako+ ug kon unsay akong itubag sa pagbadlong kanako.+  Ug si Jehova mitubag kanako ug miingon: “Isulat ang panan-awon, ug himoa kining matin-aw diha sa mga papan,+ aron siya nga magabasa niini sa makusog, makabasa niini nga larino.+  Kay ang panan-awon alang pa sa tinudlong panahon,+ ug kini nagadali paingon sa kataposan, ug kini dili magbakak. Bisan pa kon kini malangan, padayon sa pagpaabot niini; kay kini matuman gayod.+ Kini dili maulahi.  “Tan-awa! Ang iyang kalag nagpaburot;+ kini dili matul-id sa sulod niya. Apan kon bahin sa matarong, siya magpadayong buhi tungod sa iyang pagkamatinumanon.+  Ug, sa pagkatinuod, tungod kay ang bino nagmaluibon,+ ang tawo nga lig-on ug lawas nagpagawal;+ ug siya dili makaabot sa iyang tumong,+ siya nga nagpadako sa iyang kalag sama sa Sheol, ug nga maoy sama sa kamatayon ug dili matagbaw.+ Ug siya nagpadayon sa pagtigom sa kanasoran ngadto kaniya ug sa pagtapok sa tanang katawhan ngadto kaniya.+  Dili ba silang tanan magpatugbaw batok kaniya sa usa ka panultihon+ ug sa usa ka masumbingayong sulti, sa masugyotong mga pulong batok kaniya? Ug ang usa moingon,“‘Alaot siya nga nagpadaghan sa dili iyaha+—Oh hangtod kanus-a!+—ug nagpabug-at sa utang batok sa iyang kaugalingon!  Dili ba manindog sa kalit silang nagapangayog tubo kanimo, ug mahigmata silang hilabihang nagauyog kanimo, ug ikaw mahimo gayod nga ilang ilogonon?+  Tungod kay imong giagawan ang daghang kanasoran, ikaw pagaagawan sa tanang nahibilin sa mga katawhan,+ tungod sa pag-ula sa dugo sa tawo ug sa kapintasan ngadto sa yuta, sa lungsod ug sa tanang nagapuyo niana.+  “‘Alaot siya nga nagakuhag daotang kita alang sa iyang balay,+ aron ipahimutang ang iyang salag sa itaas, aron maluwas gikan sa kamot sa kadaotan!+ 10  Ikaw naglaraw ug butang nga makauulaw sa imong balay, ang paglaglag sa daghang mga katawhan;+ ug ang imong kalag nakasala.+ 11  Kay gikan sa paril ang bato mosinggit nga masulub-on, ug gikan sa ginama sa kahoy ang salagunting motubag niini.+ 12  “‘Alaot siya nga nagatukod ug siyudad pinaagi sa pag-ula ug dugo, ug lig-ong nagtukod ug lungsod pinaagi sa pagkadili-matarong!+ 13  Tan-awa! Dili ba gikan kang Jehova sa mga panon nga ang katawhan magabudlay alang lamang sa kalayo, ug nga ang nasodnong mga pundok magahago alang lamang sa walay kapuslanan?+ 14  Kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa himaya ni Jehova ingon nga ang katubigan nagatabon sa dagat.+ 15  “‘Alaot siya nga nagahatag ug ilimnon sa iyang isigkatawo, nga naglakip nganha niana sa imong kaaligutgot ug kasuko, aron sila mahubog,+ aron masud-ong ang ilang mga bahin sa lawas nga makauulaw.+ 16  Ikaw mabuhong gayod sa kaulawan inay sa himaya.+ Inom usab,+ ug isipon nga dili-tinuli.+ Ang kopa sa tuong kamot ni Jehova moanha kanimo,+ ug ang kaulawan magatabon sa imong himaya; 17  tungod kay ang kapintas nga gibuhat ngadto sa Lebanon+ mao ang magatabon kanimo, ug ang pagkamanunukob sa mga mananap nga nagapalisang kanila, tungod sa pag-ula sa dugo sa tawo ug sa kapintasan nga gihimo ngadto sa yuta,+ sa lungsod ug sa tanang nagapuyo niana.+ 18  Unsay kapuslanan sa linilok nga larawan,+ sa dihang kini gililok sa nagbuhat niini, usa ka inumol nga estatwa, ug usa ka magtutudlo sa kabakakan?+ sa dihang kini gisaligan sa mag-uumol niini,+ hangtod gani sa pagbuhat ug walay-bili nga mga diyos nga dili makasulti?+ 19  “‘Alaot siya nga nagaingon sa kahoy: “Pagmata na!” ug sa amang nga bato: “Bangon na! Kini magatudlo”!+ Tan-awa! Kini naputos sa bulawan ug sa plata,+ ug wala gayoy gininhawa sa sulod niini.+ 20  Apan si Jehova anaa sa iyang balaang templo.+ Paghilom sa atubangan niya, tibuok nga yuta!’”+

Mga Footnote