Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Habacuc 1:1-17

1  Ang pahayag nga nakita sa panan-awon ni Habacuc nga manalagna:  Hangtod kanus-a, Oh Jehova, nga ako magatuaw alang sa tabang, ug ikaw dili mamati?+ Hangtod kanus-a nga ako magpakitabang kanimo tungod sa kapintasan, ug ikaw dili magaluwas?+  Nganong gipakita mo kanako ang makadaot, ug ikaw nagatan-aw lamang sa kasamok? Ug nganong ang pagpanglaglag ug kapintasan ania sa akong atubangan, ug nganong adunay panag-away, ug nganong nagakahitabo ang panagbangi?+  Busa ang balaod nawad-an sa gahom, ug ang hustisya wala mogula.+ Tungod kay ang daotan nagalibot sa matarong, mao nga ang hustisya mogula nga baliko.+  “Tan-aw kamo sa taliwala sa kanasoran, ug sud-onga ninyo, ug pagtinutokay kamo sa kahibulong.+ Mangahibulong kamo; kay adunay buluhaton nga ginahimo sa inyong mga adlaw, nga dili ninyo tuohan bisan kon isugilon kini.+  Kay ania, patindogon ko ang mga Caldeanhon,+ ang nasod nga mabangis ug mahinaykon, nga nagaadto sa halapad nga mga hawan sa yuta aron sa pagpanag-iya sa mga pinuy-anan nga dili iyaha.+  Siya makahahadlok ug makalilisang. Magagikan sa iyang kaugalingon ang iyang hustisya ug ang iyang dignidad.+  Ug ang iyang mga kabayo mas matulin pa kay sa mga leopardo, ug mas mabangis pa kay sa mga lobo sa kagabhion.+ Ug ang iyang mga kabayong iggugubat nagpanikad sa yuta, ug nagagikan sa halayo ang iyang mga kabayong iggugubat. Sila nagalupad sama sa agila nga nagadali aron sa pagtukob.+  Silang tanan moabot alang lamang sa kapintasan.+ Ang panagtigom sa ilang mga nawong maoy ingon sa hangin nga timog,+ ug kini magtigom ug mga binihag sama sa balas. 10  Ug kon bahin kaniya, siya magyagayaga sa mga hari, ug alang kaniya kataw-anan ang hataas nga mga opisyal.+ Kon bahin kaniya, iyang kataw-an bisan ang tanang kinutaang dapit,+ ug siya magtapok sa abog ug magbihag niini. 11  Nianang panahona siya mohuros sama sa hangin ug molatas ug mahimong sad-an gayod.+ Kining iyang gahom maoy tungod sa iyang diyos.”+ 12  Dili ba ikaw sukad pa kaniadto, Oh Jehova?+ Oh akong Diyos, akong Balaang Usa, ikaw dili mamatay.+ Oh Jehova, siya imong gitudlo alang sa paghukom; ug, Oh Bato,+ siya imong gitukod alang sa pagbadlong.+ 13  Putli kaayo ang imong mga mata aron motan-aw sa daotan; ug ikaw dili makahimo sa pagtan-aw sa kasamok.+ Ngano man nga ikaw nagtan-aw sa mga maluibon,+ nga ikaw nagpakahilom sa dihang ang daotan naglamoy sa usa nga matarong pa kay kaniya?+ 14  Ug nganong gihimo mo ang yutan-ong tawo nga ingon sa mga isda sa dagat, ingon sa nagakamang nga mga linalang nga kanila walay nagamando?+ 15  Silang tanan iyang gikuha pinaagi lamang sa taga;+ iyang giguyod sila pinaagi sa iyang baling, ug iyang gitigom sila sa iyang pukot.+ Mao nga siya nagmaya ug nagmalipayon.+ 16  Mao nga naghalad siya alang sa iyang baling ug naghimog gipaaso nga halad alang sa iyang pukot; kay pinaagi nila ang iyang bahin mantikaon kaayo, ug ang iyang pagkaon makapahimsog.+ 17  Mao ba kana ang hinungdan nga iyang haw-asan ang iyang baling, ug kinahanglan bang magpadayon siya sa pagpamatay sa kanasoran sa walay kukaluoy?+

Mga Footnote