Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 8:1-22

8  Human niana ang Diyos nahinumdom+ kang Noe ug sa tanang ihalas nga mananap ug sa tanang anad nga hayop nga uban kaniya sa arka,+ ug gipaagi sa Diyos ang usa ka hangin ibabaw sa yuta, ug ang mga tubig misugod sa paghubas.+  Ug ang mga tuboran sa halawom nga katubigan+ ug ang mga ganghaan sa tubig+ sa kalangitan nangatak-op, ug busa napugngan ang pagbundak sa ulan gikan sa kalangitan.  Ug ang mga tubig misugod sa paghubas gikan sa yuta, nagpadayon sa paghubas; ug pagkatapos sa usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw ang mga tubig mikubos na.+  Ug sa ikapitong bulan, sa ikanapulog-pito ka adlaw sa bulan, ang arka+ nahiluna diha sa kabukiran sa Ararat.+  Ug ang mga tubig nagpadayon sa pagdiyutay hangtod sa ikanapulong bulan. Sa ikanapulong bulan, sa unang adlaw sa maong bulan, ang mga tumoy sa mga bukid mipatim-aw.+  Busa nahitabo nga sa kataposan sa kap-atan ka adlaw giablihan ni Noe ang bentana+ sa arka nga iyang gibuhat.  Human niana gisugo niya ang usa ka uwak,+ ug nagpadayon kini sa paglupad sa gawas, nagngadto-nganhi, hangtod ang yuta namad-an sa mga tubig.  Sa ulahi gisugo niya ang usa ka salampati+ aron tan-awon kon ang mga tubig mihubas na gikan sa nawong sa yuta.  Ug ang salampati wala makakaplag ug bisan unsa nga kabatogan sa lapalapa sa tiil niini, ug busa mibalik kini kaniya ngadto sa arka tungod kay ang mga tubig diha pa man sa nawong sa tibuok yuta.+ Niana iyang gipagawas ang iyang kamot ug gikuha kini ug gidala niya kini sa sulod sa arka. 10  Ug siya naghulat ug lain pang pito ka adlaw, ug sa makausa pa gisugo niya ang salampati gikan sa arka. 11  Sa ulahi ang salampati miabot kaniya sa mga panahon na sa kagabhion ug, tan-awa! dihay bag-ong kinutlo nga dahon sa olibo+ sa sungo niini, ug busa nahibaloan ni Noe nga ang mga tubig mihubas na gikan sa yuta.+ 12  Ug siya naghulat ug lain pang pito ka adlaw. Unya gisugo niya ang salampati, apan kini wala na mobalik pag-usab kaniya.+ 13  Karon sa ikaunom ka gatos ug usa ka tuig,+ sa unang bulan, sa unang adlaw sa bulan, nahitabo nga ang mga tubig mihubas na gikan sa yuta; ug gikuha ni Noe ang tabon sa arka ug milantaw, ug ania, ang nawong sa yuta nahubsan na.+ 14  Ug sa ikaduhang bulan, sa ikakawhaag-pito ka adlaw sa bulan, ang yuta namala na.+ 15  Karon ang Diyos misulti kang Noe, nga nag-ingon: 16  “Gula sa arka, ikaw ug ang imong asawa ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang mga asawa sa imong mga anak nga lalaki uban kanimo.+ 17  Ang matag buhing linalang nga uban kanimo sa tanang matang sa unod,+ taliwala sa mga naglupad nga linalang+ ug taliwala sa mga mananap+ ug taliwala sa tanang nagalihok nga mananap nga nagalihok diha sa yuta,+ dad-a sa gawas uban kanimo, kay sila modagsang sa yuta ug magmabungahon ug magdaghan diha sa yuta.”+ 18  Niana si Noe migula, ug usab ang iyang mga anak nga lalaki+ ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya. 19  Ang matag buhing linalang, ang matag nagalihok nga mananap ug ang matag naglupad nga linalang, ang tanan nga nagalihok diha sa yuta, sumala sa ilang mga banay sila nanggula sa arka.+ 20  Ug si Noe nagtukod ug halaran+ kang Jehova ug nagkuhag pipila sa tanang mahinlo nga mananap+ ug sa tanang mahinlong naglupad nga mga linalang+ ug nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog diha sa halaran.+ 21  Ug si Jehova nakapanimahog usa ka makapahupay nga alimyon,+ ug busa si Jehova miingon diha sa iyang kasingkasing:+ “Dili ko na gayod panghimaraoton pag-usab ang yuta+ gumikan sa tawo, tungod kay ang kiling+ sa kasingkasing sa tawo daotan sukad pa sa iyang pagkabatan-on;+ ug dili ko na gayod pagahampakon pag-usab ang matag buhing butang ingon sa akong gibuhat.+ 22  Kay sa tanang adlaw nga ang yuta magpadayon, ang pagpugas ug binhi ug ang pag-ani, ug ang katugnaw ug ang kainit, ug ang ting-init ug ang tingtugnaw, ug ang adlaw ug ang gabii, dili gayod mohunong.”+

Mga Footnote