Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 7:1-24

7  Human niana si Jehova miingon kang Noe: “Sumulod ka sa arka, ikaw ug ang tibuok mo nga panimalay,+ tungod kay ikaw ang nakita ko nga matarong sa akong atubangan taliwala niini nga kaliwatan.+  Sa tanang mahinlo nga mananap ikaw magdala ug tinagpito, ang laki ug ang baye niini;+ ug sa tanang mananap nga dili mahinlo duha lamang, ang laki ug ang baye niini;  usab sa naglupad nga mga linalang sa kalangitan tinagpito, laki ug baye,+ aron sa pagtipig ug liwat nga buhi diha sa nawong sa tibuok yuta.+  Kay pito na lamang ka adlaw ako magpaulan+ diha sa yuta kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii;+ ug paphaon ko gikan sa nawong sa yuta ang tanang nagalungtad nga butang nga akong gibuhat.”+  Ug gibuhat ni Noe ang sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya.  Ug si Noe unom ka gatos ka tuig ang panuigon sa dihang ang lunop sa mga tubig nahitabo sa yuta.+  Busa si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya misulod sa arka sa wala pa ang mga tubig sa lunop.+  Sa tanang mahinlo nga mananap ug sa tanang mananap nga dili mahinlo ug sa naglupad nga mga linalang ug sa tanan nga nagalihok diha sa yuta,+  sila nanulod nga tinagurha ngadto kang Noe sulod sa arka, laki ug baye, ingon sa gisugo sa Diyos kang Noe. 10  Ug pito ka adlaw sa ulahi nahitabo nga ang mga tubig sa lunop midangat sa yuta. 11  Sa ikaunom ka gatos ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikanapulog-pito ka adlaw sa bulan, niining adlawa ang tanang tuboran sa dakong halawom nga katubigan nangabuswang ug ang mga ganghaan sa tubig sa kalangitan nangabuksan.+ 12  Ug ang pagbundak sa ulan diha sa yuta nagpadayon sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii.+ 13  Niining adlawa mismo si Noe misulod, ug si Sem ug si Ham ug si Japet, mga anak nga lalaki ni Noe,+ ug ang asawa ni Noe ug ang tulo ka asawa sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, sa arka;+ 14  sila ug ang matag ihalas nga mananap sumala sa iyang matang,+ ug ang matag anad nga hayop sumala sa iyang matang, ug ang matag nagalihok nga mananap nga nagalihok diha sa yuta sumala sa iyang matang,+ ug ang matag naglupad nga linalang sumala sa iyang matang,+ ang matag langgam, ang matag pak-an nga linalang.+ 15  Ug sila nangadto kang Noe sa sulod sa arka, nga tinagurha, ang matag matang sa unod nga niana aktibo ang puwersa sa kinabuhi.+ 16  Ug kadtong nanagpanulod, laki ug baye sa matag matang sa unod, nanulod, ingon sa gisugo sa Diyos kaniya. Human niana gisirhan ni Jehova ang pultahan diha sa iyang luyo.+ 17  Ug ang lunop nagpadayon sulod sa kap-atan ka adlaw diha sa yuta, ug ang mga tubig nagpadayon sa pagtubo ug nag-alsa sa arka ug kini milutaw nga hataas ibabaw sa yuta. 18  Ug misanap ang mga tubig ug nagpadayon sa pagtubo sa hilabihan diha sa yuta, apan ang arka nagpadayon sa paglutaw diha sa nawong sa mga tubig.+ 19  Ug ang mga tubig misanap sa yuta sa hilabihan gayod nga niana ang tanang hatag-as nga mga bukid ilalom sa tibuok kalangitan natabonan.+ 20  Hangtod sa napulog-lima ka maniko nga ang mga tubig misanap kanila ug ang kabukiran natabonan.+ 21  Busa ang tanang unod nga naglihok diha sa yuta nabugtoan sa gininhawa,+ taliwala sa naglupad nga mga linalang ug taliwala sa anad nga mga hayop ug taliwala sa ihalas nga mga mananap ug taliwala sa tanang panon nga midagsang sa yuta, ug sa tanang katawhan.+ 22  Ang tanan nga niana ang gininhawa sa puwersa sa kinabuhi aktibo diha sa mga buho sa ilong niini, nga mao, ang tanan nga diha sa mamalang yuta, nangamatay.+ 23  Sa ingon gipapha niya ang tanang naglungtad nga butang nga diha sa nawong sa yuta, gikan sa tawo hangtod sa mananap, hangtod sa nagalihok nga mananap ug hangtod sa naglupad nga linalang sa kalangitan, ug sila nangapapha gikan sa yuta;+ ug si Noe lamang ug silang uban kaniya sa arka ang nagpabiling buhi.+ 24  Ug ang mga tubig nagpadayon sa paglunop sa yuta sa usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw.

Mga Footnote