Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 5:1-32

5  Kini ang basahon sa kasaysayan ni Adan. Sa adlaw sa paglalang sa Diyos kang Adan siya nagbuhat kaniya sa dagway sa Diyos.+  Lalaki ug babaye iyang gilalang sila.+ Human niana siya nagpanalangin kanila ug nagtawag sa ilang ngalan nga Tawo+ sa adlaw sa ilang pagkalalang.+  Ug si Adan nabuhi sa usa ka gatos ug katloan ka tuig. Unya siya nanganak ug usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya, ingon sa iyang larawan, ug gitawag ang iyang ngalan nga Set.+  Ug ang mga adlaw ni Adan human siya manganak kang Set miabot sa walo ka gatos ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.+  Busa ang tanang adlaw ni Adan nga iyang gikinabuhi mikabat ug siyam ka gatos ug katloan ka tuig ug siya namatay.+  Ug si Set nabuhi sa usa ka gatos ug lima ka tuig. Unya siya nanganak kang Enos.+  Ug human siya manganak kang Enos si Set nabuhi sa walo ka gatos ug pito ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.  Busa ang tanang adlaw ni Set mikabat ug siyam ka gatos ug napulog-duha ka tuig ug siya namatay.  Ug si Enos nabuhi sa kasiyaman ka tuig. Unya siya nanganak kang Kenan.+ 10  Ug human siya manganak kang Kenan si Enos nabuhi sa walo ka gatos ug napulog-lima ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 11  Busa ang tanang adlaw ni Enos mikabat ug siyam ka gatos ug lima ka tuig ug siya namatay. 12  Ug si Kenan nabuhi sa kapitoan ka tuig. Unya siya nanganak kang Mahalalel.+ 13  Ug human siya manganak kang Mahalalel si Kenan nabuhi sa walo ka gatos ug kap-atan ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 14  Busa ang tanang adlaw ni Kenan mikabat ug siyam ka gatos ug napulo ka tuig ug siya namatay. 15  Ug si Mahalalel nabuhi sa kan-umag-lima ka tuig. Unya siya nanganak kang Jared.+ 16  Ug human siya manganak kang Jared si Mahalalel nabuhi sa walo ka gatos ug katloan ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 17  Busa ang tanang adlaw ni Mahalalel mikabat ug walo ka gatos ug kasiyamag-lima ka tuig ug siya namatay. 18  Ug si Jared nabuhi sa usa ka gatos ug kan-umag-duha ka tuig. Unya siya nanganak kang Enoc.+ 19  Ug human siya manganak kang Enoc si Jared nabuhi sa walo ka gatos ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 20  Busa ang tanang adlaw ni Jared mikabat ug siyam ka gatos ug kan-umag-duha ka tuig ug siya namatay. 21  Ug si Enoc nabuhi sa kan-umag-lima ka tuig. Unya siya nanganak kang Matusalem.+ 22  Ug human siya manganak kang Matusalem si Enoc nagpadayon sa paglakaw uban sa matuod nga Diyos sa tulo ka gatos ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 23  Busa ang tanang adlaw ni Enoc mikabat ug tulo ka gatos ug kan-umag-lima ka tuig. 24  Ug si Enoc nagpadayon sa paglakaw+ uban sa matuod nga Diyos.+ Unya siya wala na, kay gikuha man siya sa Diyos.+ 25  Ug si Matusalem nabuhi sa usa ka gatos ug kawaloag-pito ka tuig. Unya siya nanganak kang Lamek.+ 26  Ug human siya manganak kang Lamek si Matusalem nabuhi sa pito ka gatos ug kawaloag-duha ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 27  Busa ang tanang adlaw ni Matusalem mikabat ug siyam ka gatos ug kan-umag-siyam ka tuig ug siya namatay. 28  Ug si Lamek nabuhi sa usa ka gatos ug kawaloag-duha ka tuig. Unya siya nanganak ug usa ka anak nga lalaki. 29  Ug iyang gitawag ang iyang ngalan nga Noe,+ nga nag-ingon: “Kini siya magdala kanato ug kahupayan gikan sa atong buhat ug gikan sa kasakit sa atong mga kamot gumikan sa yuta nga gitunglo ni Jehova.”+ 30  Ug human siya manganak kang Noe si Lamek nabuhi sa lima ka gatos ug kasiyamag-lima ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 31  Busa ang tanang adlaw ni Lamek mikabat ug pito ka gatos ug kapitoag-pito ka tuig ug siya namatay. 32  Ug ang panuigon ni Noe miabot sa lima ka gatos ka tuig. Human niana si Noe nanganak kang Sem,+ kang Ham+ ug kang Japet.+

Mga Footnote