Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 48:1-22

48  Ug nahitabo human niining mga butanga nga giingon kang Jose: “Tan-awa, ang imong amahan nagakaluya.” Niana iyang gidala uban kaniya ang iyang duha ka anak nga lalaki nga si Manases ug si Epraim.+  Unya gitaho kini kang Jacob ug giingon: “Ania, ang imong anak nga si Jose mianhi kanimo.” Busa si Israel nangusog ug milingkod sa iyang higdaanan.  Ug si Jacob miingon kang Jose: “Ang Diyos nga Labing Gamhanan nagpakita kanako didto sa Luz+ sa yuta sa Canaan aron siya magpanalangin kanako.+  Ug siya miingon kanako, ‘Ania, ako maghimo kanimong mabungahon,+ ug ako magpadaghan kanimo ug ako maghimo kanimong usa ka kongregasyon sa mga katawhan+ ug ako maghatag niining yutaa ngadto sa imong binhi sunod kanimo sa pagpanag-iya hangtod sa panahong walay tino.’+  Ug karon ang imong duha ka anak nga lalaki nga nangatawo kanimo sa yuta sa Ehipto sa wala pa ako moanhi kanimo sa Ehipto, sila akoa.+ Si Epraim ug si Manases maakoa sama kang Ruben ug kang Simeon.+  Apan maimo ang imong kaliwat kang kinsa ikaw mahimong amahan sunod kanila. Uban sa ngalan sa ilang mga igsoong lalaki sila pagatawgon diha sa ilang panulondon.+  Ug kon bahin kanako, sa dihang ako migikan sa Padan,+ si Raquel namatay+ sa akong kiliran didto sa yuta sa Canaan sa dalan samtang layolayo pa una makadangat sa Eprat,+ mao nga gilubong ko siya didto sa nagpaingon ako sa Eprat, buot ingnon, Betlehem.”+  Unya nakita ni Israel ang mga anak nga lalaki ni Jose ug miingon: “Kinsa kini sila?”+  Busa si Jose miingon sa iyang amahan: “Sila ang akong mga anak nga lalaki nga gihatag sa Diyos kanako niining dapita.”+ Niini siya miingon: “Dad-a sila, palihog, ngari kanako aron ako magpanalangin kanila.”+ 10  Karon ang mga mata ni Israel halap na tungod sa katigulangon.+ Siya dili na makakita. Busa iyang gidala sila duol kaniya, ug niana iyang gihagkan sila ug gigakos sila.+ 11  Ug si Israel miingon kang Jose: “Wala ako maghunahuna nga makita ang imong nawong,+ apan ania, ang Diyos nagtugot kanako nga makita usab ang imong kaliwat.” 12  Human niana gipagawas sila ni Jose gikan sa iyang mga tuhod, ug siya miyukbo nga ang iyang nawong ngadto sa yuta.+ 13  Karon gikuha ni Jose silang duha, si Epraim sa iyang tuong kamot ngadto sa wala ni Israel,+ ug si Manases sa iyang walang kamot ngadto sa tuo ni Israel,+ ug gidala sila duol kaniya. 14  Apan, si Israel nagtuy-od sa iyang tuong kamot ug gipatong kini sa ulo ni Epraim,+ bisan tuod siya ang manghod,+ ug ang iyang wala nga kamot diha sa ulo ni Manases.+ Gituyo niya pagpahimutang ang iyang mga kamot nga ingon, sanglit si Manases ang panganay.+ 15  Ug iyang gipanalanginan si Jose ug miingon:+ “Ang matuod nga Diyos nga atubangan kaniya ang akong mga amahan nga si Abraham ug si Isaac milakaw,+Ang matuod nga Diyos nga nagbantay kanako sa tibuok panahon sa akong paglungtad hangtod niining adlawa,+ 16  Ang manulonda nga nagbawi kanako gikan sa tanang katalagman,+ magapanalangin sa mga bata.+ Ug ang akong ngalan pagatawgon diha kanila ug ang ngalan sa akong mga amahan, si Abraham ug si Isaac,+Ug magauswag sila sa dakong gidaghanon taliwala sa yuta.”+ 17  Sa dihang nakita ni Jose nga ang iyang amahan nagpadayon sa pagbutang sa iyang tuong kamot ibabaw sa ulo ni Epraim, kadto wala makapahimuot kaniya,+ ug siya misulay paggunit sa kamot sa iyang amahan aron kuhaon kini gikan sa ulo ni Epraim ngadto sa ulo ni Manases.+ 18  Busa si Jose miingon sa iyang amahan: “Dili ingon niana, amahan ko, tungod kay kini ang panganay.+ Ibutang ang imong tuong kamot diha sa iyang ulo.” 19  Apan ang iyang amahan midumili ug miingon: “Nahibalo ako niini, anak ko, nahibalo ako niini. Siya usab mahimong usa ka katawhan ug siya usab mahimong dako.+ Apan, sa gihapon, ang iyang manghod nga igsoong lalaki mahimong mas dako kay kaniya,+ ug ang iyang kaliwat mahimong bug-os nga katumbas sa mga nasod.”+ 20  Ug siya nagpadayon sa pagpanalangin kanila nianang adlawa,+ nga nag-ingon: “Pinaagi kanimo sublisubli nga papahayaga ug panalangin si Israel, nga mag-ingon,‘Hinaot ang Diyos maghimo kanimo nga sama kang Epraim ug sama kang Manases.’”+ Sa ingon nagpadayon siya sa pagbutang kang Epraim nga una kang Manases.+ 21  Human niana si Israel miingon kang Jose: “Tan-awa, ako himalatyon na,+ apan ang Diyos tinong magpadayon sa pag-uban kaninyo ug ibalik kamo ngadto sa yuta sa inyong mga katigulangan.+ 22  Kon mahitungod kanako, ako maghatag kanimo ug usa ka bahin nga yuta nga labaw kay sa imong mga igsoong lalaki,+ nga akong gikuha gikan sa kamot sa mga Amorihanon pinaagi sa akong espada ug pinaagi sa akong pana.”

Mga Footnote