Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 47:1-31

47  Busa si Jose miadto ug mitaho kang Paraon ug miingon:+ “Ang akong amahan ug ang akong mga igsoon ug ang ilang mga panon sa karnero ug ang ilang mga panon sa baka ug ang tanan nga ilang nabatonan nangabot na gikan sa yuta sa Canaan, ug atua na sila sa yuta sa Gosen.”+  Ug gikan sa kinatibuk-ang gidaghanon sa iyang mga igsoon siya nagkuhag lima ka tawo, aron siya magpakita kanila sa atubangan ni Paraon.+  Unya si Paraon miingon sa iyang mga igsoon: “Unsay inyong trabaho?”+ Busa sila miingon kang Paraon: “Ang imong mga alagad maoy mga tig-alimag karnero,+ kami ug ang among mga katigulangan.”+  Human niana sila miingon kang Paraon: “Mianhi kami aron sa pagpuyo ingong mga langyaw dinhi sa yuta,+ tungod kay walay sibsibanan alang sa mga panon nga nabatonan sa imong mga alagad,+ kay ang gutom grabe didto sa yuta sa Canaan.+ Ug karon tugoti, palihog, nga mopuyo ang imong mga alagad sa yuta sa Gosen.”+  Niana si Paraon miingon kang Jose: “Ang imong amahan ug ang imong mga igsoon nanganhi kanimo.  Ang yuta sa Ehipto anaa sa imong pagbuot.+ Papuy-a ang imong amahan ug ang imong mga igsoon sa labing maayo sa yuta.+ Papuy-a sila sa yuta sa Gosen,+ ug kon adunay imong nakita nga maisog nga mga lalaki taliwala kanila,+ ikaw magtudlo kanila ingong mga pangulo sa kahayopan ibabaw sa kon unsay akoa.”+  Unya si Jose nagdala kang Jacob nga iyang amahan sa sulod ug nagpailaila kaniya ngadto kang Paraon, ug si Jacob nagpanalangin kang Paraon.+  Si Paraon karon miingon kang Jacob: “Unsa ka daghan ang mga adlaw sa mga tuig sa imong kinabuhi?”  Busa si Jacob miingon kang Paraon: “Ang mga adlaw sa mga tuig sa akong mga pagpuyo ingong langyaw maoy usa ka gatos ug katloan ka tuig.+ Diyutay ug makapasubo ang mga adlaw sa mga tuig sa akong kinabuhi,+ ug wala kini sila makaabot sa mga adlaw sa mga tuig sa mga kinabuhi sa akong mga amahan sa mga adlaw sa ilang mga pagpuyo ingong langyaw.”+ 10  Human niana si Jacob nagpanalangin kang Paraon ug migula gikan sa atubangan ni Paraon.+ 11  Busa gipapuyo ni Jose ang iyang amahan ug ang iyang mga igsoon ug iyang gihatagan sila ug luna sa yuta sa Ehipto, diha sa labing maayo sa yuta, sa yuta sa Rameses,+ ingon sa gisugo ni Paraon. 12  Ug si Jose nagpadayon sa paghatag ug abiyo nga tinapay sa iyang amahan ug sa iyang mga igsoon ug sa tibuok panimalay sa iyang amahan,+ sumala sa gidaghanon sa mga bata.+ 13  Karon walay tinapay sa tibuok yuta, tungod kay ang gutom grabe man kaayo;+ ug ang yuta sa Ehipto ug ang yuta sa Canaan naut-ot gumikan sa gutom.+ 14  Ug si Jose nagpadayon sa pagkuha sa tanang salapi nga makaplagan diha sa yuta sa Ehipto ug diha sa yuta sa Canaan alang sa mga lugas nga gipamalit sa mga tawo;+ ug si Jose nagpadayon sa pagdala sa salapi ngadto sa balay ni Paraon. 15  Sa paglabay sa panahon ang salapi gikan sa yuta sa Ehipto ug sa yuta sa Canaan nagasto na, ug ang tanang Ehiptohanon miadto kang Jose, nga nag-ingon: “Hatagi kami ug tinapay!+ Ug nganong mamatay kami sa imong atubangan tungod kay nahurot na ang salapi?”+ 16  Unya si Jose miingon: “Itugyan ninyo ang inyong kahayopan ug hatagan ko kamo ug tinapay baylo sa inyong kahayopan, kon nahurot na ang salapi.” 17  Ug sila nagdala sa ilang kahayopan kang Jose; ug si Jose nagpadayon sa paghatag kanila ug tinapay baylo sa ilang mga kabayo ug mga karnero ug mga baka ug mga asno,+ ug siya nagpadayon sa pagtagana kanila ug tinapay baylo sa tanan nilang kahayopan sulod nianang tuiga. 18  Sa inanay natapos kanang tuiga, ug sila miadto kaniya sa sunod nga tuig ug nag-ingon kaniya: “Dili namo itago gikan sa akong ginoo apan ang salapi ug ang panon sa binuhing mga hayop nagasto na nganhi sa akong ginoo.+ Wala nay nabilin atubangan sa akong ginoo kondili ang among mga lawas ug ang among yuta.+ 19  Nganong mamatay kami atubangan sa imong mga mata,+ kami ug ang among yuta? Palita kami ug ang among yuta alang sa tinapay,+ ug kami uban sa among yuta mahimong mga ulipon kang Paraon; ug hatagi kami ug binhi aron kami mabuhi ug dili mamatay ug ang among yuta dili mahimong biniyaan.”+ 20  Busa gipalit ni Jose ang tanang yuta sa mga Ehiptohanon alang kang Paraon,+ tungod kay ang mga Ehiptohanon nagbaligya man ang matag usa sa iyang uma, kay ang gutom kusganong mihakgom kanila; ug ang yuta naiya ni Paraon. 21  Kon bahin sa katawhan, iyang gidala sila ngadto sa mga siyudad gikan sa usa ka tumoy sa teritoryo sa Ehipto hangtod sa pikas tumoy niini.+ 22  Ang yuta lamang sa mga saserdote ang wala niya palita,+ tungod kay ang mga rasyon sa mga saserdote maoy gikan kang Paraon ug sila mikaon sa mga rasyon nga gihatag ni Paraon kanila.+ Mao nga wala nila ibaligya ang ilang yuta.+ 23  Unya si Jose miingon sa katawhan: “Tan-awa, ako nagpalit kaninyo niining adlawa ug sa inyong yuta alang kang Paraon. Ania ang binhi alang kaninyo, ug pugsan gayod ninyo ang yuta niini.+ 24  Kon magpatungha na kinig abot,+ niana inyong ihatag kang Paraon ang ikalima ka bahin,+ apan ang upat ka bahin mainyo ingong binhi alang sa yuta ug ingong pagkaon alang kaninyo ug alang niadtong anaa sa inyong mga balay ug alang sa inyong mga bata.”+ 25  Busa sila miingon: “Natipigan mo ang among mga kinabuhi.+ Tugoti nga makakaplag kami ug pabor sa mga mata sa akong ginoo, ug kami mahimong mga ulipon kang Paraon.”+ 26  Ug gihimo kini ni Jose nga mando hangtod niining adlawa diha sa gipanag-iyang kayutaan sa Ehipto aron si Paraon makabaton sa ikalima ka bahin. Ang yuta lamang sa mga saserdote ingong lahi nga grupo ang wala maiya ni Paraon.+ 27  Ug si Israel nagpadayon sa pagpuyo sa yuta sa Ehipto, sa yuta sa Gosen;+ ug sila nahiluna diha niana ug nagmabungahon ug nagdaghan pag-ayo.+ 28  Ug si Jacob nagpuyo sa yuta sa Ehipto sulod sa napulog-pito ka tuig, mao nga ang mga adlaw ni Jacob, ang mga tuig sa iyang kinabuhi, miabot ug usa ka gatos ug kap-atag-pito ka tuig.+ 29  Sa inanay ang mga adlaw nagkaduol alang kang Israel nga mamatay.+ Busa iyang gitawag ang iyang anak nga si Jose ug miingon kaniya: “Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata, ibutang ang imong kamot, palihog, ilalom sa akong paa,+ ug ikaw magpakita gayod ug mahigugmaong-kalulot ug pagkakasaligan kanako.+ (Palihog, ayaw ako ilubong sa Ehipto.)+ 30  Ug ako mohigda uban sa akong mga amahan,+ ug ikaw magdala kanako gawas sa Ehipto ug maglubong kanako sa ilang lubnganan.”+ Busa siya miingon: “Ako mobuhat sa pagtuman sa imong pulong.” 31  Unya siya miingon: “Panumpa kanako.” Busa siya nanumpa kaniya.+ Niana si Israel mihapa ibabaw sa ulohan sa higdaanan.+

Mga Footnote