Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 42:1-38

42  Sa ulahi nakita ni Jacob nga may mga lugas sa Ehipto.+ Unya si Jacob miingon sa iyang mga anak nga lalaki: “Nganong nagpadayon kamo sa pagtinan-away sa usag usa?”  Ug siya midugang: “Ania, nadungog ko nga may mga lugas sa Ehipto.+ Umadto kamo didto ug pagpalit didto alang kanato, aron kita magpabiling buhi ug dili mamatay.”  Busa ang napulo ka igsoong lalaki+ ni Jose miadto sa pagpalit ug mga lugas sa Ehipto.  Apan si Jacob wala magpaadto kang Benjamin,+ nga igsoon ni Jose, kuyog sa iyang ubang mga igsoon, tungod kay siya miingon: “Basin unyag usa ka makamatay nga aksidente ang modangat kaniya.”+  Busa mikuyog ang mga anak nga lalaki ni Israel sa uban nga nangadto aron mopalit, tungod kay ang gutom naglungtad man sa yuta sa Canaan.+  Ug si Jose mao ang diha sa gahom ibabaw sa yuta.+ Siya mao ang namaligya ngadto sa tanang katawhan sa yuta.+ Busa ang mga igsoon ni Jose miabot ug miyukbo kaniya nga ang ilang mga nawong ngadto sa yuta.+  Sa dihang nakita ni Jose ang iyang mga igsoon, siya dayon nakaila kanila, apan siya naghimo sa iyang kaugalingon nga dili mailhan kanila.+ Busa siya misulti nga maharason kanila ug miingon kanila: “Diin kamo gikan?” nga niini sila miingon: “Gikan sa yuta sa Canaan sa pagpalit ug kalan-on.”+  Sa ingon nailhan ni Jose ang iyang mga igsoon, apan sila wala makaila kaniya.  Dihadiha si Jose nahinumdom sa mga damgo nga iyang gidamgo labot kanila,+ ug siya miingon kanila: “Mga espiya kamo! Mianhi kamo aron tan-awon ang bukas nga kahimtang sa yuta!”+ 10  Unya sila miingon kaniya: “Dili, akong ginoo,+ kondili ang imong mga alagad+ mianhi sa pagpalit ug kalan-on. 11  Kaming tanan mga anak sa usa lamang ka tawo. Matul-id kami nga mga tawo. Ang imong mga alagad dili mga espiya.”+ 12  Apan siya miingon kanila: “Dili kana tinuod! Tungod kay kamo mianhi aron sa pagtan-aw sa bukas nga kahimtang sa yuta!”+ 13  Niini sila miingon: “Ang imong mga alagad napulog-duha ka magsoon.+ Kami mga anak sa usa lamang ka tawo+ sa yuta sa Canaan; ug ang kamanghoran atua karon kauban sa among amahan,+ apan ang usa wala na.”+ 14  Bisan pa niana, si Jose miingon kanila: “Mao nga ako misulti kaninyo, sa pag-ingon, ‘Mga espiya kamo!’ 15  Pinaagi niini kamo masulayan. Ingon nga si Paraon buhi, dili kamo makagula dinhi gawas kon makaanhi dinhi ang inyong kamanghorang igsoon.+ 16  Ipadala ang usa kaninyo aron iyang makuha ang inyong igsoon samtang kamo mga ginapos, aron ang inyong mga pulong masuta ingon nga kamatuoran sa inyong kahimtang.+ Ug kon dili, nan, ingon nga si Paraon buhi, kamo mga espiya.” 17  Niana siya nagbilanggo kanila sa tingob sulod sa tulo ka adlaw. 18  Human niana si Jose miingon kanila sa ikatulo ka adlaw: “Buhata kini ug magpabiling buhi. Nahadlok+ ako sa matuod nga Diyos. 19  Kon kamo matul-id, ang usa sa inyong mga igsoon magpabiling ginapos sa inyong bilanggoan,+ apan ang uban kaninyo makalakaw, sa pagdalag mga lugas alang sa gutom didto sa inyong mga balay.+ 20  Unya dad-on ninyo ang inyong kamanghorang igsoong lalaki nganhi kanako, aron ang inyong mga pulong makaplagang kasaligan; ug kamo dili mamatay.”+ Ug sila nagbuhat niana. 21  Ug sila miingon sa usag usa: “Sa walay duhaduha kita sad-an maylabot sa atong igsoon,+ tungod kay atong nakita ang kasakit sa iyang kalag sa dihang siya nagpakiluoy kanato, apan kita wala mamati. Mao nga kini nga kasakit midangat kanato.”+ 22  Unya si Ruben mitubag kanila, nga nag-ingon: “Dili ba gisultihan ko kamo, ‘Ayaw pagpakasala batok sa bata,’ apan kamo wala mamati?+ Ug karon ang iyang dugo, ania, kini tinong ginasingil.”+ 23  Kon bahin kanila, sila wala mahibalo nga si Jose namati, tungod kay dihay tighubad tali kanila. 24  Busa siya mipahilayo gikan kanila ug mihilak.+ Unya siya mibalik kanila ug misulti kanila ug nagkuha kang Simeon+ gikan kanila ug naggapos kaniya atubangan sa ilang mga mata.+ 25  Human niana si Jose mimando, ug ilang gipuno sa mga lugas ang ilang mga sudlanan. Ingon man, kinahanglan nilang iuli ang salapi sa mga lalaki nganha sa sako sa matag usa+ ug maghatag kanilag mga balon alang sa panaw.+ Busa gibuhat kana ngadto kanila. 26  Busa sila nagluwan sa ilang pagkaon nga mga lugas diha sa ilang mga asno ug nanglakaw gikan didto. 27  Sa dihang ang usa nagbukas sa iyang sako aron hatagan ug kompay ang iyang asno didto sa balay-abotanan,+ iyang nakita ang iyang salapi, ug ania, kini diha sa baba sa iyang sako.+ 28  Niana siya miingon sa iyang mga igsoon: “Ang akong salapi giuli ug karon ania kini sa akong sako!” Niana ang ilang mga kasingkasing nahugno, mao nga sila miliso nga nangurog ang usa ngadto sa usa,+ nga nag-ingon: “Unsa kining gibuhat sa Diyos kanato?”+ 29  Sa kataposan sila nahiabot kang Jacob nga ilang amahan sa yuta sa Canaan ug nagsulti kaniya sa tanang butang nga nahitabo kanila, nga nag-ingon: 30  “Ang tawo nga ginoo sa yuta nakigsulti nga maharason kanamo,+ sanglit giisip niya nga kami mga tawong nangespiya sa yuta.+ 31  Apan kami miingon kaniya, ‘Kami mga tawong matul-id.+ Dili kami mga espiya. 32  Napulog-duha kami ka magsoong lalaki,+ ang mga anak nga lalaki sa among amahan.+ Ang usa wala na,+ ug ang kamanghoran kauban karon sa among amahan sa yuta sa Canaan.’+ 33  Apan ang lalaki nga maoy ginoo sa yuta miingon kanamo,+ ‘Pinaagi niini akong mahibaloan nga kamo matul-id:+ Ipabilin ang usa sa inyong igsoon uban kanako.+ Unya pagdala kamog makaon alang sa gutom sa inyong mga balay ug lakaw.+ 34  Ug dad-a ang inyong kamanghorang igsoon kanako, aron akong mahibaloan nga kamo dili mga espiya kondili kamo matul-id. Ang inyong igsoon akong iuli kaninyo, ug kamo makapamatigayon dinhi sa yuta.’”+ 35  Ug nahitabo nga sa dihang gihaw-asan nila ang ilang mga sako, ania, ang pinutos nga salapi sa matag usa diha sa iyang sako. Ug sila ingon man ang ilang amahan nakakita sa ilang mga pinutos nga salapi, ug sila nangahadlok. 36  Unya si Jacob nga ilang amahan mipatugbaw sa pag-ingon kanila: “Tungod kay ako ang gihimo ninyong nagbangotan!+ Si Jose wala na ug si Simeon wala na,+ ug si Benjamin kuhaon pa ninyo! Kanako midangat kining tanan!” 37  Apan si Ruben miingon sa iyang amahan: “Ang akong duha ka anak nga lalaki mahimong patyon nimo kon ako dili magdala kaniya pagbalik nganha kanimo.+ Itugyan siya sa akong pag-atiman, ug ako ang mag-uli kaniya nganha kanimo.”+ 38  Apan, siya miingon: “Ang akong anak dili mouban kaninyo, tungod kay ang iyang igsoon patay na ug siya na lang ang nahibilin.+ Kon ang usa ka makamatay nga aksidente modangat kaniya diha sa dalan nga inyong pagalaktan, nan kamo magdala gayod sa akong mga uban nga may kaguol ngadto sa Sheol.”+

Mga Footnote