Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 40:1-23

40  Karon human niining mga butanga nahitabo nga ang magtitiing+ sa hari sa Ehipto ug ang panadero nakasala batok sa ilang ginoo nga hari sa Ehipto.+  Ug nasuko si Paraon sa iyang duha ka opisyal,+ sa pangulo sa mga magtitiing ug sa pangulo sa mga panadero.+  Busa gitugyan niya sila ngadto sa bilanggoan sa balay sa pangulo sa mga bantay,+ ngadto sa bilanggoan,+ ang dapit diin si Jose nabilanggo.  Unya ang pangulo sa mga bantay nagtudlo kang Jose aron makauban nila sa pagsilbi kanila;+ ug sila nagpabilin sa bilanggoan sulod sa pipila ka adlaw.  Ug silang duha nagdamgo ug usa ka damgo,+ ang matag usa sa iyang kaugalingong damgo usa niana ka gabii,+ ang matag usa sa iyang damgo nga may kaugalingong hubad niini,+ ang magtitiing ug ang panadero sa hari sa Ehipto nga mga binilanggo sa bilanggoan.+  Sa dihang si Jose misulod ngadto kanila sa pagkabuntag ug nakita sila, aw, ania, sila nagminghoy.+  Ug siya nagpakisayod sa mga opisyal ni Paraon nga diha uban kaniya sa bilanggoan sa balay sa iyang agalon, nga nag-ingon: “Unsay hinungdan nga nagkisdom ang inyong mga nawong karong adlawa?”+  Niini sila miingon kaniya: “Kami nagdamgo ug usa ka damgo, ug walay tighubad kanamo.” Busa si Jose miingon kanila: “Dili ba ang mga paghubad iya man sa Diyos?+ Iasoy kini kanako, palihog.”  Ug ang pangulo sa mga magtitiing nag-asoy sa iyang damgo ngadto kang Jose ug nag-ingon kaniya: “Sa akong damgo, aw, ania, dihay usa ka punoan sa paras sa akong atubangan. 10  Ug sa paras dihay tulo ka gagmayng sanga, ug dayag nga nanalingsing kini.+ Kini namulak. Ang mga pungpong niini nagpahinog sa ilang mga ubas. 11  Ug ang kopa ni Paraon diha sa akong kamot, ug akong gikuha ang mga ubas ug gipamuga kini ngadto sa kopa ni Paraon.+ Human niana akong gihatag ang kopa ngadto sa kamot ni Paraon.”+ 12  Unya si Jose miingon kaniya: “Kini mao ang hubad niini:+ Ang tulo ka gagmayng sanga maoy tulo ka adlaw. 13  Sa tulo ka adlaw gikan karon si Paraon mag-isa sa imong ulo ug siya tinong magpabalik kanimo sa imong katungdanan;+ ug ikaw tinong maghatag sa kopa ni Paraon ngadto sa iyang kamot, sumala sa kanhing nabatasan sa dihang ikaw nag-alagad ingong iyang magtitiing.+ 14  Bisan pa niana, hinumdomi gayod ako sa dihang maayo na ang imong kahimtang,+ ug palihog, pakitai gayod ako ug mahigugmaong-kalulot ug hisgoti ako ngadto kang Paraon,+ ug pagawason mo gayod ako niining balaya. 15  Kay ako sa pagkatinuod gidagit gikan sa yuta sa mga Hebreohanon;+ ug dinhi usab ako walay gibuhat nga bisan unsa nga tungod niana ako ilang ibalhog sa bilanggoanang gahong.”+ 16  Sa dihang nakita sa pangulo sa mga panadero nga siya naghubad ug butang nga maayo, siya, usab, miingon kang Jose: “Ako usab diha sa akong damgo, ug ania, dihay tulo ka bukag sa puting tinapay diha sa akong ulo, 17  ug sa kinaibabwan nga bukag diha ang tanang matang sa kan-onon alang kang Paraon,+ ang produkto sa usa ka panadero, ug dihay mga langgam+ nga nangaon niini gikan sa bukag sa ibabaw sa akong ulo.” 18  Unya si Jose mitubag ug miingon: “Kini mao ang hubad niini:+ Ang tulo ka bukag maoy tulo ka adlaw. 19  Sa tulo ka adlaw gikan karon si Paraon mag-isa sa imong ulo gikan kanimo ug magbitay gayod kanimo diha sa usa ka estaka;+ ug ang mga langgam magkaon gayod sa imong unod gikan kanimo.”+ 20  Karon sa ikatulong adlaw maoy adlawng-natawhan+ ni Paraon, ug siya naghimog kombira alang sa tanan niyang mga alagad ug nag-isa sa ulo sa pangulo sa mga magtitiing ug sa ulo sa pangulo sa mga panadero taliwala sa iyang mga alagad.+ 21  Busa iyang gibalik ang pangulo sa mga magtitiing ngadto sa iyang puwesto sa pagkamagtitiing,+ ug siya nagpadayon paghatag sa kopa ngadto sa kamot ni Paraon. 22  Apan ang pangulo sa mga panadero iyang gibitay,+ ingon sa gihatag nga hubad ni Jose kanila.+ 23  Hinunoa, ang pangulo sa mga magtitiing wala mahinumdom kang Jose ug nagpadayon sa paghikalimot kaniya.+

Mga Footnote