Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 39:1-23

39  Kon bahin kang Jose, siya gidala ngadto sa Ehipto,+ ug si Potipar,+ nga usa ka opisyal ni Paraon, ang pangulo sa mga bantay, nga usa ka Ehiptohanon, ang nakapalit kaniya gikan sa kamot sa mga Ismaelinhon+ nga nagdala kaniya didto.  Apan si Jehova nag-uban kang Jose, mao nga siya nahimong usa ka tawong malamposon+ ug nahimong tagdumala sa balay sa iyang agalon, ang Ehiptohanon.  Ug nakita sa iyang agalon nga si Jehova nag-uban kaniya ug si Jehova nagpalampos sa tanan nga gibuhat sa iyang kamot.  Ug si Jose padayong nakakaplag ug pabor diha sa iyang mga mata ug padayong nagsilbi kaniya, mao nga siya nagtudlo kaniya nga tagdumala sa iyang balay,+ ug ang tanan nga iyaha iyang gihatag ngadto sa iyang kamot.  Ug nahitabo nga sukad nga iyang gitudlo siya nga tagdumala sa iyang balay ug tinugyanan sa tanan nga iyaha si Jehova nagpadayon sa pagpanalangin sa balay sa Ehiptohanon tungod kang Jose, ug ang panalangin ni Jehova midangat sa tanan niyang nabatonan diha sa balay ug diha sa uma.+  Sa kataposan gisalig niya ang tanang butang nga iyaha diha sa kamot ni Jose;+ ug siya wala mahibalo kon may diha pa ba kaniya gawas sa tinapay nga iyang gikaon. Dugang pa, si Jose nagdako nga ambongan sa pamarog ug sa panagway.  Karon human niining mga butanga nahitabo nga ang asawa sa iyang agalon misugod pagyahat sa iyang mga mata+ kang Jose ug miingon: “Dulog kanako.”+  Apan siya modumili+ ug moingon sa asawa sa iyang agalon: “Ania, ang akong agalon wala mahibalo kon unsay ania kanako dinhi sa balay, ug ang tanang butang nga iyaha iyang gitugyan sa akong kamot.+  Walay usa nga labaw niining balaya kay kanako, ug wala niya idili kanako ang bisan unsang butang gawas kanimo, tungod kay ikaw iyang asawa.+ Busa unsaon ko pagbuhat kining dakong pagkadaotan ug makasala gayod batok sa Diyos?”+ 10  Busa nahitabo nga sa nagasulti siya kang Jose sa adlaw-adlaw siya wala gayod mamati kaniya sa pagdulog kaniya, sa pagpabilin uban kaniya.+ 11  Apan nahitabo nga niining adlawa ingon sa ubang mga adlaw siya misulod sa balay aron sa pagbuhat sa iyang buluhaton, ug walay mga tawo sa balay nga didto sa balay.+ 12  Unya iyang gihawiran siya sa iyang besti,+ nga nag-ingon: “Dulog kanako!”+ Apan iyang nabiyaan ang iyang besti diha sa iyang kamot ug mikalagiw ug migula sa gawas.+ 13  Busa nahitabo nga sa pagkakita gayod niya nga iyang nabiyaan ang iyang besti diha sa iyang kamot aron sa pagkalagiw sa gawas, 14  siya misinggit sa mga tawo sa iyang balay ug miingon kanila: “Tan-awa! Siya nagdala nganhi kanato ug usa ka tawo, usa ka Hebreohanon, aron sa paghimo kanato nga kataw-anan. Siya mianhi kanako aron sa paghigda uban kanako, apan ako misinggit sa kinatas-an sa akong tingog.+ 15  Ug nahitabo nga sa iyang pagkadungog nga ako mipatugbaw sa akong tingog ug misinggit, niana iyang nabiyaan ang iyang besti sa akong kiliran ug mikalagiw ug migula ngadto sa gawas.” 16  Human niana iyang gibutang tupad kaniya ang besti ni Jose hangtod nga miabot ang iyang agalon sa iyang balay.+ 17  Unya siya misulti kaniya sumala niining mga pulonga, nga nag-ingon: “Ang Hebreohanong alagad nga imong gidala dinhi kanamo mianhi kanako aron sa paghimo kanako nga kataw-anan. 18  Apan nahitabo nga sa dihang ako mipatugbaw sa akong tingog ug misinggit, niana iyang nabiyaan ang iyang besti tupad kanako ug mikalagiw sa gawas.”+ 19  Ang nahitabo mao nga sa pagkadungog gayod sa iyang agalon sa mga pulong sa iyang asawa nga iyang gisulti kaniya, nga nag-ingon: “Ingon niini ug niini ang gibuhat sa imong alagad kanako,” ang iyang kasuko misilaob.+ 20  Busa ang agalon ni Jose nagdala kaniya ug nagtugyan kaniya sa bilanggoan, ang dapit diin gibilanggo ang mga binilanggo sa hari, ug siya nagpabilin didto sa bilanggoan.+ 21  Apan, si Jehova nagpadayon sa pag-uban kang Jose ug nagpadayon sa pagpakitag mahigugmaong-kalulot kaniya ug nagtugot kaniya nga makakaplag ug pabor sa mga mata sa pangulong opisyal sa bilanggoan.+ 22  Busa ang pangulong opisyal sa bilanggoan nagtugyan ngadto sa kamot ni Jose sa tanang binilanggo nga diha sa bilanggoan; ug ang tanan nga ilang gibuhat didto siya mao ang nagpabuhat niini.+ 23  Ang pangulong opisyal sa bilanggoan wala gayod mag-atiman sa bisan unsa nga diha sa iyang kamot, tungod kay si Jehova nag-uban kang Jose ug ang iyang ginabuhat gipalampos ni Jehova.+

Mga Footnote