Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 38:1-30

38  Karon sa kasamtangan nahitabo nga sa dihang mibiya si Juda gikan sa iyang mga igsoon siya nagpatindog sa iyang tolda duol sa usa ka tawo, usa ka Adulamhanon,+ ug ang iyang ngalan mao si Hira.  Ug didto si Juda nakakita sa anak nga babaye sa usa ka Canaanhon,+ ug ang iyang ngalan mao si Shua. Busa siya nagkuha kaniya ug nakigdulog kaniya.  Ug siya nagmabdos. Sa ulahi siya nanganak ug anak nga lalaki ug si Juda nagtawag sa iyang ngalan nga Er.+  Siya nagmabdos pag-usab. Sa paglabay sa panahon siya nanganak ug anak nga lalaki ug nagtawag sa iyang ngalan nga Onan.  Sa lain pang higayon siya nanganak ug anak nga lalaki ug unya nagtawag sa iyang ngalan nga Sela. Karon nahitabo nga didto si Juda sa Akzib sa panahon sa iyang pagpanganak kaniya.+  Sa paglabay sa panahon si Juda nagkuha ug asawa alang kang Er nga iyang panganay, ug ang iyang ngalan mao si Tamar.+  Apan si Er, nga panganay ni Juda, nahimong daotan sa mga mata ni Jehova;+ busa si Jehova nagpatay kaniya.+  Tungod niana si Juda miingon kang Onan: “Pakigdulog sa asawa sa imong igsoon ug himoa ang kaminyoon sa bayaw nga lalaki uban kaniya ug pagpatunghag kaliwat alang sa imong igsoong lalaki.”+  Apan si Onan nahibalo nga ang kaliwat dili maiya;+ ug nahitabo nga sa dihang nakigdulog siya sa asawa sa iyang igsoon siya nag-usik sa iyang binhi nganha sa yuta aron dili hatagan ug kaliwat ang iyang igsoong lalaki.+ 10  Karon ang iyang gibuhat maoy daotan sa mga mata ni Jehova;+ mao nga siya nagpatay usab kaniya.+ 11  Busa si Juda miingon kang Tamar nga iyang umagad nga babaye: “Puyo ingong balo sa balay sa imong amahan hangtod nga si Sela nga akong anak nga lalaki modako na.”+ Kay siya miingon sa iyang kaugalingon: “Basin mamatay usab siya sama sa iyang mga igsoong lalaki.”+ Busa si Tamar miadto ug mipadayon sa pagpuyo sa balay sa iyang kaugalingong amahan.+ 12  Busa ang mga adlaw midaghan ug ang anak nga babaye ni Shua, asawa ni Juda,+ namatay; ug gituman ni Juda ang yugto sa pagbangotan.+ Human niana siya miadto sa mga tigtupi sa iyang mga karnero, siya ug si Hira nga iyang kauban nga Adulamhanon,+ ngadto sa Timnah.+ 13  Unya gisulti kini kang Tamar: “Ania, ang imong ugangang lalaki mitungas ngadto sa Timnah sa pagtupi sa iyang mga karnero.”+ 14  Niana iyang gihukas ang mga besti sa iyang pagkabalo ug nagtabon sa iyang kaugalingon sa usa ka panyolon ug nagpandong ug milingkod sa ganghaan sa Enaim, nga diha sa dalan paingon sa Timnah. Kay nakita niya nga si Sela midako na apan siya wala ihatag ingong asawa ngadto kaniya.+ 15  Sa pagkakita ni Juda kaniya, siya dihadiha nag-isip kaniya nga usa ka pampam,+ tungod kay siya nagtabon man sa iyang nawong.+ 16  Busa siya miadto kaniya daplin sa dalan ug miingon: “Tugoti ako, palihog, nga makigdulog kanimo.”+ Kay siya wala mahibalo nga siya iyang umagad nga babaye.+ Hinunoa, siya miingon: “Unsay imong ihatag kanako aron ikaw makadulog kanako?”+ 17  Niini siya miingon: “Ako magpadalag usa ka nating kanding gikan sa panon.” Apan siya miingon: “Maghatag ka ba ug garantiya hangtod nga imong ikapadala kini?”+ 18  Ug siya nagpadayon: “Unsang garantiya ang akong ihatag kanimo?” nga niini siya miingon: “Ang imong timbre nga singsing+ ug ang imong kordon ug ang imong sungkod nga anaa sa imong kamot.” Unya kini sila iyang gihatag kaniya ug nakigdulog kaniya, mao nga siya nagmabdos pinaagi kaniya. 19  Human niana siya mibangon ug milakaw ug naghukas sa iyang panyolon ug nagbesti sa iyang kaugalingon sa mga besti sa iyang pagkabalo.+ 20  Ug si Juda nagpadala sa nating kanding pinaagi sa kamot sa iyang kauban nga Adulamhanon+ aron sa pagkuhag balik sa garantiya gikan sa kamot sa babaye, apan siya wala gayod makakaplag kaniya. 21  Ug siya nagpakisayod sa mga tawo sa dapit sa maong babaye, nga nag-ingon: “Hain man kadtong pampam sa templo sa Enaim diha sa dalan?” Apan sila nag-ingon: “Wala gayoy pampam sa templo+ nga nakaanhi niining dapita sukad.” 22  Sa kataposan siya mibalik kang Juda ug miingon: “Wala gayod ako makakaplag kaniya ug, gawas pa, ang mga tawo sa maong dapit miingon, ‘Wala gayoy pampam sa templo nga nakaanhi niining dapita sukad.’” 23  Busa si Juda miingon: “Pasagdi na lang nga maiya kadtong mga butanga, aron dili kita matamay.+ Basta, akong gipadala kining nating kanding, apan ikaw—ikaw wala gayod makakaplag kaniya.” 24  Apan, mga tulo ka bulan sa ulahi nahitabo nga gisugilon kini kang Juda: “Si Tamar nga imong umagad nga babaye nagpakapampam,+ ug ania, siya usab nagmabdos+ tungod sa iyang pagpamampam.” Niana si Juda miingon: “Dad-on ninyo siya sa gawas ug sunogon siya.”+ 25  Sa dihang gidala na siya sa gawas siya nagpasugo ngadto sa iyang ugangang lalaki, nga nag-ingon: “Pinaagi sa lalaki nga tag-iya niining mga butanga ako mabdos.”+ Ug siya midugang: “Susiha,+ palihog, kon kang kinsa kining mga butanga, ang timbre nga singsing ug ang kordon ug ang sungkod.”+ 26  Unya si Juda nagsusi niini ug miingon:+ “Matarong pa siya kay kanako,+ tungod kay wala ko siya ihatag kang Sela nga akong anak nga lalaki.”+ Ug siya wala na makigdulog pa kaniya human niadto.+ 27  Karon nahitabo nga sa panahon sa iyang pagpanganak, aw, ania, dihay kaluha sa iyang tiyan. 28  Dugang pa, nahitabo nga sa dihang nanganak siya ang usa mituy-od sa iyang kamot, ug ang mananabang dihadiha nagkuha ug naghikot ug sanag-pulang higot diha sa iyang kamot, nga nag-ingon: “Kining usa migula nga una.” 29  Sa kataposan nahitabo nga sa pagbira gayod niyag balik sa iyang kamot, aw, ania, ang iyang igsoong lalaki migula, mao nga siya mipatugbaw sa pag-ingon: “Unsay buot mong ipasabot niini, nga ikaw nagpahinabog pagkasisi sa batadbatad alang sa imong kaugalingon?” Busa ang iyang ngalan gitawag nga Perez.+ 30  Ug human niana migula ang iyang igsoon kansang kamot diha ang sanag-pulang higot ug ang iyang ngalan gitawag nga Zera.+

Mga Footnote