Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 35:1-29

35  Human niana ang Diyos miingon kang Jacob: “Tindog, tungas ngadto sa Bethel ug puyo didto,+ ug paghimog halaran didto alang sa matuod nga Diyos nga nagpakita kanimo sa dihang ikaw mikalagiw gikan kang Esau nga imong igsoon.”+  Unya si Jacob miingon sa iyang panimalay ug sa tanang uban kaniya: “Isalikway ang langyawng mga diyos nga anaa sa inyong taliwala+ ug paghinlo sa inyong kaugalingon ug pag-ilis sa inyong mga kupo,+  ug manindog kita ug manungas kita ngadto sa Bethel. Ug didto ako maghimog usa ka halaran alang sa matuod nga Diyos nga mitubag kanako sa adlaw sa akong kasakit+ sa pagkaagi nga siya nag-uban kanako sa dalan nga akong gilaktan.”+  Busa ilang gihatag kang Jacob ang tanang langyawng mga diyos+ nga diha sa ilang mga kamot ug ang mga ariyos nga diha sa ilang mga dalunggan, ug gitagoan+ kini ni Jacob ilalom sa dakong kahoy nga duol sa Sekem.  Human niana sila mibiya, ug ang kalisang sa Diyos midangat sa mga siyudad nga naglibot kanila,+ mao nga sila wala mogukod sa mga anak ni Jacob.  Sa kataposan si Jacob nahiabot sa Luz,+ nga diha sa yuta sa Canaan, buot ingnon, Bethel, siya ug ang tanang katawhan nga uban kaniya.  Unya nagtukod siya didto ug usa ka halaran ug nagtawag sa maong dapit nga El-bethel, tungod kay didto ang matuod nga Diyos nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kaniya sa panahon sa iyang paglayas gikan sa iyang igsoon.+  Sa ulahi si Debora+ nga iwa ni Rebeca namatay ug gilubong didto sa tiilan sa Bethel ilalom sa usa ka nagbuntaog nga kahoy. Busa siya nagtawag sa ngalan niini nga Alon-bacut.  Ang Diyos karon nagpakita kang Jacob sa makausa pa sa panahon sa iyang pag-abot gikan sa Padan-aram+ ug nagpanalangin kaniya.+ 10  Ug ang Diyos miingon kaniya: “Ang imong ngalan mao si Jacob.+ Dili na pagatawgon ang imong ngalan nga Jacob, kondili Israel na ang imong ngalan.” Ug siya nagtawag sa iyang ngalan nga Israel.+ 11  Ug ang Diyos sa dugang miingon kaniya: “Ako ang Diyos nga Labing Gamhanan.+ Magmabungahon ug magdaghan ka. Mga nasod ug kongregasyon sa mga nasod mogula gikan kanimo, ug mga hari mogula gikan sa imong balat-ang.+ 12  Kon bahin sa yuta nga akong gihatag kang Abraham ug kang Isaac, kanimo akong ihatag kini, ug sa imong binhi+ sunod kanimo akong ihatag ang yuta.”+ 13  Human niana ang Diyos misaka gikan sa ibabaw niya sa dapit diin siya nakigsulti kaniya.+ 14  Busa si Jacob nagpatindog ug usa ka haligi sa dapit diin siya nakigsulti kaniya,+ usa ka haligi nga bato, ug siya nagbubo niini ug halad-nga-ilimnon ug nagbubo niini ug lana.+ 15  Ug si Jacob nagpadayon sa pagtawag sa ngalan sa maong dapit diin ang Diyos nakigsulti kaniya nga Bethel.+ 16  Unya sila mibiya sa Bethel. Ug samtang layolayo pa una makadangat sa Eprat,+ si Raquel nanganak, ug naglisod siya sa pagpanganak.+ 17  Niana samtang naglisod siya sa pagpanganak ang mananabang miingon kaniya: “Ayaw kahadlok, kay makabaton ka usab niining anak nga lalaki.”+ 18  Ug nahitabo samtang migula ang iyang kalag+ (tungod kay siya namatay man)+ iyang gitawag ang iyang ngalan nga Ben-oni; apan ang iyang amahan nagtawag kaniya nga Benjamin.+ 19  Busa si Raquel namatay ug gilubong samtang nagpaingon sila sa Eprat, buot ingnon, Betlehem.+ 20  Busa si Jacob nagpatindog ug usa ka haligi sa ibabaw sa iyang lubnganan. Kini ang haligi sa lubnganan ni Raquel hangtod niining adlawa.+ 21  Human niana si Israel mibiya ug nagpatindog sa iyang tolda sa gilay-on nga saylo sa torre sa Eder.+ 22  Ug nahitabo nga samtang nagpuyo+ si Israel nianang yutaa nga kausa niana si Ruben miadto ug mihigda uban kang Bilha nga puyopuyo sa iyang amahan, ug si Israel nakabalita niini.+ Busa dihay napulog-duha ka anak nga lalaki ni Jacob. 23  Ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Lea mao si Ruben+ nga panganay ni Jacob ug si Simeon ug si Levi ug si Juda ug si Isacar ug si Zabulon. 24  Ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Raquel mao si Jose ug si Benjamin. 25  Ug ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Bilha, sulugoong babaye ni Raquel, mao si Dan ug si Neptali. 26  Ug ang mga anak nga lalaki pinaagi kang Zilpa, sulugoong babaye ni Lea, mao si Gad ug si Aser. Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga nangatawo kaniya sa Padan-aram. 27  Sa kataposan si Jacob nakaabot kang Isaac nga iyang amahan didto sa Mamre,+ sa Kiriat-arba,+ buot ingnon, Hebron, diin si Abraham ug usab si Isaac nagpuyo ingong mga langyaw.+ 28  Ug ang mga adlaw ni Isaac miabot ug usa ka gatos ug kawaloan ka tuig.+ 29  Human niana si Isaac nabugtoan sa gininhawa ug namatay ug gitigom ngadto sa iyang katawhan, tigulang ug tagbaw sa mga adlaw,+ ug si Esau ug si Jacob nga iyang mga anak naglubong kaniya.+

Mga Footnote