Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 34:1-31

34  Karon si Dina nga anak nga babaye ni Lea,+ nga iyang gipanganak kang Jacob, mag-adtoan sa pagtan-aw+ sa mga anak nga babaye sa yuta.+  Ug si Sekem nga anak nga lalaki ni Hamor nga Hivihanon,+ usa ka pangulo sa yuta, nakakita kaniya ug unya nagkuha kaniya ug mihigda uban kaniya ug miamong-among kaniya.+  Ug ang iyang kalag nalambigit kang Dina nga anak nga babaye ni Jacob, ug siya nahigugma sa batan-ong babaye ug nagsulti nga madanihon ngadto sa batan-ong babaye.  Sa kataposan si Sekem miingon kang Hamor nga iyang amahan:+ “Kuhaa alang kanako kining batan-ong babaye ingong asawa.”+  Ug nadungog ni Jacob nga siya naghugaw kang Dina nga iyang anak nga babaye. Ug ang iyang mga anak nga lalaki nahitabo nga didto sa iyang panon sa mga hayop sa kapatagan;+ ug si Jacob nagpakahilom hangtod nga sila makasulod.+  Sa ulahi si Hamor, amahan ni Sekem, migula ngadto kang Jacob aron makigsulti kaniya.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jacob miabot gikan sa kapatagan sa dihang ilang nadungog kini; ug ang mga lalaki nasakitan sa ilang mga pagbati ug sila nangasuko pag-ayo,+ tungod kay siya nakahimog makauulaw nga kabuangan batok sa Israel sa paghigda uban sa anak nga babaye ni Jacob,+ samtang walay sama niana nga angay pagabuhaton.+  Ug si Hamor nakigsulti kanila, nga nag-ingon: “Kon bahin kang Sekem nga akong anak nga lalaki, ang iyang kalag nalangkit sa inyong anak nga babaye.+ Ihatag siya, palihog, ngadto kaniya ingong asawa,+  ug paghimog mga pakig-alyansa sa kaminyoon uban kanamo.+ Ang inyong mga anak nga babaye inyong ihatag kanamo, ug ang among mga anak nga babaye inyong kuhaon alang sa inyong kaugalingon.+ 10  Ug uban kanamo kamo makapuyo, ug ang yuta mabatonan ninyo. Puyo ug magpatigayon kamo dinhi niini ug magpahiluna dinhi niini.”+ 11  Unya si Sekem miingon sa iyang amahan ug sa iyang mga igsoong lalaki: “Tugoti ako nga makakaplag ug pabor sa inyong mga mata, ug bisan unsay inyong isulti kanako ako kining ihatag. 12  Patas-i pag-ayo ang bugay nga salapi ug ang gasa nga ipahamtang kanako,+ ug ako andam sa paghatag sumala sa inyong isulti kanako; ihatag lamang kanako ang batan-ong babaye ingong asawa.” 13  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jacob mitubag kang Sekem ug kang Hamor nga iyang amahan uban ang limbong ug misulti sa ingon tungod kay siya naghugaw kang Dina nga ilang igsoon.+ 14  Ug sila miingon ngadto kanila: “Dili namo mahimo ang maong butang, nga ihatag ang among igsoong babaye ngadto sa usa ka lalaki nga adunay yamis,+ tungod kay usa kana ka kaulawan kanamo. 15  Niini lamang nga kondisyon nga kami makahatag ug pag-uyon kaninyo, nga kamo mahisama kanamo, pinaagi sa pagpatuli sa matag lalaki kaninyo.+ 16  Niana kami tinong maghatag sa among mga anak nga babaye kaninyo, ug ang inyong mga anak nga babaye kami magkuha alang sa among kaugalingon, ug kami magapuyo gayod uban kaninyo ug mahimong usa ka katawhan.+ 17  Apan kon kamo dili mamati kanamo nga magpatuli, nan kami magakuha sa among anak nga babaye ug molakaw.” 18  Ug ang ilang mga pulong daw maayo sa mga mata ni Hamor ug sa mga mata ni Sekem nga anak nga lalaki ni Hamor,+ 19  ug ang batan-ong lalaki wala maglangan sa pagbuhat sa kondisyon,+ tungod kay siya nakakaplag ug kahimuot sa anak nga babaye ni Jacob ug siya ang labing dungganon+ sa tibuok balay sa iyang amahan.+ 20  Busa si Hamor ug si Sekem nga iyang anak nga lalaki miadto sa ganghaan sa ilang siyudad ug nakigsulti sa mga tawo sa ilang siyudad,+ nga nag-ingon: 21  “Kining mga tawhana mga mahigugmaon sa pakigdait nganhi kanato.+ Busa tugoti sila nga mopuyo sa yuta ug magpatigayon dinhi niini, sanglit ang yuta halapad kaayo atubangan kanila.+ Ang ilang mga anak nga babaye atong makuha ingong mga asawa alang sa atong kaugalingon ug ang atong mga anak nga babaye atong ikahatag kanila.+ 22  Niini lamang nga kondisyon nga ang kalalakin-an makahatag kanato sa ilang pag-uyon nga makapuyo uban kanato aron mahimong usa ka katawhan, nga ang matag lalaki kanato magpatuli ingon gayod sa ilang pagkatuli.+ 23  Unya ang ilang mga kabtangan ug ang ilang mga bahandi ug ang ilang tanang kahayopan, dili ba sila maatoa?+ Ihatag lamang nato kanila ang atong pag-uyon aron sila makapuyo uban kanato.”+ 24  Niana ang tanang nagagula sa ganghaan sa iyang siyudad namati kang Hamor ug kang Sekem nga iyang anak nga lalaki, ug ang tanang lalaki nagpatuli, ang tanang nagagula sa ganghaan sa iyang siyudad. 25  Apan, nahitabo nga sa ikatulo ka adlaw, sa dihang sila gipanakitan na,+ ang duha ka anak ni Jacob, si Simeon ug si Levi,+ mga igsoong lalaki ni Dina,+ mikuha ang matag usa sa iyang espada ug misulod sa siyudad nga wala katahapi ug gipatay ang matag lalaki.+ 26  Ug si Hamor ug si Sekem nga iyang anak nga lalaki ilang gipatay sa sulab sa espada.+ Unya ilang gikuha si Dina gikan sa balay ni Sekem ug mipahawa.+ 27  Ang ubang mga anak nga lalaki ni Jacob miatake sa grabeng nasamdan nga mga lalaki ug gipang-agawan ang siyudad, tungod kay gihugawan nila ang ilang igsoong babaye.+ 28  Ang ilang mga karnero ug ang ilang mga baka ug ang ilang mga asno ug kon unsay diha sa siyudad ug kon unsay diha sa kapatagan ilang gipanguha.+ 29  Ug ang tanan nilang panginabuhian ug ang tanan nilang gagmayng bata ug ang ilang mga asawa gidala nila nga binihag, sa ingon giagaw nila ang tanan nga diha sa mga balay.+ 30  Niini si Jacob miingon kang Simeon ug kang Levi:+ “Kamo nagdalag pagkasinalikway kanako sa paghimo kanakong lang-og sa mga molupyo sa yuta,+ sa mga Canaanhon ug sa mga Perizihanon; samtang ako diyutay ra sa gidaghanon,+ ug sila tinong magtigom pagtingob batok kanako ug moatake kanako ug ako bug-os gayod nga malaglag, ako ug ang akong balay.” 31  Sa baylo sila miingon: “Tratahon ba diay ni bisan kinsa ang among igsoong babaye sama sa usa ka pampam?”+

Mga Footnote