Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 33:1-20

33  Sa ulahi si Jacob miyahat sa iyang mga mata ug milantaw, ug ania, si Esau nagsingabot ug uban kaniya ang upat ka gatos ka tawo.+ Busa iyang gibahin ang mga bata ngadto kang Lea ug ngadto kang Raquel ug ngadto sa duha ka sulugoong babaye,+  ug iyang gibutang ang mga sulugoong babaye ug ang ilang mga bata nga labing una+ ug si Lea ug ang iyang mga bata sa sunod kanila+ ug si Raquel ug si Jose sa luyo kanila.+  Ug siya miadto nga una kanila ug miyukbo sa yuta sa makapito hangtod nga nahiduol siya sa iyang igsoon.+  Ug si Esau midagan sa pagsugat kaniya,+ ug siya migakos kaniya+ ug mihalog sa iyang liog ug mihalok kaniya, ug sila nanghilak.  Unya siya miyahat sa iyang mga mata ug nakita ang mga babaye ug ang mga bata ug miingon: “Kinsa kining uban kanimo?” nga niini siya miingon: “Ang mga bata nga gihatag sa Diyos ingong pabor sa imong alagad.”+  Niana miduol ang mga sulugoong babaye, sila ug ang ilang mga bata, ug nangyukbo;  ug miduol usab si Lea, ug ang iyang mga bata, ug sila nangyukbo, ug human niana miduol si Jose, ug si Raquel, ug sila nangyukbo.+  Siya karon miingon: “Unsay buot nimong ipasabot sa tanan niining kampo sa mga magpapanaw nga akong gikasugat?”+ Niini siya miingon: “Aron makakaplag ug pabor sa mga mata sa akong ginoo.”+  Unya si Esau miingon: “Ako may daghan kaayo, igsoon ko.+ Ipapadayon nga imoha ang imoha.” 10  Apan, si Jacob miingon: “Dili, palihog. Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata,+ nan ikaw magdawat gayod sa akong gasa gikan sa akong kamot, tungod kay uyon sa katuyoan niini nga ako nakakita sa imong nawong nga sama sa nakakita sa nawong sa Diyos sa pagkaagi nga ikaw nagdawat kanako nga may kahimuot.+ 11  Dawata, palihog, ang gasa nga nagpahayag sa akong panalangin nga gidala kanimo,+ tungod kay ang Diyos naghatag ug pabor kanako ug tungod kay ako nakabaton sa tanan.”+ Ug siya nagpadayon sa pag-agda kaniya, mao nga kini iyang gidawat.+ 12  Sa ulahi siya miingon: “Mamiya na kita ug manglakat, ug palakta ako nga una kanimo.” 13  Apan siya miingon kaniya: “Ang akong ginoo nasayod nga ang mga bata mahuyang ug ang mga karnero ug mga baka nga nagpasuso anaa sa akong pag-atiman,+ ug kon ilang palakton sila nga paspas kaayo sa usa ka adlaw, nan tinong mamatay ang tibuok panon.+ 14  Palihog, ang akong ginoo molakat nga una sa iyang alagad, apan tugotan ako nga mopadayon sa panaw nga hinayhinay lamang sumala sa lakat sa kahayopan+ nga anaa sa akong atubangan ug sumala sa lakat sa mga bata+ hangtod nga makadangat ako sa akong ginoo didto sa Seir.”+ 15  Unya si Esau miingon: “Palihog, tugoti ako nga ibutang sa imong pagbuot ang pipila ka tawong uban kanako.” Niini siya miingon: “Nganong ingon pa niini? Makakaplag unta ako ug pabor sa mga mata sa akong ginoo.”+ 16  Busa nianang adlawa si Esau mibalik sa iyang agi ngadto sa Seir. 17  Ug si Jacob mibiya paingon sa Sucot,+ ug nagtukod siya ug usa ka balay alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang panon sa kahayopan siya naghimog mga balongbalong.+ Mao nga siya nagtawag sa ngalan sa maong dapit nga Sucot. 18  Sa paglabay sa panahon si Jacob miabot nga luwas ug maayo ang kahimtang didto sa siyudad sa Sekem,+ nga anaa sa yuta sa Canaan,+ samtang miabot siya gikan sa Padan-aram;+ ug siya nagkampo atubangan sa siyudad. 19  Unya gipalit niya ang usa ka luna sa yuta nga gipatindogan niya sa iyang tolda gikan sa kamot sa mga anak ni Hamor nga amahan ni Sekem, alang sa usa ka gatos ka pirasong salapi.+ 20  Human niana siya nagpatindog didto ug usa ka halaran ug nagtawag niini nga Diyos ang Diyos sa Israel.+

Mga Footnote