Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 3:1-24

3  Karon ang halas+ mao ang labing mabinantayon+ sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Diyos.+ Busa kini miingon sa babaye:+ “Tinuod ba nga miingon ang Diyos nga dili gayod kamo makakaon gikan sa tanang kahoy sa tanaman?”+  Niini ang babaye miingon sa halas: “Sa bunga sa mga kahoy sa tanaman kami makakaon.+  Apan kon bahin sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman,+ ang Diyos nag-ingon, ‘Dili gayod kamo mokaon gikan niini, ni mohikap kamo niini aron dili kamo mamatay.’”+  Niini ang halas miingon sa babaye: “Dili gayod kamo mamatay.+  Kay nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.”+  Niana nakita sa babaye nga ang kahoy maayong kan-on ug nga kini takos pangandoyon sa mga mata, oo, ang kahoy tilinguhaong tan-awon.+ Busa siya mikuha sa bunga niini ug mikaon niini. Human niana siya mihatag usab ug pipila sa iyang bana sa dihang nahiuban na kaniya ug siya mikaon niini.+  Unya ang ilang mga mata nangabuka ug sila nakaamgo nga sila hubo.+ Busa sila nagtahig mga dahon sa igos ug naghimog mga tapis sa ilang balat-ang.+  Sa ulahi nadungog nila ang tingog ni Jehova nga Diyos nga nagalakaw sa tanaman sa mahuyohoy nga bahin sa adlaw,+ ug ang lalaki ug ang iyang asawa nagtago gikan sa nawong ni Jehova nga Diyos sa taliwala sa mga kahoy sa tanaman.+  Ug si Jehova nga Diyos nagpadayon sa pagtawag sa lalaki ug nag-ingon kaniya: “Hain ka?”+ 10  Sa kataposan siya miingon: “Nadungog ko ang imong tingog sa tanaman, apan ako nahadlok tungod kay ako hubo ug busa ako nagtago.”+ 11  Niana siya miingon: “Kinsay nag-ingon kanimo nga ikaw hubo?+ Sa kahoy nga gikan niini ako nagsugo kanimo sa dili pagkaon mikaon ka ba?”+ 12  Ug ang lalaki miingon: “Ang babaye nga imong gihatag aron makauban nako, siya ang naghatag kanako sa bunga gikan sa kahoy ug busa ako mikaon.”+ 13  Niana si Jehova nga Diyos miingon sa babaye: “Unsa kining imong gibuhat?” Niini ang babaye mitubag: “Ang halas—kini naglimbong kanako ug busa ako mikaon.”+ 14  Ug si Jehova nga Diyos miingon sa halas:+ “Tungod kay gibuhat mo kining butanga, tinunglo ikaw sa tanang anad nga mga hayop ug sa tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan. Pinaagi sa imong tiyan ikaw magakamang ug abog ang imong pagakan-on sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.+ 15  Ug ibutang ko+ ang panag-away+ tali kanimo+ ug sa babaye+ ug tali sa imong binhi+ ug sa iyang binhi.+ Siya+ magsamad kanimo+ sa ulo+ ug ikaw+ magsamad kaniya+ sa tikod.”+ 16  Ngadto sa babaye siya miingon: “Dugangan ko pag-ayo ang kasakit sa imong pagmabdos;+ sa mga kaul-ol sa pagpanganak ikaw manganak ug mga anak,+ ug ang imong pangandoy maoy alang sa imong bana, ug siya magagahom kanimo.”+ 17  Ug kang Adan siya miingon: “Tungod kay namati ka sa tingog sa imong asawa ug mikaon gikan sa kahoy nga labot niini ako nagsugo kanimo,+ ‘Dili ka gayod mokaon gikan niini,’ tinunglo ang yuta tungod kanimo.+ Sa kasakit ikaw magakaon sa abot niini sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.+ 18  Ug kini magpatubo alang kanimo ug mga sampinit ug mga kudyapa,+ ug ikaw magakaon sa tanom sa kapatagan. 19  Sa singot sa imong nawong ikaw magakaon sa tinapay hangtod nga ikaw mobalik sa yuta, kay gikan niini ikaw gikuha.+ Kay abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.”+ 20  Human niini gitawag ni Adan ang ngalan sa iyang asawa nga Eva,+ tungod kay siya ang mahimong inahan sa tanang tawo nga buhi.+ 21  Ug si Jehova nga Diyos naghimog hatag-as nga mga besti nga panit alang kang Adan ug alang sa iyang asawa ug nagbesti kanila.+ 22  Ug si Jehova nga Diyos miingon: “Ania, ang tawo nahimong sama sa usa kanato nga nahibalo sa maayo ug sa daotan,+ ug karon aron dili niya ituy-od ang iyang kamot ug mokuha usab sa bunga gikan sa kahoy sa kinabuhi+ ug mokaon ug mabuhi hangtod sa panahong walay tino,—” 23  Niana si Jehova nga Diyos nagpapahawa kaniya gikan sa tanaman sa Eden+ aron sa pagtikad sa yuta nga gikan niana siya gikuha.+ 24  Ug busa iyang gipapahawa ang tawo ug gibutang sa sidlakan sa tanaman sa Eden+ ang mga kerubin+ ug ang nagdilaab nga sulab sa espada nga nagpadayon sa pagtuyok aron sa pagbantay sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi.

Mga Footnote