Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 23:1-20

23  Ug ang kinabuhi ni Sara miabot ug usa ka gatos ug kawhaag-pito ka tuig ang gitas-on. Kana ang katuigan sa kinabuhi ni Sara.+  Busa si Sara namatay sa Kiriat-arba,+ buot ingnon, Hebron,+ sa yuta sa Canaan,+ ug si Abraham misulod aron sa pagminatay alang kang Sara ug sa paghilak tungod kaniya.  Unya si Abraham mitindog gikan sa atubangan sa iyang minatay ug misulti sa mga anak ni Het,+ nga nag-ingon:  “Ako usa ka langyaw nga pumoluyo ug usa ka lalin sa inyong taliwala.+ Ihatag kanako ang pagpanag-iya sa usa ka lubnganan sa inyong taliwala aron akong ikalubong ang akong minatay gikan sa akong panan-aw.”+  Niini ang mga anak ni Het mitubag kang Abraham, nga nag-ingon kaniya:  “Patalinghogi kami, akong ginoo.+ Ikaw usa ka pangulo sa Diyos sa among taliwala.+ Sa labing maayo sa among mga lubnganan ilubong mo ang imong minatay.+ Walay usa kanamo ang magdili sa iyang lubnganan gikan kanimo aron pugngan ang paglubong sa imong minatay.”+  Dayon si Abraham mitindog ug miyukbo sa mga lumad,+ ngadto sa mga anak ni Het,+  ug misulti kanila, nga nag-ingon: “Kon uyon sa inyong mga kalag nga ilubong ang akong minatay gikan sa akong panan-aw, pamatia ako ug agdaha si Epron nga anak nga lalaki ni Zohar alang kanako,+  nga iyang ihatag kanako ang langob sa Makpela,+ nga iyaha, nga anaa sa tumoy sa iyang yuta. Sa bug-os nga kantidad sa salapi ihatag niya kini kanako diha sa taliwala kaninyo aron makapanag-iyag usa ka lubnganan.”+ 10  Niadtong tungora, si Epron naglingkod taliwala sa mga anak ni Het. Busa si Epron nga Hitihanon+ mitubag kang Abraham diha sa pandungog sa mga anak ni Het uban niadtong tanang nanulod sa ganghaan sa iyang siyudad, nga nag-ingon:+ 11  “Dili, akong ginoo! Pamatia ako. Ang yuta ihatag ko kanimo, ug ang langob nga anaa niini ihatag ko kanimo. Atubangan sa mga mata sa mga anak sa akong katawhan ihatag ko kini kanimo.+ Ilubong ang imong minatay.” 12  Niana si Abraham miyukbo atubangan sa mga lumad 13  ug misulti kang Epron diha sa pandungog sa mga lumad, nga nag-ingon: “Basta kon ikaw—dili, pamatia ako! Ihatag ko kanimo ang kantidad sa salapi alang sa yuta. Kuhaa kini gikan kanako,+ aron ilubong ko ang akong minatay didto.” 14  Unya si Epron mitubag kang Abraham, nga nag-ingon kaniya: 15  “Akong ginoo, pamatia ako. Ang usa ka luna sa yuta nga mokantidad ug upat ka gatos ka siklo nga plata, unsa ba kana tali kanako ug kanimo? Busa ilubong ang imong minatay.”+ 16  Niana si Abraham namati kang Epron, ug gitimbang ni Abraham kang Epron ang kantidad sa plata nga iyang gisulti diha sa pandungog sa mga anak ni Het, upat ka gatos ka siklo nga plata nga maoy ibayad sa mga magpapatigayon niadtong panahona.+ 17  Busa ang yuta ni Epron nga didto sa Makpela, nga anaa atubangan sa Mamre, ang yuta ug ang langob nga diha niana ug ang tanang kahoy nga diha sa yuta,+ nga nahisulod sa tanang utlanan niini palibot, napamatud-an+ 18  ngadto kang Abraham ingong iyang pinalit nga katigayonan sa atubangan sa mga mata sa mga anak ni Het taliwala sa tanan niadtong nanulod sa ganghaan sa iyang siyudad.+ 19  Ug human niadto gilubong ni Abraham si Sara nga iyang asawa didto sa langob sa yuta sa Makpela atubangan sa Mamre, buot ingnon, Hebron, sa yuta sa Canaan.+ 20  Busa ang yuta ug ang langob nga diha niana napamatud-an kang Abraham nga iyang pagpanag-iya alang sa usa ka lubnganan pinaagi sa mga kamot sa mga anak ni Het.+

Mga Footnote