Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 21:1-34

21  Ug giliso ni Jehova ang iyang pagtagad ngadto kang Sara sumala sa iyang giingon, ug gibuhat ni Jehova karon ngadto kang Sara sumala sa iyang gisulti.+  Ug si Sara nagmabdos+ ug unya nanganak ug usa ka anak nga lalaki kang Abraham diha sa iyang katigulangon sa tinudlong panahon nga gisulti sa Diyos kaniya.+  Busa gitawag ni Abraham nga Isaac ang ngalan sa iyang anak nga lalaki nga natawo kaniya, nga gipanganak ni Sara kaniya.+  Ug gituli ni Abraham si Isaac nga iyang anak nga lalaki sa dihang walo pa ka adlaw ang edad, ingon sa gisugo sa Diyos kaniya.+  Ug si Abraham usa ka gatos ka tuig ang panuigon sa dihang natawo kaniya si Isaac nga iyang anak.  Unya si Sara miingon: “Ang Diyos nag-andam ug pagpakatawa alang kanako: ang tanan nga makadungog niini mokatawa kanako.”+  Ug siya midugang: “Kinsay makasulti kang Abraham, ‘Si Sara magpasuso gayod ug mga anak,’ apan ako nanganak ug usa ka anak nga lalaki sa iyang katigulangon?”  Karon ang bata mitubo ug gilutas;+ ug unya si Abraham nag-andam ug usa ka dakong kombira sa adlaw sa paglutas kang Isaac.  Ug si Sara padayong nakamatikod sa anak nga lalaki ni Agar nga Ehiptohanon,+ nga iyang gipanganak kang Abraham, nga nagbugalbugal.+ 10  Busa siya miingon kang Abraham: “Hinginli kining ulipong babaye ug ang iyang anak nga lalaki, kay ang anak nga lalaki niining ulipon nga babaye dili mahimong manununod uban sa akong anak, uban kang Isaac!”+ 11  Apan ang maong butang dili gayod makapahimuot kang Abraham labot sa iyang anak nga lalaki.+ 12  Unya ang Diyos miingon kang Abraham: “Ayaw tugoting ang bisan unsa nga gisulti kanunay ni Sara bahin sa bata ug bahin sa imong ulipon nga babaye mahimong dili makapahimuot kanimo. Pamati sa iyang tingog, tungod kay ang pagatawgon nga imong binhi maoy pinaagi kang Isaac.+ 13  Ug kon bahin sa anak nga lalaki sa ulipon nga babaye,+ himoon ko usab siyang usa ka nasod, tungod kay siya imong kaliwat.”+ 14  Busa si Abraham mibangon sayo sa buntag ug nagkuhag tinapay ug usa ka panit nga sudlanag tubig ug naghatag niini kang Agar,+ nga nagpahimutang niini diha sa iyang abaga, ug sa bata,+ ug unya nagpalakaw kaniya. Ug siya milakaw ug naglatagaw sa kamingawan sa Beer-seba.+ 15  Sa kataposan nahurot ang tubig+ diha sa panit nga sudlanan ug iyang gibutang+ ang bata ilalom sa usa sa mga kahoykahoy. 16  Unya siya mipadayon sa unahan ug milingkod nga nag-inusara, sa gilay-on nga mga usa ka pagpana, tungod kay siya miingon: “Dili ko unta makita sa dihang mamatay ang bata.”+ Busa siya milingkod sa layo ug mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak.+ 17  Niana nadungog sa Diyos ang tingog sa bata,+ ug ang manulonda sa Diyos mitawag kang Agar gikan sa mga langit ug miingon kaniya:+ “Unsay nahitabo kanimo, Agar? Ayaw kahadlok, tungod kay ang Diyos namati sa tingog sa bata kon diin siya karon. 18  Tindog, alsaha ang bata ug kupti siya sa imong kamot, tungod kay himoon ko siya nga usa ka dakong nasod.”+ 19  Unya gibuka sa Diyos ang mga mata ni Agar mao nga iyang nakita ang usa ka atabay sa tubig;+ ug siya miadto ug nagpuno sa panit nga sudlanag tubig ug nagpainom sa bata. 20  Ug ang Diyos nagpadayon sa pag-uban sa bata,+ ug siya nagtubo ug nagpuyo sa kamingawan; ug siya nahimong usa ka magpapana.+ 21  Ug siya mipuyo sa kamingawan sa Paran,+ ug ang iyang inahan mikuhag asawa alang kaniya gikan sa yuta sa Ehipto. 22  Karon nahitabo niadtong panahona nga si Abimelek uban kang Picol nga pangulo sa iyang kasundalohan miingon kang Abraham: “Ang Diyos nag-uban kanimo sa tanan nimong gibuhat.+ 23  Busa karon panumpa kanako dinhi pinaagi sa Diyos+ nga dili ka magbinakak kanako ug sa akong kaliwat ug sa akong umaabot nga kaliwatan;+ nga, sumala sa maunongong gugma nga akong gipakiglabot kanimo,+ ikaw makiglabot kanako ug sa yuta nga imong gipuy-an ingong usa ka langyaw.”+ 24  Busa si Abraham miingon: “Ako manumpa.”+ 25  Sa dihang gisaway pag-ayo ni Abraham si Abimelek labot sa atabay sa tubig nga sa kapintas gisakmit sa mga sulugoon ni Abimelek,+ 26  niana si Abimelek miingon: “Wala ako mahibalo kon kinsay nagbuhat niining butanga, ni ikaw nagsulti niini kanako, ug ako usab wala makadungog niini gawas karong adlawa.”+ 27  Niana si Abraham nagkuhag mga karnero ug mga baka ug naghatag niini kang Abimelek,+ ug silang duha naghimo ug usa ka pakigsaad.+ 28  Sa dihang si Abraham naglain ug pito ka bayeng nating karnero sa panon, 29  si Abimelek miingon kang Abraham: “Unsay kahulogan niining pito ka bayeng nating karnero nga imong gilain?” 30  Niana siya miingon: “Dawaton nimo ang pito ka bayeng nating karnero sa akong kamot, aron kini magsilbing saksi+ alang kanako nga ako nagkalot niini nga atabay.” 31  Mao nga iyang gitawag kadtong dapita nga Beer-seba,+ tungod kay didto silang duha nanumpa. 32  Busa sila mihimog usa ka pakigsaad+ sa Beer-seba, nga human niini si Abimelek mitindog uban kang Picol nga pangulo sa iyang kasundalohan ug sila mibalik ngadto sa yuta sa mga Filistehanon.+ 33  Human niadto gitanom niya ang usa ka kahoyng tamarisko sa Beer-seba ug mitawag didto sa ngalan ni Jehova,+ ang Diyos nga hangtod sa panahong walay tino.+ 34  Ug gipalugway ni Abraham sa daghang adlaw ang iyang pagpuyo ingong langyaw sa yuta sa mga Filistehanon.+

Mga Footnote